РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 12 от общо 12
статия Топчу Д., В. Пенчева. Основни товародатели/товарополучатели в градовете и обща характеристика на транспортния процес при превозите на товари в малки партиди.// Известия на съюза на учените – Русе, 2015, брой 12, стр. 17-25, ISSN 1311-106X.
доклад Grozev D., D. Miteva, D. Topchu. Assessment of CO2 emissions released from the taxi vehicle fleet in Ruse. IN: Тhe 2nd virtual multidisciplinary conference QUAESTI, Zilina, Slovakia, 2014, pp. 484-487, ISBN 978-80-554-0959-7.
доклад Pencheva V., I. Beloev, A. Asenov, D. Topchu. A study on the noise pollution from traffic flows. IN: Scientific forum Challenges in engineering and information science, Sinaia, Romania, 2015, pp. 28-31, ISBN 978-954-8483-35-3.
доклад Topchu D., V. Pencheva, A. Asenov, D. Miteva. Contemporary state of load shipments in small batches in the cities оf Republic of Bulgaria. IN: Annual International Conference on Transportation, Athens, Greece, 2015, pp. 43-, ISBN 978-960-598-003-0.
доклад Topchu D., V. Pencheva, A. Asenov, I. Beloev. Mathematical model and methods for routing shipments of loads in small batches. IN: Scientific forum Challenges in engineering and information science, Sinaia, Romania, 2015, pp. 10-15, ISBN 978-954-8483-35-3.
доклад Topchu D., V. Pencheva, I. Beloev. Condition of transport for distribution and services in the cities of the Republic of Bulgaria. IN: Scientific forum on innovative trends in engineering and science - SFITES, Kavala, Greece, 2015, pp. 71-74, ISBN 978-954-8483-34-6.
доклад Topchu D., V. Pencheva. On Some Issues for Logistical Optimization of the Transport Servicing in City of Ruse. IN: The 3rd Global Virtual Conference THOMSON, Zilina, Slovakia, 2015, pp. 163-167, ISBN 978-80-554-0866-8.
доклад Георгиева К., Г. Керемидчиев, Г. Георгиев, Д. Илиев, Д. Топчу, И. Кръстев. Университетски проект за екологично придвижване с велосипеди. В: Международна конференция науката и образованието за устойчив транспорт и мобилност в Европа, Русе, 2010, стр. 58, брой 50, ISBN 978-954-8467-54-4.
доклад Грозев Д., И. Белоев, Г. Христов, А. Асенов, Д. Топчу, М. Милчев. Оптимизиране на транспортните разходи за доставка на малки пратки в условията на средно голям град. В: Научни трудове на Русенския университет „Ангел Кънчев”, том 54, Русе, 2015, ISBN 1311-3321.
доклад Топчу Д. Изследване влиянието на лекотоварните автомобили върху интензивността на автомобилното движение в град Русе. В: Научни трудове на Русенския университет „Ангел Кънчев”, том 54, Русе, Печатна база, 2015
доклад Топчу Д., В. Пенчева. Оценка на товарните потоци и обема на вътрешните превози в страната. В: Научни трудове на Русенския университет, том 53, серия 4, Русе, 2014, стр. 79-83, ISBN 1311-3321.
доклад Топчу. Д, К. Цонев. Анализ на методи за експресна оценка на масла от ДВГ. В: Студентска научна сесия при РУ “А. Кънчев”, Русе, 2012, стр. 23-27, ISBN 1311-3321.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.