РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 67
статия Dimitar Dimitrov, Tamas Szecsi. Machining accuracy on CNC lathes under the lack of unity of the process and design data.// PROCEDIA CIRP, 2016, No VOLUME 41, pp. 824-828, ISSN 2212-8271. (Impact factor: 0.725 /2018, Elsevier)
статия Dimitrov D. ANALYSIS OF ACCURACY OF COORDINATE MEASUREMENTS WITH 3D TOUCH PROBE OF MACHINING CENTERS.// International Journal - Institute of Knowledge Management, 2016, No 13.1, 2016, No 13.1, pp. 321-326, ISSN 1857-92. (Impact factor: 1.023 /2015, http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal)
статия Dimitrov D. AUTOMATIC SELECTION OF PROCESING WITH LESS ERROR IN THE POSITIONING OF MACHNINIG CENTERS.// International Journal - Institute of Knowledge Management, 2016, No 13.1, pp. 327-332, ISSN 1857-92. (Impact factor: 1.023 /2015, http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal)
статия Dimitrov D. COMPENSATION OF SYSTEMATIC ERRORS OF 3D TOUCH PROBE USING A TOUCH SIGNAL.// International Journal - Institute of Knowledge Management, 2016, No 13.1, pp. 349-354, ISSN ISSN 1857-92. (Impact factor: 1.023 /2015, http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal)
статия Dimitrov D., Geotgiev I.,Karachorova V. METHOD FOR TECHNOLOGY PROCESS CONTROL OF ALIGNMENT TO MACHINING CENTER WITH TWO SPINDLES.// INTERNATIONAL JOURNAL for sciense, technics and innovations for the industrtry, 2017, No 4, pp. 174-177, ISSN ISSN PRINT1313-02.
статия Dimitrov D., Malchev N.,Karachorova V. RESEARCH THE ACCURACY OF THE GROUP APPROACH FOR RAPID DETERMINATION COST OF THE MACHINING PRODUCT.// INTERNATIONAL JOURNAL for sciense, technics and innovations for the industrtry, 2017, No 3, pp. 121-122, ISSN ISSN PRINT1313-02.
статия Dimitrov D., V.Karachorova, V.Mihov, T.Szecsi. Investigating the possibilities of compensating systematic errors of three-coordinate touch probes using contact signal.// Elsevier, Procedia Manufacturing, 2017, No Volume 13, pp. 450-457, ISSN ISSN: 2351-9789. (Impact factor: 0.76 /2017, www.resurchifg.com)
статия Dimitrov, D., Karachorova, V., Szecsi, T. Accuracy and reliability control of machining operations on machining centres.// Key Engineering Materials, 2014, No Volume 615, pp. 32-38, ISSN 1013-9826. (Impact factor: 0.39 /2015, Researchgate)
статия Dimitrov, D., Karachorova, V., Nenov, G. Research the possibilities of the method for determining the Tolerances in geometric precision of machining center.// Internacional journal for science, technics and inovations for the industry, 2017, No 3, pp. 118-120, ISSN 1313.
статия Dimitrov, D., Karachorova, V., Szecsi, T.,. System for Controlling the Accuracy and Reliability of Machining Operations on Machining Centres.// Procedia Engineering, 2013, No 63, pp. 108-114, ISSN 18777058. (Impact factor: 0.47 /2012, Researchgate)
статия Mladenov Y, D.Dimitrov, V.Karachorova. STRATEGY OF PRODUCT.// International Journal - Institute of Knowledge Management, 2016, No 13.1, pp. 215-220, ISSN ISSN 1857-92. (Impact factor: 1.023 /2015, http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal)
статия Димитров Д. Статичен силов анализ на трикоординатна измервателна глава..// Машиностроене и машинознание, 2011, брой 13, стр. 49-51, ISSN 1312-8612.
статия Димитров Д., В. Карачорова, Г. Ненов. МАТЕМАТИЧЕН МОДЕЛ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТТА НА ЛИНЕЙНИТЕ ОСИ НА ОБРАБОТВАЩ ЦЕНТЪР С ПОМОЩТА НА ПРИЗМАТИЧЕН КАЛИБЪР.// SCIENTIFIC PROCEEDINGS of the scientific technical union of mechanical engenering, 2016, брой 23/209, стр. 78-81, ISSN 1310-3946.
статия Димитров Д., Г. Ненов и М. Енчев. Система за координатни измервания.// Изв. съюза на учените - Русе “Техн. науки” т.4, 2002, брой №1, стр. с. 35-40
статия Димитров Д., И. Георгиев. КОМПЛЕКСНО РЕШЕНИЕ ЗА МЕХАНИЧНО ОБРАБОТВАНЕ НА ТЪНКОСТЕННИ, КУТИЕОБРАЗНИ ЕДРОГАБАРИТНИ ДЕТАЙЛИ В УСЛОВИЯТА НА ШИРОКО НОМЕНКЛАТУРНО ДРЕБНОСЕРИЙНО ПРОИЗВОДСТВО.// SCIENTIFIC PROCEEDINGS of the scientific technical union of mechanical engenering, 2016, брой 23/209, стр. 71-74, ISSN 1310-3946.
статия Димитров Д., Н. Малчев. ГРУПОВ ПОДХОД ЗА ЕКСПРЕСНО ОФЕРТНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЕБЕСТОЙНОСТТА НА МАШИНОСТРОИТЕЛНО ИЗДЕЛИЕ В УСЛОВИЯТА НА ДРЕБНОСЕРИЙНО ПРОИЗВОДСТВО.// SCIENTIFIC PROCEEDINGS of the scientific technical union of mechanical engenering, 2016, брой 23/209, стр. 75-77, ISSN 1310-3946.
статия Димитър ДИМИТРОВ. Изследване точността на статичното настройване на струг с ЦПУ при обработване на стъпален вал и получаване на линеен размер, зададен от дясно чело.// Машиностроене и машинознание, 2013, брой 15, ISSN 1312-8612.
статия Замфиров Ив., Д. Димитров. Создание настроечных баз путем подрезания конечного торца ступенчатых валов.// Машини, технологии, материали, 2012, брой (под печат), стр. 3
статия Замфиров Ив., Д. Димитров. Анализ и възможности за намаляване на грешките от установяване.// „Машиностроене и машинознание”, 2010, брой бр.13, стр. 44-48, ISSN 1312-8612.
статия Замфиров Ив., Д. Димитров. Рационално точностно оразмеряване на приспособления за пробивни и разстъргващи машини.// „Машиностроене и машинознание”, 2008, брой 4, стр. 27-30, ISSN 1312-8612.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.