РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 6 от общо 6
студия Димитър Колев. Споделяне и разпространение на неформалната потребителска информация (крос-културно изследване за Индия и България). Годишник на С.А. "Д.А. Ценов", Свищов, том CXVIII, Академично издателство "Ценов", 2015, ISBN ISSN 0861- 8054.
статия Kolev D., E. Stanev. Facebook usage for marketing measurement (by the example of meat industry organizations in Bulgaria).// e-journal Dialogue, 2013, No 2, pp. 72-82
доклад Kolev, D., K. Enimanev. Impact of the employees on generating and spreading negative information for the organization. IN: JUBILEE Xth INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, Sozopol, Bulgaria, TECHNICAL UNIVERSITY - SOFIA, 2012, pp. 439-450, ISBN 1310-3946.
доклад Димитър Колев. Методи за формиране и разпространение на неформална информация между потребителите. В: ТЕНДЕНЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В РАЗВИТИЕТО НА ИКОНОМИКАТА, Сборник с доклади от меджународна научна конференция том IV, Варна, Издателство „Наука и икономика", Икономически университет - Варна, 2012, стр. 332-345, ISBN 978-954-21-0603-6.
доклад Димитър Колев. Програми за стимулиране на положителната неформална потребителска информация. В: Научни трудове том 51, серия 5.1 Икономика и Мениджмънт, Русенски Унивеситет „Ангел Кънчев“, Русе, Издателски център при Русенски Унивеситет, 2012, стр. 141-147, ISBN 1311-3321.
доклад Колев, Димитър. Предпоставки за ниската мотивация на работната сила в България. В: ХХ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА МЛАДИ УЧЕНИ 2011 Г., София, ССКБ, 2011, стр. 47-51, ISBN 1314-4669.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.