РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 29
монография Дойчинов, Й. Невъзможните фигури - между илюзия и реалност. Русе, Ахат, 2014, стр. 152, ISBN 978-964-9664-66-9.
студия Борис Борисов,Йордан Дойчинов,Ивайло Стоянов, Иванка Николова. ЕКО-ТУРИЗЪМ: ЕДНА ПЕРЕСПЕКТИВА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДВЕ МАЛКИ ТРАНСГРАНИЧНИ ОБЩИНИ. Русе, ИК, 2013, стр. 102, ISBN 978-954-9664-63-8.
статия Beloev, H., N. Orloev, K. Uzunov, J. Doichinov. CREATIVITY AND INNOVATION IN INTERDISCIPLINARY AREAS OF KNOWLEDGE. Information Design as Highly Intellectual Technology..// 9-International congress MTM, 2012, No 4, pp. 84-85, ISSN 1310-3946.
статия Doichinov. J, K. Uzunov. GENERATION OF ABSTRACT FORMS AND COMPOSITIONS BY TRANSITION FROM ONE FORM TO ANOTHER.// 9-International congress MTM, 2012, No 4, pp. 108-111, ISSN 1310-3946.
статия Дойчинов Й., К.Узунов. “Модерните” пропорции.// Научна конференция на РУ, 2011, No 50, серия 1., pp. 151-155, ISSN 1311-3321.
статия Конов, Цв., К. Узунов, Й. Дойчинов. Виртуалното формообразуване и композиционно формоизграждане като елемент от дидактична технология.// НАУЧНИ ТРУДОВЕ Том44, Допълнително издание, 2005, брой 1, стр. 154-157, ISSN -.
статия Узунов, К., Й. Дойчинов. Векторизиране на растерни изображения и изграждане на полилинии при пропорциониране на 2D и 3D обекти, форми и композиции с помощта на графични методи и средства..// Научна конференция на РУ, 2011, брой 50, серия 1., стр. 148-150, ISSN 1311-3321.
доклад Doychinov Y.; I. Stoyanov; T. Iliev. The Golden ratio in the age of communication and information technology. IN: 2017 40th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO), Opatia, Croatia, IEEE, 2017, pp. 407 - 410, ISBN 978-953-233-090-8.
доклад Evstatiev B., Y. Doychinov, K. Gabrovska-Evstatieva. Method for Creating Virtual Copies of Real Labs in a 2D Environment, Representing a 3D Virtual Reality. IN: 2018 IEEE 24 th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging (SIITME), Iasi, Romania, IEEE, 2018, pp. 138-141, ISBN 978-1-5386-5577-1.
доклад Дойчинов,. Изследване на категориите на композицията като средство за управление на комуникативните стойности на изделието. В: Научна конференция на РУ/ НАУЧНИ ТРУДОВЕ, Русе, 2003
доклад Дойчинов, Й. Решаване на комплексни проблеми при проектиране на експозиционни модули. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ Том 51, Серия 1.2, Русе, 2012, стр. 326=331, ISBN 1311-3321.
доклад Дойчинов, Й. Цвят и взаимодействие между категориите на композицията при различна степен на активност на пространствената структура. В: Научна конференция на РУ/ НАУЧНИ ТРУДОВЕ том 40, серия 2, Русе, 2003, стр. 105-109, ISBN 1311-3321.
доклад Дойчинов, Й, Т. Кючуков. Инертността на мисленето като евристичен праг при търсенето на композиционни решения. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ Том 51, Серия 1.2, Русе, 2012, стр. 332-336, ISBN 1311-3321.
доклад Дойчинов, Й. Иновационни подходи спрямо казуса за дизайна на невъзможните фигури. В: Innovative Behavior, Entrepreneurship and Sustainable Development, София, Знание, 2014, стр. 499-515, ISBN 978-954-621-247-4.
доклад Дойчинов, Й. Дизайнът - накъде, докога или как?. В: Научна конференция на РУ/ НАУЧНИ ТРУДОВЕ, Русе, 2011, стр. 156-159, ISBN 1311-3321.
доклад Дойчинов, Й. Същност на модела за симулационно развитие на тримерни форми и композиции. В: Научна конференция на РУ/ НАУЧНИ ТРУДОВЕ, Русе, 2004, стр. 145-150, ISBN lSBN 1311-3321.
доклад Дойчинов, Й. Предпоставки за създаване на модел за симулационно развитие на тримерни форми и композиции. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ Том41, Серия 1.3, Русе, 2004, стр. 140-144, ISBN lSSN 1311-3321.
доклад Дойчинов, Й. Изследване на процесите на невербална комуникация при проектиране и потребление на дизайн-продуктите.. В: Научна конференция на РУ/ НАУЧНИ ТРУДОВЕ том 40, серия 2, Русе, 2003, стр. 110-117, ISBN 1311-3321.
доклад Дойчинов, Й. Изследване на концепциите за развитие на обемно-пространствената структура. В: Научна конференция на РУ/ НАУЧНИ ТРУДОВЕ том 40, серия 2, Русе, 2003, стр. стр. 118-122, ISBN 1311-3321.
доклад Дойчинов, Й. Възможните невъзможни фигури. IN: Промишлен дизайн. Джуджаро и ние, Русе, 1996
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.