РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 68
статия Kadikyanov G., D. Lyubenov, I. Evtimov, Y. Ivanov. A Study of Pressures in Pneumatic Tyre Influence on Vehicles Braking Deceleration.// INTERNATIONAL VURTUAL JOURNAL Machines, Technologies, Materials, 2014, No Issue 7, pp. 29-32, ISSN 1313-0226.
статия Kostadinov S., D. Lyubenov, M. Marinov, M.Milchev. Аnalys of the road accident data from 2005 to 2010 in Bulgaria.// ECOLOGICA, 2011, No 63, pp. 410 – 413, ISSN 0354-3285.
статия Lyubenov D.A. A method of vehicle-pedestrian accident reconstruction”. International journal.// Machines, Technologies, Materials, 2014, No 5, pp. 13 - 15, ISSN 1313-0226.
статия Lyubenov D.A., M. Marinov, S. Kostadinov. Zg. Gelkov. ROAD SAFETY ESTIMATION IN BULGARIA FROM 1990 TO 2010.// VISNIK, 2011, No 12 (166), pp. 119 – 124, ISSN 1998-7927.
статия Lyubenov, D.А. Research of the stopping distance for different road conditions.// Transport Problems, 2011, No 6, pp. 119-126, ISSN 1896-0596.
статия Milchev M., N. Kolev, E. Savev, D. Lyubenov. Examine the changing condition on fleet of vehicles.// ECOLOGICA, 2011, No 63, pp. 401 – 404, ISSN 0354-3285.
статия Milchev M., N. Kolev, T. Balbuzanov, D. Lyubenov. Study of the value of activities for maintenance of lightweight commercial vans.// VISNIK, 2011, No 12 (166), pp. 141 – 145, ISSN 1998-7927.
статия Любенов Д., И. Митев, Хр. Белоев. Изследване на производителността при наваряване на износени детайли от земеделска техника в защитна среда от СО2 и под слой от флюс.// Селскостопанска техника, София, 2007, брой 4, стр. 22-25
статия Любенов Д., М. Маринов, С. Костадинов. Изследване движението на мотоциклет при спиране.// Machines Technologies Materials, 2010, брой 10-11, стр. 58 – 60, ISSN 1313-0226.
статия Любенов Д.А., И. Митев, Т. Деликостов. Определяне границите на стабилно протичане на процесите при наваряване под слой от флюс и в защитна газова среда.// Списание “Известия” на Съюза на учените, 2007, брой 6, стр. 67 - 71
доклад Asenov A., V. Pencheva, D. Lyubenov. Organization Of The Educational Process And Methods And Means To Enhance The Students Training. IN: World Congress on Education Research (WCER2016), Barcelona, 2016, pp. 72-78, ISBN 2258-6987.
доклад Atanasova-Petrova P., D. Lyubenov. A STUDY OF THE DRIVING LICENSE EXAMS IN RUSE DISTRICT TO IMPROVE ROAD TRAFFIC SAFETY. IN: Proceedings of University of Ruse, Volume 56, Book 4, Ruse, 2018
доклад Atanasova-Petrova P., D. Lyubenov, etc. Road Traffic Safety Analysis in Ruse Region for the Period 2012 – 2016 Part 1. IN: Proceedings of University of Ruse, Volume 56, Book 4, Ruse, 2017, pp. 115-121, ISBN 1311-3321.
доклад Balbuzanov T., Lyubenov D., etc. IMPROVING THE SAFETY OF VULNERABLE ROAD USERS. IN: Proceedings of University of Ruse, Volume 56, Book 4, Ruse, 2018
доклад Balewski I., D. Lyubenov. A STUDY OF BICYCLE TRAVEL SPEED. IN: Proceedings of University of Ruse, Volume 56, Book 4, Ruse, 2018
доклад Kirilov F., D. Lyubenov. A STUDY OF MOTORCYCLE ACCELERATION IN REAL TRAFFIC FLOW. IN: Proceedings of University of Ruse, Volume 56, Book 4, Ruse, 2018
доклад Kostadinov S., D. Lyubenov, etc. Road Traffic Safety Analysis in Ruse Region for the Period 2012 – 2016 Part 2. IN: Proceedings of University of Ruse - 2017, Volume 56, Book 4, Ruse, 2017, pp. 122-127, ISBN 1311-3321.
доклад Kostadinov S., D. Lyubenov, M. Marinov. Сравнително изследване на надлъжните ускорения на автомобил с използване на GPS и инерционен сензори. В: Trans & MOTAUTO, София, 2011, стр. 11 – 13, ISBN 1310-3946.
доклад Lyubenov D., etc. COLLISION SPEED ESTIMATION USING A DIFFERENT MATHEMATICAL MODELS. IN: Proceedings of University of Ruse, Volume 56, Book 4, Ruse, 2018
доклад Lyubenov D., etc. A Study of Vehicles Acceleration in Real Traffic Flow. IN: X International Conference Transport Problems 2018, Poland, 2018, pp. 423-430
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.