РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 47
монография Д Донева. ИКОНОМИЧЕСКИ ПОЛИТИКИ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. В. Търново, Фабер, 2001, стр. 156, ISBN 954-9541-93-5.
монография Донева Д. Икономически механизми и инструменти на европейската екологична политика, В: “ЕВРОПЕЙСКО ПОЛИТИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ИНТЕГРАЦИЯ. ПЕРСПЕКТИВИТЕ НА БЪЛГАРИЯ”, Отг. ред. Георги Генов.. София, “Албатрос”, 2000, стр. 96-114, ISBN -954-751-015-0.
монография Донева Д. Макроикономическа стабилност в условията на европейска интеграция на новите страни членки на Европейския съюз, В: “МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА СТАБИЛНОСТТА В НОВИТЕ СТРАНИ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ”. В. Търново, Фабер, 2010, стр. 194, ISBN 978-954-400-288-6.
статия Dafina Georgieva Doneva. SOCIO-ECONOMIC ASPECTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN BULGARIA..// Visnyk of the Lviv University. Series International Relations, 2014, No Issue 35., pp. 190–199, ISSN ISSN 2078–4333.
статия Doneva D. Recent Economic Development and Environmental Policy Challenges in Bulgaria.// NISPAcee, OCCASIONAL PAPERS IN PUBLIC ADMINISTRATION AND PUBLIC POLICY, 2002, No Volume III,, pp. 11-21, ISSN 1335-5945.
статия Doneva D. V. Pirimova. Dynamics of General and Environmental Protection Investments and the Prospects for Bulgaria's Economic Growth.// SSRN ELECTRONIC PAPER COLLECTION, 2003, No May 8, pp. 2002
статия Д Донева. Енергетика и околна среда:ефективността срещу замърсяването KOBISS ID 1119641060.// ИКОНОМИКА, 2002, брой 5, стр. 16-18, ISSN 1312-2428.
статия Д. Донева. Пазарни промени и екологични решения в енергийния сектор на Европейския съюз COBISS.BG-ID 1245441764.// Алтернативи, 2002, брой 1-2, стр. 26 - 29, ISSN 1311-1132.
статия Донева Д. Икономика и околна среда: интегриране на политиките на европейско равнище KOBISS.BG ID 1157497572.// МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ, 2000, брой 4, стр. 81-100, ISSN 0324-1092.
статия Донева Д. Финансово-икономически аспекти на екологичната политика в Германия KOBISS.BG ID 1138581988.// ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ RePEc, EBSCO, SCOPUS, 1998, брой 1, стр. 169-193, ISSN 02053592-7 print.
статия Донева Д. Външни ефекти, права на собственост и проблеми на опазването на околната среда KOBISS.BG ID 1135968228.// Икономическа мисъл, 1997, брой 3, стр. 93-106, ISSN 0013-2993.
статия Донева Д. В Пиримова. Динамика на общите и екологични инвестиции и перспективи на растежа в България.// ДиалоГ, 2002, брой бр. 3, стр. 31-40, ISSN ISSN 1311-9206,.
доклад Dafina Doneva. Current trends in sustainable economic and social development in Bulgaria. Ivan Franko National University of Lviv St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo [Bulgaria) Institute for M. IN: Second International Scientific Conference ECOLOGICAL AND ECONOMIC PROBLEMS OFINTERNATIONAL TRADE AND INVESTMENTS, Lviv, Ukraine, October 22-23, 2013, Lviv, Ukraine, Ivan Franko National University of Lviv,, 2013, pp. 82, ISBN ISBN 978-617-10-0.
доклад Doneva D. EU Regional Policy Principles and Their Implementation in Bulgaria. IN: READINESS OF THE CANDIDATE COUNTRIES FOR THE EU REGIONAL POLICY, Conference Almanac,3-5 November 2003, Bratislava, Slovak Republic, Edited by Vladimír Benč, Bratislava, 2003, pp. 127-131
доклад Д.Донева. Фискалната политика на България в условията на глобална икономическа криза. В: ИКОНОМИКАТА и социалната политика на Българияв условията на съвременната глобална криза:доклади от юбилейната научно-практическаконференция посветена на 60-годишнината от създаването на Икономическия , София, ГорексПрес, 2010, стр. 114-121, ISBN 978-954-616-210-6.
доклад Дафина Донева. Разходи за социална защита и неравнество в България. В: Национална научна конференция по Политическа икономия. Сборник с доклади, Русе, Издателски център към РУ, 2016, стр. 128-134, ISBN 978-954-712-706-7.
доклад Донева Д. Българската енергетика и екологичните изисквания на Европейския съюз,. В: БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПА – 2007, Международна научно-практическа конференция 2-4юни 2006 г. / Институт за икономически изследвания при БАН, Великотърновски унив. “Св.св. Кирил и Методий”., София, ГорексПрес, 2006, ISBN 954-616-170-5, 97.
доклад Донева Д. Околна среда и енергетика: основни тенденции и перспективи за интеграция. В: БЪЛГАРСКИЯТ ПРЕХОД, Научно-практическа конференция, 31 май -1 юни 2003 г., София/Великотърновски унив.”Св. св. Кирил и Методий”, Икономически институт, БАН, В. Търново, Горекс Прес, 2003, стр. 50 – 56, ISBN 954-616-115-2.
доклад Донева Д. Финансиране на екологичните инвестиции в процеса на присъединяване към ЕС. В: БЪЛГАРИЯ – ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ: СЪСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ, В. Търново, 2002
доклад Донева Д. Динамика на разходите за опазване на околната среда в периода на икономическите реформи. В: БЪЛГАРИЯ В НАЧАЛОТО НА 21 ВЕК – ИКОНОМИЧЕСКА, ПРАВНА И СОЦИАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ, В. Търново, 2002
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.