РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 101
студия Димов, Д. Изследване възможностите заефективно енергоосигуряване и резервно електрозахранване на системата за подово отопление в свиневъдството(Автореферат на кандидатска дисертация). Русе, Печатна база Русенски Университет, 1988, стр. 23, ISBN 0000.
статия Ангелов Н.А., Д.Н.Димов. Синхронен двигател с постоянни магнити за дълбоко честотно регулиране.// Електропромишленост и приборостроене, 1983, брой 6
статия Андонов К. Й., Д. Димов, Л. Михайлов. Изследване на подово отоп¬ление с полипропиленови тръби в свиневъдни ферми.// Селскосто¬панска техника, 1995, № 3-4, с. 23...26., 1995, брой 3-4, стр. 23...26
статия Андонов К. Й., Пл. Минков, Л. Михайлов, Д. Димов. Изследване на ротор¬но устройство за раздаване на фураж.// Селскостопанска техника, 1995, № 5-8, с. 37...40., 1995, брой 5-8, стр. 37...40
статия Андонов К., Д.Димов, Кр.Мартев, Пл.Даскалов, В.Стоянов. Изследване на свиневъдни сгради с аерация.// Селскостопанска техника, 1993, брой 5, стр. 25...31
статия Андонов К., К. Коев, К. Ениманев, Д. Димов. Технико – икономическа оценка на енергийния потенциал на атмосферния въздух при съхранение на продукция.// Селскостопанска техника, 2001, брой 2, стр. 17-22, ISSN ISSN 0037-1718.
статия Андонов К., Кр. Мартев, Пл. Даскалов, Д. Димов, В. Стоянов. Энергосбережение в свинарнике-откормочнике.// Сельский механизатор, 1994, брой 1, стр. 19
статия Андонов К., Кр.Мартев, Д. Димов. Принципы развития электрификации в животноводстве.// Механизация и электрификация сельского хозяйства, 1989, брой 3
статия Андонов К., Л., Михайлов, Д., Димов, К., Ениманев. Аспекти на енергоикономични електрифицирани системи.// Селскостопанска техника, 2002, брой 6, стр. 17-22, ISSN ISSN 0037-1718.
статия Андонов К.Й., Д.Димов. Моделиране състоянието на отоплителна система с повишен топлинен капацитет за подово отопление на млади животни в свиневъдството.// Селскостопанска техника, 1989, брой 1
статия Андонов К.Й., Д.Димов, Я.Дочев, С.Щилянов. Модел на унифициран енергетичен модул за отопление на млади животни в свиневъдството.// Селскостопанска техника, 1985, брой 6
статия Варамезов С., Н.Михайлов, Д.Димов. Изследване върху режимите на работа на асинхронните двигатели в животновъдните ферми и комплекси.// Селскостопанска техника, 1981, брой 8, стр. 56…63
статия Димов Д., К.Андонов, П.Дасклов. Възможности за подържане в балансирано състояние на система за водно подово отопление на млади животни в свиневъдството.// Селскостопанска техника, 1988, брой 8, стр. 37...46
статия Димов Д., К.Андонов, Я.Георгиев, Кр.Мартев,. Резултати от изследване на топлоакумулационна система за подово отопление на бозаещи и подрастващи животни в свиневъдството.// Селскостопанска техника, 1988, брой 4, стр. 76...84
статия Димов Д., Л. Михайлов, М. Христова. Възможност за подово отопление на бройлери.// Селскостопанска техника, 1996, брой 7-8, стр. 18-20
статия Димов Д., М. Христова. Особености при реализирането на въртеливо движение с линеен асинхронен двигател.// Електроника и електротехника, 1999, брой 1, стр. 5-7
статия Димов, Д. Електрическа схема за управление на мобилно фуражораздаващо устройство.// Селскостопанска техника, 2011, брой 3, стр. 5...8, ISSN 0000.
статия Димов, Д. Изследване времето за изстиване на пода в бокс за малки прасета при прекъсване на топлоподаването.// Селскостопанска техника, 1990, брой 4
статия Димов, Д. Изследване разхода на топлинна енергия при водно подово отопление на боксове за малки прасета.// Селскостопанска техника, 1990, брой 7
статия Коев, К., К. Андонов, А. Кръстева, М. Дачева, Д. Димов. Енергия от възобновяеми енергийни източници – развитие и перспективи.// Енергетика, 2008, брой 2-3, стр. 52-60
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.