РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 49
статия Behched B., T. Delikostov, Iv. Mitev., E. Enchev. Research the influence of technical condition of the intake air filter on fuel consumption.// INTERNATIONAL VIRTUAL JOURNAL "MACHINES, TECHNOLOGIES, MATERIALS", 2011, No 5, pp. 22 - 23, ISSN 1313 - 0226.
статия KANGALOV P., M. NIKOLOV, T. DELIKOSTOV, M. STOYANOV. Synthesis of Titanium Tetraoleate and Investigation of its Anti-Wear Performance as a Friction Modifier.// JOURNAL OF THE BALKAN TRIBOLOGICAL ASSOCIATION, 2014, No 2, Vol 20, pp. 242-246, ISSN 1310-4772. (Impact factor: 0.318 /2012, JCR-Journal Citation Reports)
статия Kerekov, S., N. Gospodinova, T. Delikostov, M. Nikolov. Investigation of the anti-wear performance of adipic acid and polyethylene glycol-200 complex ester as a friction modifier in motor oils.// Journal of the Balkan Tribological Association, 2014, No 1, Vol. 20, pp. 111-115, ISSN 1310-4772. (Impact factor: 0.5 /2012, JCR-Journal Citation Reports)
статия Кангалов П., М. Николов, Н. Господинова, Т. Деликостов, М. Стоянов. Изследване противоизносните свойства на титанов тетраолеат като модификатор на триенето.// Научни трудове на Русенския университет, 2015, брой т.54, с.1.1, стр. 159-162, ISSN 1311-3321.
статия Любенов Д.А., И. Митев, Т. Деликостов. Определяне границите на стабилно протичане на процесите при наваряване под слой от флюс и в защитна газова среда.// Списание “Известия” на Съюза на учените, 2007, брой 6, стр. 67 - 71
статия Стоянов В., Бекана Д., Манев Н., Деликостов Т., Николов М. Ремонт, ремонтно производство – състояние и перспективи.// Известия на съюза на учените – Русе, серия Технически науки, 2000, No 1, pp. 104-106
доклад Beloev Hr., T. Delikostov, I. Mitev, N. Nikolov. A monitoring system for preventive diadnostics of mobile Machines in operating environments. IN: Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara, Jurnal of Engineering, Tome VІ, Fascicole 2, Editura MIRTON, Romania, 2008, pp. 175-178, ISBN 1584-2665.
доклад N. Stancheva, M. Fartunova, D. Bekana, T. Delikostov, D. Stanchev. Needed Conditions for Guarantee of Quality Higher Education. IN: Proceedings of Scientific – Expert Meeting Research and Development of Mechanical Elements and Systems IRMES’06, Banijaluka – Mracovica, Баня Лука, Masinski Facultet, 2006, pp. 54-58, ISBN ISBN 999-3839-13-.
доклад N. Stancheva, T. Delikostov, D. Stanchev. Determination of the engine power and of the basic transmission ratios of the transmission gear of the agricultural tractor. IN: Proceedings of 8th international conference on accomplishment in electrical, mechanical and informatic engineering, Banijaluka,Republik of Srpska, Masinski Facultet, 2007, pp. 737-740, ISBN 978 – 99938.
доклад Said,G., A.Smrikarov, T.Delikostov, D.Stanchev. Computer System for Research of the Fuel Economy of Mobile Machines. IN: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies CompSysTech’2007, Ruse, Bulgaria, Avangard Print Ltd., 2007, pp. VI.14-1 - VI.14-6
доклад T. Delikostov, D. Stanchev, E. Marinov, N. Stancheva. Concerning Balance of the Fuel Consuption of the Car. IN: Proceedings of International Congress Motor Vehicles & Motors, Kragujevac, Serbia, Faculty of Mechanical Engineering, Kragujevac, 2006, pp. 47-52, ISBN 86-80581-94-.
доклад T. Delikostov, N. Stancheva, P.Petrov. Substantiation and research of the flow-meter characteristics for fuel consumption. IN: Proceeding of International Scientific- Technical Conference “ trans & MOTAUTO’08”, Sofia, Scientific – Technical Union of Mechanical Enginee, 2008, pp. 49-51
доклад Батанов С., Т. Деликостов, А. Асенов, Д. Станчев. Изследване на турбинни преобразуватели тип АРГО за измерване разхода на гориво. В: НС при РУ “А. Кънчев”,, Русе, 2005, стр. 22-28, ISBN 1311-3321.
доклад Бехчед Б., П. Петров, Т. Деликостов, Д. Станчев. Изследване на горивната икономичност на товарни автомобили в реални условия на работа. В: Научни трудове на Русенски Университет, том 47, серия 1.1, Русе, 2008, стр. 97 – 102
доклад Бехчед Б., Т. Деликостов, Д. Бекана, Д. Станчев. Относно създаването на система за превантивна диагностика на мобилни машини. В: ЕКОВАРНА’2009, Варна, 2009, стр. 275 – 282
доклад Бехчед Б., Т. Деликостов, И. Митев. Анализ на факторите влияещи върху разхода на гориво. В: Научни трудове на Русенски Университет, том 48, серия 1.1, Русе, 2009, стр. 137 – 141
доклад Бехчед Б., Т. Деликостов, И. Митев. Състояние и перспективи за развитие на диагностиката в земеделската техника,. В: Научни трудове на Русенски Университет, том 47, серия 1.1, Русе, 2008, стр. 93 – 96
доклад Бехчед Б., Т. Деликостов, Ив. Митев, Е. Енчев. Изследване влиянието на топлинните хлабини в клапановия механизъм върху разхода на гориво. В: Научни трудове на Русенски Университет, том 49, серия 1.1, Русе, 2010, стр. 77 – 81
доклад Бехчед Б., Т. Деликостов, Н. Станчева, П. Петров. Обосноваване и изследване на характеристиките на първичен преобразувател за разход на гориво. В: trans&MOTAUTO’08, София, 2008, стр. 49 – 52
доклад Бехчет Б., А. Стоянов, Б. Христов, О. Стоянов, Т. Деликостов. Influence of the technical condition of the low pressure system on the fuel supply process. IN: trans&MOTAUTO'11, Варна, 2011, pp. 41-42
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.