РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 40
статия Обрешков, Д. Пулсовата честота - състояние, динамика и степен на тренираност.// Спорт и наука, 2010, брой 4, стр. 24-30, ISSN 1310-3393.
доклад D. Obreshkov,T. Simeonova. The Effect of Six-month Training in Gymnastics on the Flexibilityq Speed and the Ability to Jum Among 10 – years – old girls. IN: Мегународна конференциjа, 27 -28 Maj, Велес, Р.Македония, 2011
доклад Dimitar, O., T. Stefanova. An Attempt for Defining the Somatotype of Female Students from the Specialized Fintness Grups. IN: RESEARCH IN KINEZIOLOGY, Skopje, Makedonia, FEDERATION OF THE SPORTS PEDAGOGUES OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA, 2012, pp. 25-30, ISBN 1857-7679, UDC 79.
доклад Obreshkov, D. An attempt to improve the individual strenght training with women of 16-22 age group in the course of two academic years. IN: Физичка култура -Скопие, Македония, Физичка култура, 2009, pp. 21-23, ISBN 0350-3836.
доклад Obreshkov, D., A. Bozhkova, I. Ilieva. State and dynamics of the somatic types indexes and the fatty tissue for women, practising strength exercises with weights. IN: BOOK OF 10-th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "PERSSPECTIVES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT”, Constanta, Romania, 2010, pp. 111, ISBN 978-973-614-501-8.
доклад Божкова А., И. Илиев, Д. Обрешков, Г. Брестнички. Сравнителен анализ на интелектуалните качества на студенти от различни специалности спортуващи баскетбол и фитнес в часовете по физическо възпитание в РУ – Русе. В: RESEARCH IN KINESIOLOGY №2, vol39, Македония, Скопие "APES", 2011, стр. 165-169, ISBN 18577679.
доклад Илиев И., А. Божкова, Д. Обрешков. Влияние на заниманията по тенис на маса и футбол върху интелектуалните качества на студенти от различни специалности в часове по физическо възпитание и спорт в РУ – Русе. В: RESEARCH IN KINESIOLOGY, vol39,№2, Македония, Скопие "APES", 2011, стр. 201-205, ISBN 18577679.
доклад Илиев И.Р., А.Т.Божкова, Д.Е.Обрешков. Влияние на заниманията по волейбол върху някои параметри на вниманието при студенти от ИУ. В: Физичка култура, Македония, Физичка култура-Скопие, 2009, стр. 65-69, ISBN 0350-3836.
доклад Илиева И., Д. Обрешков, И. Илчев, К. Симеонов. Динамика на училищния спортен живот. В: Международна научна конференция, СУ, София, 2010, стр. 96, ISBN 1314-2275.
доклад Илиева И., Д. Обрешков, И. Илчев, К. Симеонов. Динамика на училищния спортен живот. В: Втора международна научна конференция, СУ, София, Университетско издателство "Св.Климент Охридски", 2010, стр. 96, ISBN 1314-2275.
доклад Илиева И., К. Симеонов, Д. Обрешков, И. Илчев. Потребности за занимания с фитнес на студентите от Русенски университет „Ангел Кънчев”. В: Научни трудове на РУ, т. 50, серия 8.2, Изд. център при Русенски университет, 2011, стр. 76-83, ISBN 1311-3321.
доклад Илиева И., П. Баракова, Д. Обрешков. Учебният процес по физическо възпитание и спорт в стратегията за промоция на здравето на студентите. В: Международна научна конференция, НСА – ТМФВ, НСА, гр. София, 2010
доклад Илиева И., П. Баракова, И. Илчев, К. Симеонов, Д. Обрешков. Готовност на студентите за активност при бедствени и кризисни ситуации. В: Научни трудове, т. 49, с. 8.2, Стр. 69, Изд. център при Русенски университет, 2010, ISBN 1311-3321.
доклад Обрешков Д, Т. Симеонова. Опит за оптимизиране и анализ на тренировъчни натоварвания, характеризиращи се с абсолютна силова издръжливост. В: 15 Симпозиум за спорт и физичко образование на младите, 16-17 септември, Охрид, Македония, 2011
доклад Обрешков Д. Фитнес тренироката за жени прилики и разлики с мъжката. В: Международна научна конференция 4-5 май, гр. Велес, Македония, 2012
доклад Обрешков Д. Български колоездачен съюз (БКС) – значки и медали от началния период.. В: Четвърта международна научна конференция, СУ, София СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ, София, УИ „Св. Климент Охридски“, 2012, стр. 330-335, ISBN 1314-2275.
доклад Обрешков Д., И. Илиева, И. Илчев. Състояния и динамика на соматотипните показатели и мастната тъкан при жени занимаващи се със силови упражнения с тежести. В: BOOK OF 10-th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE"PERSSPECTIVES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT, Constanta, Romania, 2010, стр. 111, ISBN 978-973-614-501-8.
доклад Обрешков Д., М. Войкова. Динамика на морфо-функционалните промени у момичета и девойки системно занимаващи се със силови упражнения с тежести. В: Международна конференция 5-6 юни, Стара Загора, 2008, стр. 13-16
доклад Обрешков Д., С. Базелков, К. Симеонов. Спортносъстезателната дейност във ВУ през погледа на студентите спортисти. В: Научни трудове, том 49, серия 8.2, Русе, ИЦ при РУ „А.Кънчев”, 2010, стр. 165-169, ISBN 1311-3321.
доклад Обрешков, Д. Мотивация за занимания със спорт на студенти от Русенски университет „Ангел Кънчев”. В: ACTIVITIES EDUCATION AND SPORT,vol 1, Македония,Скопие, 2011, стр. 51-54, ISBN 18577687,UDK7.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.