РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 39
монография Тонев Д.Х. Приложение и метрологично осигуряване при възстановяване на повърхнини. гр. Русе, Регионална библиотека "Любен Каравелов", 2020, ISBN 978-619-7404-11-1.
статия Gueorguiev, Tz. K., Tonev, D.H, Sotirov, B.S. SIPOC Diagrams- a Solution for Leaner Management Systems.// Материалы X международной научно-практической конференции, 2013, No 10, pp. 36-42, ISSN 978-5-91891-349-9.
статия Gueorguiev, Tz.K., Parvanov, S.D., Sotirov, B.D., Tonev, D.H. Quality costs associated with production of spheroidal graphite iron.// Науково-виробничий журнал Метрологiя та прилади, 2014, No 1, pp. 10-12, ISSN 2307-2180.
статия M. P. Nikolova, E.Yankov, D. Nikolov, D. Tonev, V. Zaharieva, M. Ormanova, S. Valkov, T. Hikov, P. Petrov. Influence of the Chemical Composition, Structure and Heat Treatment on the Topography and Mechanical Properties of Ti5Al4V and Ti6Al4V after Electron Beam Surface Treatment.// IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2018, No 416, pp. 012031 (SJR rank: 0.2 /2017, https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19700200831&tip=sid&clean=0)
статия NIKOLOVA Maria P., YANKOV Emil, PETROV Petar, VALKOV Stefan, ORMANOVA Maria, ZAHARIEVA Vanya, TONEV Danko, ANDREEVA Andreana. Electron beam surface modification of Ti5Al4V alloy for biomedical applications.// METAL 2017 - 26th International Conference on Metallurgy and Materials, Conference Proceedings, 2017, No 2017, pp. 1555-1559, ISSN 978-808729479-6. (SJR rank: 0.13 /2017, https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100817401&tip=sid&clean=0)
статия Parvanov, S. D., Sotirov B. D., Tonev, D. H. Application of the ogranoleptic measuring methods in the manufactoring.// Науково-виробничий журнал "Метрологiя та прилади", 2014, No 1, pp. 13-18, ISSN 2307-2180.
статия SOTIROV, B., Tonev, D.. Мeasurement uncertainty of simple effective diameter using measuring wires.// Трета национална конференция с международно участие металознание, хидро-и аеродинамика, национална сигурност, БАН, 2013, No 1, pp. 74-80, ISSN 1313-8308.
статия TONEV D., SOTIROV, B. Dimensional reconstruction of rotation surfaces by changing the regular relief by vibratory surface plastic deformation.// Науково-виробничий журнал "Метрологiя та прилади", 2014, No 1, pp. 19-22, ISSN 2307-2180.
статия Tonev, D.H., Sotirov, B. S., Gueorguiev, Tz. K. Determining the Percentage of Nonconforming Parts Using the ‘Taits-Markov’ Method and Measurement Systems Analysis.// Материалы X международной научно-практической конференции, 2013, No 10, pp. 42-48, ISSN 978-5-91891-349-9.
статия Tonev, D.H., Sotirov, B. S., Gueorguiev, Tz. K. Using the Possibilities of the Vibratory Surface Plastic Deformation Process as a Method for Machining Surfaces Which are Suitable for Bearing Fits.// Материалы X международной научно-практической конференции, 2013, No 10, pp. 49-56, ISSN 978-5-91891-349-9.
статия Георгиев С., Д. Тонев. Определяне зоната на напрегнато и деформирано състояние при вбиване на деформираия елемент преди процеса на на вибрационното повърхностно пластично деформиране.// Научни трудове, Русе,серия 2, 2004, брой 41, стр. 113-116, ISSN 1311-3321.
статия Георгиев С., Д. Тонев. Възможности на вибрационното повърхностно пластично деформиране за увеличаване размерите на повърхнините.// Научни трудове, Русе, серия 4, 2001, брой 38, стр. 39-43, ISSN 1311-3321.
статия Георгиев Ц., Д. Тонев. Възможности за подобряване на качеството, породени от сравнителен анализ между ISO 9001:2000 и „6 сигма”.// Научни трудове, Русе, серия 2, 2004, брой 41, стр. 93-97, ISSN 1311-3321.
статия Георгиев Ц., Д. Тонев, Г. Георгиев. Анализ на измервателната система (MSA) като елемент от системата за управление на качеството в индустрията.// Сборници с доклади от 2013 г.; Факултет Машинно-технологичен, 2013, брой 2, стр. 73-78, ISSN 2603-4123.
статия Георгиев Ц.К., С.Д.Първанов, Д.Х.Тонев. Валидиране на органолептични методи.// XXIV Национален научен симпозиум с международно участие “Метрология и метрологично осигуряване”, Сборник доклади, брой 1,, 2014, брой 1, стр. 525-529, ISSN 1313-9126.
статия Евтимова В., СОТИРОВ, Бр., Тонев, Д. Един подход за управление снабдяването със стоки на търговски обекти.// International virtual journal for science, technics and innovations for the industry, Machines, Technologies, Material, 2007, брой № 4-5, стр. 43-45, ISSN 1313-0226.
статия Корийков Ц., Д. Тонев. Определяне на натрупаната грешка Fpr чрез редуциране броя на измерванията.// XXIII Научен симпозиум с международно участие „Метрология и метрологично осигуряване”, Созопол, 2013, брой 1, стр. 62-65, ISSN 1313-9126.
статия Корийков, Ц., Тонев, Д., Сотиров, Б. Оценка на точността на метода за определяне на натрупаната грешка чрез редуциране броя на измерванията.// Научни трудове, Русе, 2013, брой 1, стр. 79-82, ISSN 1311-3321.
статия Корийков. Ц., Д. Тонев. Точност на косвен метод за определяне на натрупаната грешка на стъпката на зъбни колела.// INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, Габрово, 2013, брой 3, стр. 276-278, ISSN 1313-230X.
статия Корийков. Ц., Д. Тонев. Определяне на натрупаната грешка на съпката на зъбни колела чрез измерване на радиалното биене и дължината на общата нормала.// INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, Габрово, 2013, брой 3, стр. 273-275, ISSN 1313-230X.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.