РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 21
монография Пеев, И., Д. Ставрев. Пропедевтика на морската психология и морската дейност. Човешкият фактор и безопасността на корабоплаването.. Варна, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” - Варна, 2016, стр. 346, ISBN 978-619-7137-98-9.
монография Ставрев Димитър. ИСТОРИЧЕСКИ МЕДИЦИНСКИ АСПЕКТИ НА ВОДНОТО СПAСЯВАНЕ В БЪЛГАРИЯ. Варна, МУ-Варна, 2016, стр. 140, ISBN 978-619-221-000-7.
статия Naidenova D., D. Stavrev, M. Yaneva. Anthropometric Survey of 18-20 Years Old Adolescents from Varna.// Acta morphologica et anthropologica, 2015, No 21, pp. 117-120, ISSN 0861-0509.
статия Stavrev D. SOURCES OF BULGARIAN ANATOMICAL KNOWLEDGE. JOAN EXARCH - THE FIRST WELL KNOWN.// Folia medica, 2015, No VOLUME 57 Su, pp. 18, ISSN 0204-8043.
статия Stavrev D. E-LEARNING IN TEACHING ANATOMY - EXPERIENCE, A LOT OF QUESTIONS AND SOME ANSWERS.// Folia medica, 2015, No VOLUME 57 Su, pp. 17 - 18, ISSN 0204-8043.
статия Stavrev D., G. Marinov, V Kniajhev. Transatlantic Intersociety Consensus II for the Management of Peripheral Arterial Disease (TASC II for PAD) - Microscopical Structure of the Femoral Artery (FA)Wall in Patients with PAD.// Acta morphologica et anthropologica,, 2015, No 21, pp. 134-138, ISSN 0861-0509.
статия Александрова В., И. Димитрова, Д. Ставрев. БЧК-Варна, създаване, развитие и хигиенно-противоепидемични аспекти..// Известия на съюза на учените - Варна, 2015, брой 1', Том XX, стр. 75-81, ISSN 1310-6031.
статия Алексовска Р., В. Томова, Д. Ставрев. Сравнителен анализ на два сходни учебника (български и чуждестранен) със социална и медицинска тематика..// Известия на съюза на учените - Варна, 2015, брой 1',Том XX, стр. 70-74, ISSN 1310-6031.
статия Димитрова И., Д. Ставрев. Водното спасяване във Варна до 60-те години. От осъзнаване на необходимостта през идеите, организирането до създаването на единна комплексна животосъхраняваща служба..// Авиационна, морска и космическа медицина, 2014, брой 1, стр. 6-13, ISSN 1314-5819.
доклад Stavrev, D., G.Ivanova. Systematically Control on the Effectiveness of Anatomy Teaching Based Upon E-Shell Learning. IN: Proceeding of the XX National Congress of the Bulgarian Anatomy Society and IX International Symposium of Clinical Anatomy, Varna, Volume 43(2), 2011, ISBN 0582-3250.
доклад Бозов, Х., Д Ставрев., В. Платиканов, А. Клисарова, Б. Медникаров, С. Златева, М. Янева, Н. Петров, К. Георгиев, И. Пеев, Н. Шопов. Изучаване на медицинските аспекти на водното спасяване – част от обучението по Морска медицина. В: Сборник материали от втора научно-практическа конференция по водно спасяване, Варна, Дружество на специалистите по водно спасяване, ОС на БЧК-Варна, 2009, стр. 65-70
доклад Бозов, Х., М. Янева, К. Георгиев, Д. Ставрев. Режими хипербарна оксигенация в комплексната терапия на диабетното стъпало.. В: Сборник от четвърта национална конференция по проблемите на термичната травма и пластична хирургия – Варна, Варна, Славена, 2010, стр. 56-59
доклад Ставрев Д., И. Сербезова, Е. Лебикян, В. Манукян. Използване на web-базирани тестове в обучението по анатомия на опорно-двигателния апарат. В: Научни трудове на русенския университет, 2008, том 47, серия 5.4, с. 10-15, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2008, стр. 10-13, ISBN 1311-3321.
доклад Ставрев, Д. 40 години от създаването на “БЮЛЕТИН НА ВСС-ВАРНА”. В: Сборник материали от втора научно-практическа конференция по водно спасяване, Варна, Дружество на специалистите по водно спасяване, ОС на БЧК-Варна, 2009, стр. 24-28
доклад Ставрев, Д. „Бюлетин на ВСС-Варна” - уникален източник за историята на водното спасяване. В: Сборник на варненско дружество по история на медицината „Доц. д-р Владимир Василев”, I, Варна, Колор Принт-ПАК, 2009, стр. 48-51
доклад Ставрев, Д. , Г. Иванова. Електронно обучение в преподаването на анатомия – натрупан опит и перспективи. В: Четвърта национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование, Свищов, Стопанска академия, 2012, стр. 301-308, ISBN 978-954-23-0747-1.
доклад Ставрев, Д., Г. Иванова. Изследване на ефекта от прилагане на електронно обучение, като част от комплексния метод в преподаването. В: Сборник с доклади на Международна научна конференция, Варна, Наука и икономика, 2012, стр. 186-192, ISBN 978-954-21-0630-2.
доклад Ставрев, Д., Г. Маринов. Морфометрична оценка на преоперативния статус на стените на бедрените кръвоносни съдове, като част от предвидения в препоръка №76 мултидисциплинарeн подход на “Трансатлантически международен консенсу. В: Сборник от седмата национална конференция по проблемите на термичната травма и пластична хирургия- Варна. Сдружение за термична травма и пластична хирургия-Варна, Варна, Славена, 2013, стр. 42-49
доклад Янева, М., Д. Ставрев, Х. Бозов. Мястото на раните от съдов произход и следтравматичните състояния всред заболяванията лекувани с ХБО в отделението по хипербарна медицина на ВМА, МБАЛ- Варна. В: Сборник от шестата национална конференция по проблемите на термичната травма и пластична хирургия – Варна, Варна, Славена, 2012, стр. 29 - 36
доклад Янева, М., Х. Бозов, Д. Ставрев. Приложение на хипербарна оксигенация /ХБО/ при пациенти с труднозарастващи рани - 10 годишен обзор.. В: Сборник от четвърта национална конференция по проблемите на термичната травма и пластична хирургия – Варна, Варна, Славена, 2010, стр. 51-55
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.