РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 12 от общо 12
доклад E.Marinova, E. Kumanova,Z.Yordanova, D. Dimova,I. Velchev. The Actual Paradigm of Freedom of Movement in the Context of EU Migrants Rights. IN: 6 UBT Annual International Conference on law and political science, Durrës , Albania, UBT - Higher Education Institution, 2018, pp. 30-36, ISBN 978-9951-437-64-6.
доклад Kumanova Elitsa, Doroteya Dimova. The contribution of John Locke's philosophical heritage to contemporary political concepts. IN: International Conference on “The philosophy of law, from the Enlightenment epoch till the contemporary period”, Bucurest, Romania, 2018
доклад Дачев, Л. Димова, Д. Красноречие и аргументация. В: Сборник с научни трудове от МК на РУ'2018 - под печат, Русе, 2018
доклад Димова- Северинова, Д.М. За структурата на юридическата аргументация.. В: Юбилейна научна конференция -Право, традиции и перспективи, Пловдив, Сиела, 2017, ISBN 978-954-28-2625-5.
доклад Димова-Северинова, Д.М. Правната теза като централен елемент на юридическата аргументация.. В: Юбилейна научна конференция на Юридически факултет на РУ, Русе, 2017
доклад Димова-Северинова, Д.М. LEGAL ARGUMENTATION AS PART OF THE CATEGORIES OF THE COMMON THEORY OF LAW. IN: Научна конференция на РУ&СУ Сборник с научни трудове на РУ, Русе, 2017
доклад Димова-Северинова, Д.М. Зараждане на юридическата аргументация. В: Научна конференция на РУ&СУ, Сборник с научни трудове на РУ, том 55,стр.127, Русе, 2016
доклад Димова-Северинова, Д.М. Юридическа аргументация. Логика. Истина. В: Сб. доклади от научна конференция на ЮФ на РУ посветена на 125 годишнината от рождението на проф. Любомир Владикин, Русе, Университетски издателски център, 2016, стр. 165-171, ISBN 978-619-207-116-5.
доклад Димова-Северинова, Доротея. Мотивите на решаващия орган в акта по прилагане на правото.. В: Сборник научни трудове на РУ "Ангел Кънчев" от Научна сесия на студенти, докторанти и млади учени., Русе, 2019
доклад Димова-Северинова, Доротея. Признаци на понятията в правото. Умозаключения за тъждество в процеса по прилагане.. В: Сборник с доклади от Научни четения на ПУ, Пловдив, Сиела, 2019
доклад Димова-Северинова, Доротея. Методология на юридическата аргументация при налагане на юридически санкции. Теоретични аспекти на юридическия и логическия процеси в правоприлагането.. В: Сборник с доклади от Научни четения "Санкциите в правото" на СУ "Св.Климент Охридски". Под печат., София, 2019
учебно пособие Лъчезар Дачев, Доротея Димова. Увод в изучаването на правото. Издателски център при РУ, Медиатех, 2017, стр. 65, ISBN 978-619-207-117-2.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.