РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 8 от общо 8
статия 1. Велчева, Й., Янкова. „Разходите за труд в индустриално предприятие – възможности за подобряване на контрола и управлението им“.// сп. ИДЕС, 2016, брой 4, стр. 16
статия Янкова Д. Специфични особености на документирането, счетоводното отчитане и данъчното облагане на дейността на електронен магазин.// списание Бизнес управление, 2019, брой 2, стр. 14, ISSN ISSN 0861-6604.
статия Янкова, Д. „Инвестициите в човешки капитал - необходимо условие за успешен бизнес“.// Кръгла маса на тема: „Управленски решения за адаптиране на българската икономика към динамичната международна среда“, 2017, брой 1, ISSN ISBN: 978-619-724.
доклад Диана Янкова,доц Йорданка Велчева. Показатели за анализ на разходите за труд в индустриалните предприятия. В: Научна конференция на РУ и СУ 2015 г, Русе, 2015
доклад Димитрова И., Д. Янкова. Специфични особености при калкулирането и оценката на земеделската продукция. В: Международна научно-практическа конференция, Свищов, Академично издателство "Ценов", 2019, стр. 208-215, ISBN 978-954-23-1762-3.
доклад Янкова, Д. „Изследване и анализ на управлението на разходите за труд в индустриалните предприятия и възможности за подобряването му“. В: Студентска научна сесия, Русе, 2017, ISBN ISSN 1311-3321.
учебно пособие Димитрова, И., Д. Янкова. Банково счетоводство. Русенски университет, уеб-базиран курс, 2019, ISBN e-learning.
учебно пособие Димитрова, И., Д. Янкова. Счетоводно отчитане с програмен продукт. Русенски университет, уеб-базиран курс, 2019, ISBN e-learning.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.