РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 41
студия Димитров П., Т. Трифонова, С. Русева, Г. Кунчева, Х.Белоев, К. Стоянов, Д. Илиева. Усъвършенствани почвозащитни технологии за минимална и нетрадиционна обработка на почвата при производство на пшеница и царевица за зърно на наклонени терени. Усъвършенствани почвозащитни технологии з. Издателски център на РУ "Ангел Кънчев" гр. Русе, " Инженеринг и изследвания за земеделието",, 2016, стр. 62, ISBN 978-619-7135-08-4.
студия Димитров П.Д.,Х.И.Белоев,Т.Т.Трифонова,С.С.Русева,К.Е.Стоянов,Д.К.Илиева,Г.С.Кунчева. Усъвършенствани почвозащитни технологии за минимална и нетрадиционна обработка на почвата на наклонени терени. София, ССА, Инженеринг и изследвания за земеделието-Русе, 2016, стр. 62, ISBN 978-619-7135-08-4.
статия Beloev H., P. Dimitrov, P. Kangalov, K. Stoyanov, G. Popov, D. Ilieva, P. Máchal. Improvements in a Universal Composting Machine.// Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015, No 01, pp. 383-386, ISSN 1211-8516.
статия Dimitrov, P., H. Beloev, P. Kangalov, V. Dobrinov, K. Soyanov, D. Ilieva, A. Atanasov. Technological Requirements for Growing Winter Oilseed Rape..// Balkan Agricultural Engeneering review (BAER) Е-Journal, 2012, No 18, ISSN 1312-5443.
статия H. Beloev, P. Dimitrov, P. Kangalov, К. Stoyanov, G.Popov, D. Ilieva. IMPROVEMENTS IN A UNIVERSAL COMPOSTING MACHINE.// BALKAN AGRICULTURAL ENGINEERING REVIEW, 2014, No 1, ISSN 1312-5453.
статия Ilieva D., V. Dochev. Productive Capacity of Varietes of Common Wheat ( Triticum Aestivum L. ) in North - Eastern Bulgaria..// Agricultural, Forest and Transport Machinery and Tehnologies, 2014, No 1, pp. 59-62, ISSN 2367-5888.
статия Илиева Д. Weed control in winter oilseed rape growing in view of the conditions in Bulgaria.// Balkan Agricultural Engineering Review, 2012, No 17, pp. 21-22, ISSN 1312-5443.
статия Илиева Д.,. Чисти от плевели есенници.// Растителна защита, 1999, No 1, pp. 19
статия Илиева Д.,. Рилей от “Zeneca Агрохимикали” решава проблема с плевелите в слънчогледовите посеви,.// Растителна защита, 1996, брой 2, стр. 14
статия Илиева Д.,. Проучване на хербициди и хербицидни комбинации за борба с балура в посеви от царевица,.// Растениевъдни науки,, 1995, брой 9-10, стр. 164-166
статия Илиева Д.,. Срещу плевелите при царевицата – средства много, химичните в повечето случаи “свирят първа цигулка”,.// Растителна защита,, 1995, брой 2, стр. 25-26
статия Илиева Д., Г. Патенова,. Влияние на хербицидите и дозите им на приложение върху кълняемата енергия и лабораторната кълняемост на семена от слънчоглед,.// Растениевъдни науки,, 1999, брой 7-8, стр. 416-419
статия Илиева Д., Г. Събев,. Проучване чувствителността на слънчогледовия хибрид САНТАФЕ и родителските му линии към някои хербициди,.// Растениевъдни науки, 1997, брой 3-4, стр. 124-127
статия Илиева Д., Г. Събев,. Устойчивост на хибриди слънчоглед и техните родителски форми към набор от хербициди,.// Научни трудове, Юбилейна научна конференция – 90 год. ИЗС “Образцов чифлик”, 1995, брой 2, стр. 15-21
статия Илиева Д., П. Василева,. Влияние на МАСТЪРБЛЕНД върху продуктивността и някои качествени показатели на пшеницата,.// Юбилейна научна конференция – 95 год. ИЗС “Образцов чифлик”, 2000, брой 2
статия Илиева.Д.,. Рапицата переспективна биоенергийна култура за Българското земеделие..// Сп.Земеделие, 2009, брой 7, стр. 10-11
статия Кангалов, Пл., Д. Илиева, П. Димитров, П. Радулов. Рационално управление при използването на земеделската техника за зърнопроизводство в Русенска област.// Селскостопанска техника, 2012, брой 5-6
статия Ненова Л., Д. Илиева, Ив. Стоянов,. Определяне икономическия праг на вредност на плевелите при хибридната царевица, том 4, 2003 г., 7-10..// Известия на Съюза на учените – Русе, Серия “Аграрни и ветеринарномедицински науки”, 2003, брой 4, стр. 7-10
статия Патенова г., Д. Добрев, Д. Илиева,. Отглеждане на полския фасул,.// в-к. Български фермер,, 1999, брой 3, стр. 25-31
статия Русев Д., Д. Илиева, М. Суванджиев, П. Радулов,. Уплътнено използване на земята в дворната зеленчукова градина,.// Поредица “Полезни съвети за практиката”, 1995, брой 0000
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.