РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 5 от общо 5
статия Деян Стайков. Учителят и децата в риск - промени и проблеми след приемането на Закона за предучилищно и училищно образование.// Педагогически новости, 2017, брой 1, ISSN 1314-7714.
доклад Deyan Staykov. Strategies to control and address aggression in school. IN: MIRCEA CEL BATRAN’ NAVAL ACADEMY, The 4th International Scientific Conference, SEA-CONF, Constanta, Romania, Constanta, Romania, 2018, pp. 15 - 22, ISBN 2392-8956.
доклад Деян Стайков. Наркотичните зависимости - фактор за девиантното поведение при децата и юношите. В: Студентска научна сесия СНС’18, Русе, 2018
доклад Деян Стайков. Училищните комисии за противообществени прояви - форма за борба с агресията. В: 56 - та годишна конференция на Русенския университет, Русе, Печатна база на Русенски университет, 2017, ISBN 1311-3321.
доклад Стайков Д. В. Василева. Насилието в училище - мерки за противодействие. В: Ролята на криминологията и сродните и науки в противодействието на престъпността, Русе, Печатна база при Русенски университет, 2018, стр. 323-330, ISBN 978-619-207-150-9.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.