РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 15 от общо 15
статия Калинова, Д. Правомощия на областния управител според Закона за администрацията и Устройствения правилник на областните администрации.// сп.Съвременно право, 2011, брой 2
доклад Kalinova, D. Matters of Appealing Procedures of Penal Decrees. IN: Proceedings of University of Ruse, Ruse, 2019, ISBN ISBN 1311-3321.
доклад Kalinova, D. The Agreement in the Administrative Process - a Brief Overview of Administrative Proceedings, volume 56, book 7. IN: Proceedings of University of Ruse, Ruse, 2017, pp. 94-97, ISBN 1311-3321.
доклад Иванова, Д. Общински съвет и областен управител - правни взаимоотношения. В: сборник Научни трудове на РУ "А.Кънчев", том 45, серия 5.3, Русе, 2006
доклад Иванова, Д. За префекта във Франция и областния управител в България - сравнителен анализ. В: сборник Научни трудове на РУ , том 44, Русе, 2005
доклад Иванова, Д. Исторически обзор на административно-териториалното устройство на България след Освобождението и проследяване развитието на института на "областен управител". В: сборник Научни трудове на РУ , том 41, серия 5.1, Русе, 2004
доклад Калинова, Д. Ролята на областния управител в дейността на регионалния съвет за развитие. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", том 55, серия 7 Правни науки, Русе, 2016, стр. 84-88
доклад Калинова, Д. Регионални съвети за развитие. В: сборник по проект 2015-ЮФ-01 "Интердисциплинарни правни изсладвания на актуални проблеми на държавното управление, под печат, Русе, 2015
доклад Калинова, Д. Подготовка за защита при бедствия и обявяване на бедствено положение в областта. В: сборник доклади от Научно-практическа конференция посветена на живота и делото на проф. д-р Георги Боянов, Русе, изд. на диск, 2015, стр. 232-243
доклад Калинова, Д. Райони по смисъла на Закона за регионалното развитие. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, 2015
доклад Калинова, Д. Участие на областния управител при подготовката и приемането на областните стратегии за развитие. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", том 53, серия 7, Русе, 2014
доклад Калинова, Д. Контролът по чл. 45 от Закона за местното самоуправление и местната администрация – обща характеристика. В: сборник Научни трудове на РУ „А. Кънчев”, Русе, 2011
доклад Калинова, Д. Регионално ниво на управление. В: сборник Научни трудове на РУ „А.Кънчев”, том 49, серия 7, Русе, 2010
доклад Калинова, Д. Заместник областни управители – правен статут. В: сборник Научни трудове на РУ „А.Кънчев”, том 48, серия 7, Русе, 2009
доклад Калинова,Д. Координацията и организацията - част от дейността на областния управител. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", том 52, серия 7, Русе, 2013
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.