РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 14 от общо 14
доклад Христова Д., Л. Тодорова. Здравната култура на студентите - отражение на здравно-образователната програма в училище. В: Национална научно-практическа конференция, Горна Оряховица, 2002
доклад Христова, Д. Някои виждания относно мотивацията на студентите за учене. В: Научни трудове на РУ”А. Кънчев”, т.50, серия 1.2, Русе, 2011
доклад Христова, Д. Мястото на тематиката за биоразнообразието на България в обучението на студенти еколози. В: Научни трудове на РУ”А. Кънчев”, т.49, серия 1.2, Русе, 2010
доклад Христова, Д. Някои виждания относно кандидатстудентския изпит по биология в РУ. В: Научни трудове на РУ”А. Кънчев”, т.49, серия 1.2, Русе, 2010
доклад Христова, Д. Развитие на процесите на мисловната дейност - основа за създаване на творческа личност. В: Научни трудове на РУ”А. Кънчев”, т. 48, серия 1.2, Русе, 2009
доклад Христова, Д. Стимулиране на паметта у студентите - предпоставка за успеваемост в процеса на обучение. В: Научни трудове на РУ”А. Кънчев”, т.47, серия 1.2, Русе, 2008
доклад Христова, Д. Някои стресови фактори и тяхното влияние върху адаптацията на студентите в процеса на обучение във ВУЗ. В: Научни трудове на РУ”А. Кънчев”,, Русе, 2007
доклад Христова, Д. Комплексен подход при изграждане на научен стил на речта при обучението по биологичните дисциплини на студенти от специалност "ЕООС". В: Научни трудове на РУ”А. Кънчев”, т.45, серия 1, Русе, 2006
доклад Христова, Д. Някои аспекти при разработването на ръководство за упражнения по екология. В: Научни трудове на РУ”А. Кънчев”, т.41, серия 1.3, Русе, 2004
доклад Христова, Д. Ролята на въвеждащия курс при изучаване на биологичните дисциплини в обучението на студенти от специалност "ЕООС". В: Научни трудове на РУ "А.Кънчев", т.40, серия 4.2, Русе, 2003
доклад Христова, Д. Мястото на биомониторинга в обучението на студенти от специалността "ЕООС" по дисциплината екомониторинг. В: Научни трудове на РУ "А.Кънчев" т.39, серия 4.3, Русе, 2002
доклад Христова, Д., П.Князова. Опазване на биоразнообразието на природен парк Русенски Лом. В: Научни трудове на РУ”А. Кънчев”, т.44, серия 1, Русе, 2005
доклад Христова, Д., Д.Ангелова. Проучване на мониторингови системи на територията на община Русе и мястото им в обучението на студенти от специалността "ЕООС". В: Научни трудове на РУ т.39, серия 4.3, Русе, 2002
учебно пособие Христова, Д. Ръководство за упражнения по екология. Русе, Русенски унивелситет ”А. Кънчев”, 2003, ISBN 954-712-242-8.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.