РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 5 от общо 5
доклад Десподова,Д. Концепцията за фактическото съпружеско съжителство в българското семейно право. В: Научни трудове том 45 серия 5.3 История етнология фолклор и правни науки, Русе, Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2006, стр. 6, ISBN 1311-3321.
доклад Десподова,Д. Примерен подход за провеждане на семинарно упражнение по учебната дисциплина Семейно и наследствено право на тема "Развод по исков ред.Развод по взаимно съгласие". В: Научни трудове том 41 серия 5.1 Икономика и мениджмънт Право, Русе, Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2004, стр. 8, ISBN 1311-3321.
доклад Десподова,Д. Гражданскоправен статут на юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза. В: Научни трудове том 39 серия 5 Правни науки, Русе, Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2002, стр. 7, ISBN 1311-3321.
учебно пособие Десподова,Д. Учебно помагало по Семейно и наследствено право (за студенти в редовна и задочна форма на обучение). Русе, Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2009, стр. 110, ISBN 978-954-712-463-9.
учебно пособие Десподова,Д. Учебно помагало по Семейно и наследствено право (за студенти в редовна и задочна форма на обучение). Второ издание. Русе, Печатна база при РУ, 2013, стр. 116, ISBN 978-954-712-463-9.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.