РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 30
статия Dimitar Grozev, Velizara Pencheva, Ivan Georgiev, Ivan Beloev. Investigation of the operation mode at Ruse-Danube Bridge border checkpoint considered to be a mass service system with incoming flow of automobiles at a non-stationary mode of operation.// MATEC Web of Conferences, 2018, No 234, 06003 (SJR rank: 1.454 /2018, http://www.scimagojr.com)
статия Grozev D.,Georgiev I., Milchev M. APPLYING QUEUE THEORY AT STUDY OF REFUSALS OF REQUESTS RECEIVED IN UNIVERSAL AUTOMOTIVE SERVICE.// MATHEMATICAL MODELING, 2018, No YEAR II, ISSN 2535-0986.
статия Pencheva V., D. Grozev. Time’s Movement Model for Taxis During the Client Requests.// Науковой журнал , Украинский национальний университет, 2011, No N12 (166) ч.
статия Velizara PENCHEVA, Asen ASENOV, Dimitar GROZEV, Rositsa ANGELOVA, Ivan GEORGIEV. ANALYSIS OF THE TRAFFIC INTENSITY OF CARGO VEHICLES IN THE BORDER POINTS.// Transport Problems, 2018, No Volume 13, I (SJR rank: 0.2 /2017, http://www.scimagojr.com)
статия Митева Д., В. Пенчева, А. Асенов, Д. Грозев. Възможности за приложение на метода SERVPERF за оценка качеството на таксиметровите услуги.// Известия на съюза на учените – Русе, 2015, брой 12, стр. 9-16, ISSN 1311-106X.
доклад Asenov A., D. Grozev, V. Pencheva, D. Simeonov. Influence of changing economic situation on the condition of taxi services in Ruse. IN: MVK’10. Nitra, Slovakia, Nitra, Slovakia, 2010, pp. 39-44
доклад Georgiev I., M. Milchev, D. Grozev. APPLYING QUEUE THEORY AT STUDY OF REFUSALS OF REQUESTS RECEIVED IN UNIVERSAL AUTOMOTIVE SERVICE. IN: Mathematical Modeling, Sofia, 2018
доклад Grozev D., D. Miteva, D. Topchu. Assessment of CO2 emissions released from the taxi vehicle fleet in Ruse. IN: Тhe 2nd virtual multidisciplinary conference QUAESTI, Zilina, Slovakia, 2014, pp. 484-487, ISBN 978-80-554-0959-7.
доклад Miteva D., D. Grozev, V. Pencheva, А. Аsenov. Survey of passenger flows in taxi transportations under the conditions of city of Ruse. IN: Scientific forum on innovative trends in engineering and science - SFITES, Kavala, Greece, 2015, pp. 59-62, ISBN 978-954-8483-34-6.
доклад Miteva D., V. Pencheva, D. Grozev. The role of key indicators for an assessment the quality of transport service in taxi transportations. IN: The 3rd International virtual conference THOMSON, Slovakia, 2015, pp. 168-171, ISBN 978-80-554-0866-8.
доклад Pencheva V., А. Аsenov, D. Grozev, D. Miteva. Survey the impact of taxi automobiles onto the street traffic in city of Ruse. IN: Scientific forum „Challenges in engineering and information science” - CEIS, Sinaia, Romania, 2015, pp. 20-23, ISBN 978-954-8483-35-3.
доклад Pencheva V., А. Аsenov, D. Grozev, E. Savev, P. Gagova. Analysis of the taxis' operating conditions in the city and determination of the technical parameters of the electric vehicles. IN: 2nd European Conference of Mechanical Engineering (ECME '11), Puerto De La Cruz, Tenerife, Spaine, 2011
доклад Velizara PENCHEVA, Asen ASENOV, Boril IVANOV, Kamen IVANOV, Dimitar GROZEV. THE DANUBE RIVER, INTERMODALITY AND MULTIMODALITY. IN: Transport Problems Conference 2018, Poland, 2018
доклад Velizara PENCHEVA, Asen ASENOV, Dimitar GROZEV, Rositsa ANGELOVA, Ivan GEORGIEV. ANALYSIS OF THE TRAFFIC INTENSITY OF CARGO VEHICLE IN THE BORDER POINTS. IN: Transport Problems Conference 2018, Poland, 2018
доклад Velizara PENCHEVA, Hristo BELOEV, Dimitar GROZEV, Ivan BELOEV, Asen ASENOV. INVESTIGATING TIME VALUES FOR TAXI SERVICES IN RUSE. IN: Transport Problems Conference 2018, Poland, 2018
доклад Грозев Д. Времеви модел за превоз на пътници с таксиметрови автомобили по маршрута Русе, България - международно летище „Хенри Коанда“ в Букурещ, Румъния. В: Сборник доклади, РУ "Ангел Кънчев", 2014, стр. 94-98, ISBN 1311-3321.
доклад Грозев Д. Сравнително изследване и оценка на вариантите за обществен превоз на пътници по маршрута Русе, България - международно летище „Хенри Коанда“ в Букурещ, Румъния. В: Сборник доклади, РУ "Ангел Кънчев", 2014, стр. 89-93, ISBN 1311-3321.
доклад Грозев Д., И. Белоев, Г. Христов, А. Асенов, Д. Топчу, М. Милчев. Оптимизиране на транспортните разходи за доставка на малки пратки в условията на средно голям град. В: Научни трудове на Русенския университет „Ангел Кънчев”, том 54, Русе, 2015, ISBN 1311-3321.
доклад Грозев Д., М. МИлчев. ANALYSIS OF THE TRANSPORT WORK IN THE COMPANY "ACT LOGISTICS". IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2018, volume 57, Русе, 2018
доклад Грозев Д., П. Атанасова, И. Белоев, П. Стоянов. Ролята на професионалните клубове за повишаване нивото на усвояване на учебния материал - иновативен метод в обучението на студентите. В: Младежки форум „Наука, Технологии, Иновации, Бизнес“, Пловдив, 2017, стр. 88-92, ISBN 2367 – 8569.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.