РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 67
монография Павлов, Д. Бизнес моделът - елемент на система от управленски инструменти. Русе, АGrup, 2011, стр. 125, ISBN 978-954-8039-10-9.
студия Павлов, Д. Бизнес модели за начинаещи производители на пелети//Проект ФНИ 11 - ФБМ - 02 Изследване на иновационни алтернативи за бизнес оцеляване и развитие. Русе, Примакс, 2012, стр. 229-243, ISBN 978-954-8675-26-0.
студия Павлов, Д. Приложение на иновациите във веригата „Бизнес идея – Бизнес модел – Бизнес план” // Изследване цикличността на иновациите в икономическите системи. Проект ФНИ-10-БМ-01 към РУ „А.Кънчев”, AGrup, 2011, стр. 191-205, ISBN 978-954-8039-06-2.
статия Anna Wojcik-Karpacz, Jaroslaw Karpacz, Daniel Pavlov, Joanna Rudawska. Wplyw orientacji przedsiebiorczej na wynik przedsiebiorstwa - moderujaca rola dynamizmu rynku.// PRZEGLAD ORGANIZACJI, 2019, No 1, pp. 11-18, ISSN 0137-7221.
статия Antonova, D., Pavlov, D. Science, research, knowledge, environment. Which are the driving forces behind the development of the region? / Наука, изследвания, знания, среда. Кои са движещите сили за развитие на регионите?.// Web Journal in Entrepreneurship and Innovation, 2010, брой 2, стр. 21-30, ISSN 1314-0175.
статия Antonova, D., Pavlov, D. Development of Competitive Advantage by Formation of Regional Knowledge Clusters. (Постигане на конкурентно предимство чрез създаване на регионални клъстери на знание).// Notebooks of International Law, Resita, Romania, 2008, брой 19, стр. 49-59, ISSN 1584-0115.
статия Georgia Aifadopoulou, Maria Morfoulaki, Glikeria Myrovali, Daniel Pavlov. Mapping Investments for Improvement of Some Rail Hubs in South East Europe.// Periodica Polytechnica Transportation Engineering, 2014, No Vol 42, Nom , pp. 103-110, ISSN 1587-3811.
статия Pavlov, D. ACADEMIC PRODUCTION OF ENTREPRENEURS – MYTH OR REALITY.// Annals of „Eftimie Murgu” University Reşiţa, Fascicle II. Economic Studies, 2014, No XXI, pp. 256-271, ISSN 2344-6315.
статия Pavlov, D. Financial Limits to Small Starters in Pellet Production – the Case of NIK-05 Ltd / Финансови ограничения пред стартиращи микропредприятия за производство на пелети (по примера на НИК-05 ЕООД).// Web Journal in Entrepreneurship and Innovation, 2009, брой 1, стр. 176-183, ISSN 1314-0175.
статия Pavlov, D. The importance of public funds for the implementation of a compulsory investment at the Govedarovi cow farm/ Значение на публичната финансова помощ за изпълнение на принудителна инвестиция в кравеферм.// Web Journal in Entrepreneurship and Innovation, 2011, брой 3, стр. 187-200, ISSN 1314-0175.
статия Pavlov, D. RENEWABLE ENERGY SOURCES AND THIRD GENERATION UNIVERSITY.// International Journal of Emerging and Transition Economies, 2010, No Vol. 3, pp. 285-299
статия Pavlov, D. University Support to Technostarters’ Business Models.// Serbian Journal in Management. University in Belgrade Technical Faculty in Bor, Serbia., 2010, No 5 (1), pp. 162-174, ISSN 1452-4864.
статия Pavlov, D., Laszlo J. Kulcsar. The Growth Machine Concept in a Rural Area (The Case of Dve Mogili Municipality, Bulgaria).// Analele Universitatii “Eftimie Murgu”, Facultatea de Stinte Economice si Administrative. Resita, Romania, 2009, No Anul XVI, Nr, pp. 286-291, ISSN 1584-0972.
статия Pavlov, Daniel; Sheresheva, Marina; Perello, Michelle. The Intergenerational Small Family Enterprises as Strategic Entities for the Future of the European Civilization - A Point of View / Малые межпоколенческие семейные преприятия как стратегические едини.// Journal of Entrepreneurship & Innovation, 2017, брой 9, стр. 26-38, ISSN 1314-0175.
статия Peter Schultea, Dragana Živković, Michael Graef, Jaka Vadnjal, Gelu Trisca, Ivan Mihajlović, Daniel Pavlov, Vasilika Kume, Živan Živković, Makedonka Dimitrova, Dževad Zečić, Jasmin Halebić and Adrian Tantau. RESITA NETWORK - ACADEMIC ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION NETWORK OF SOUTH EASTERN EUROPEAN UNIVERSITIES: AN EXAMPLE OF SUCCESSFUL NETWORKING IN ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION AT ACADEMIC LEVEL.// Serbian Journal of Management, 2013, No 8 (1), pp. 117 - 130, ISSN 2217-7159.
статия Ventsislava Nikolova-Hristova, Daniel Pavlov, Sllavka Kurti, Djordje Nikolic. ECONT: Thinking More about the Society through Social Responsibility Actions.// Journal of Entrepreneurship & Innovation, 2015, No 7, pp. 129-142, ISSN 1314-0175.
статия Zagorcheva Denitsa, Daniel Pavlov. The Need for Elaboration of a New Economic Model for Business Environment Analysis (Необходимост от разработване на нов икономически модел за изследване на бизнес средата).// Journal of Entrepreneurship & Innovation, 2016, брой 8, стр. 19-27, ISSN 1314-0175.
статия Николова, В., Павлов, Д., Курти, С., Николич, Дж. ECONT: Отворено към обществото мислене чрез социално отговорни действия.// JOURNAL OF ENTREPRENEURSHIP & INNOVATION, 2016, брой 7
статия Павлов, Д. Вертикална интеграция при производството на пелети и био-бриекти.// Списание “Икономика и управление на селското стопанство”, 2009, брой 1, стр. 29-34, ISSN 0205 - 3845.
статия Павлов, Д. Алтернативен инструментариум за изследване на икономическите връзки в стопански комплекс.// Сп.Народностопански архив, Свищов, 2006, брой 4, стр. 46-56
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.