РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 13 от общо 13
статия Petrova R. , D. Stefanova. Evaluation in Biblical proverbs: A linguo-cultural study from a systemic functional perspective.// Proverbium: A Yearbook of International Proverb Scholarship, 2017, No 34, pp. 293-336
доклад Risova M., L. Slavianova (Slavyanova), D. Stefanova. Developing Multimedia Courseware for the Business English Module at Rousse University. IN: Proceedings of the First International European Studies Conference Europe From East to West, Varna, PIC Publishers, 1996, pp. 229-235, ISBN 954 8258 83 8.
доклад Stefanova, D., T. Shenkova. Theoretical Aspects of Researching Beliefs about Language Learning. IN: Научни трудове на Русенския университет том 49 серия 6.3, Русе, 2010, pp. 146-151
доклад Петрова Р. Д. Стефанова. Ролята на културемата за разкриване на културната семантика на библейски паремии. В: Научни трудове на РУ том 54 серия 5.2, Русе, 2015, стр. 249-253, ISBN 1311-3321.
доклад Петрова, Р., Д. Стефанова. Културематичният анализ - един метод за откриване на културна информация във фразеологизмите. В: Научни трудове на РУ том 53 серия 5.2, Ruse, 2014, стр. 193 - 197, ISBN 1311-3321.
доклад Стефанова Д. Семиотичен поглед към културемата в библейските пословици на английски език – знакова същност, индексикални характеристики и аксиологическа маркираност. В: Арнаудов сборник том 10, Русе, 2018
доклад Стефанова Д. Библейските пословици и културните концептуализации в лингвокултурната общност. В: Научни трудове на РУ том 56, Русе, 2018
доклад Стефанова Д. Приложение на модела "метафората за голямата верига" за експлициране значението на библейски паремии. В: Арнаудов сборник том 9, Русе, ЛЕНИ-АН, 2017, стр. 478-487, ISBN 978-619-7058-49-9.
доклад Стефанова Д. Аксиологически аспекти на библейските пословици. В: Научни трудове на Русенския университет,том 55, серия 5.2, Русе, 2016, стр. 13-17
доклад Стефанова Д. Интертекстуалност и аксиологически аспекти на библейски паремии и фразеологизми. В: Научни трудове на РУ том 54 серия 5.2, Русе, 2015, стр. 254-257, ISBN 1311-3321.
доклад Стефанова, Д. Елементи от езиковата картина на света в пословиците от Уелс. В: Арнаудов сборник том 8, Русе, ЛЕНИ-АН, 2014, стр. 315 -322, ISBN 978-613-7058-33-8.
доклад Стефанова, Д. За типологията на фразеологизмите от гледна точка на когнитивната лингвистика. В: Научни трудове на РУ том 53 серия 5.2, Русе, 2014, стр. 172 -177, ISBN 1311-3321.
доклад Стефанова, Д. Да се поправят или да не се поправят грешките. В: Сборник доклади Седма научно-техническа сесия ВВТУ "Т.Каблешков", София, 1995, стр. 456-461
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.