РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 56
монография Минчев Д. Ренесанс на политическата икономия. Русе, Лени - Ан, 2013, стр. 362, ISBN 978-619-7058-02-4.
монография Минчев, Д. Икономически подход към проблемите на висшето образование в контекста на обществената среда в България. Русе, Лени-Ан, 2014, стр. 160, ISBN ISBN 978-619-7058.
студия Минчев Д. Ценността като единство но полезност и стойност // Икономически изследвания № 4. София, Институт за икономически изследвания при БАН, 2012, стр. 47-79, ISBN 0205-3292.
студия Минчев, Д. Процесът на глобализация и приоритетите в развитието на България Структурни и институционални аспекти на икономическата интеграция на България в Европейския съюз. София, УИ Стопанство, 2011, стр. 15-42, ISBN 978-954-644-212-3.
статия Dyanko Minchev, St. Nikolova. Total Factor Productivity as a Projection of the Social Environment.// JEI, 2014, No Issue 6, pp. 50-58, ISSN 1314/0175.
статия L Zlatev D Minchev. Trade Entrepreneurship in the Bulgarian Pfrts along the River Danube from the Great Depression until the Beginning of World War ІІ.// Journal of Entrepreneurship & Innovation, 2013, No 5, pp. 128-136, ISSN 1314 0167.
статия Lyubomir Zlatev, Dyanko Minchev. Trade Entrepreneurship in the Bulgarian Ports along the River Danube from the End of the World War I until the Great Depression.// Journal of Entrepreneurship & Innovation Published Annually by the Ruse University Faculty of Business and Management, 2012, No 4, pp. 99-112, ISSN 1314-0167.
статия Minchev D. The modern stage in the history of economic development.// Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe, 2014, No 5, pp. 114-118, ISSN ISSN 2043-085X.
статия Minchev D. On Scarcity and its Neoclassical Interpretation.// SEPIKE Journal, 2014, No 5, pp. 158-164, ISSN ISSN: 2196-9531.
статия Minchev D. About the Necessity of a New Model of Thinking in the General Theory of Economics.// APPLIED INTERDISCIPLINARY STUDIES IN THE AREA OF SOCIAL SCIENCES, 2013, No 1, pp. 5-9, ISSN 978-954-712-578-0.
статия Minchev D. Revival of Political Economy Needed.// Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe, 2012, No 3, pp. 62-67, ISSN 2043-085X.
статия Minchev D. Population and Labour Force in Bulgariia at the End of the XX Century and Challenges of the New Millennium.// Europas Arbeitswelt von morgen, Vien, 2000, No 1, pp. 243-253, ISSN 83-88443-30-5.
статия Minchev, D. The modern stage in the history of economic development..// Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe, 2014, No 5, pp. 114 - 118, ISSN 2043-085X.
статия Minchev, D., Kosuliev, A. A Framework for an Organic Approach for the Analysis of Institutional Transplants in the Economic Context.// Journal of Danubian Studies and Research, 2014, No Vol. 4, no. , pp. 32-41, ISSN 2392 – 8050.
статия Zlatev, L., D. Minchev. Trade Entrepreneurship in the Bulgarian Ports along the Great Depression until the Beginning of Word War ІІ.// Journal of Entrepreneurship & Innovation Published Annually by the Ruse University Faculty of Business and Management, 2013, No 5, pp. 128-136, ISSN 1314-0167.
статия Минчев Д. Модифицираната рационалност като алтернатива на неокласическото схващане за „homo economicus”.// Икономически и социални алтернативи, 2012, брой 2, стр. 21-35, ISSN 1314-6556.
статия Минчев Д. За друг подход в общата теория на икономиката.// Икономическа мисъл, 2012, брой 6, стр. 65-86, ISSN 0013-2993.
статия Минчев Д. Развитието на науката и образованието в Русе – стратегически приоритет на гражданството, бизнеса и общинското управление.// Известия на Съюза на учените – Русе, 2/2001, серия Обществени науки, №3, 2001, брой 3, стр. 44-47, ISSN 1311-1094.
статия Минчев, Д. Обществената среда- фундаментален фактор на макроикономическата политика.// Aнтонова, Д., Минчев, Д., Петков, А., Илиева, Д., Николова, Ст., Бонева, М. и Георгиев,Г. Фактори за локална декомпозиция в икономиката на България в съвременните условия - сборник, 2014, брой сборник, стр. 7-14, ISSN 978-954-8675-94-9.
статия Минчев, Д. Икономическите знания в техническите факултети.// Икономика, 1996, брой 5
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.