РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 10 от общо 10
доклад Evstatiev B., D. Kiriakov, D. Trifonov. Phase Shift Tuning for Measurement of Hysteresis Losses in Inductors with Magnetic Core. IN: 2018 20th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies (SIELA), Bourgas, Bulgaria, IEEE, 2018, ISBN 978-1-5386-3419-6.
доклад Evstatiev B., K. Gabrovska, D. Trifonov. Development of a monitoring system for three-phase motors based on an Arduino microcontroller. IN: Energy Efficiency and Agricultural Engineering. Sixth International Conference, Ruse, Bulgaria, 11-12 November, 2015, pp. 297-302, ISBN 1311-9974.
доклад Evstatieva N., G. Georgiev, D. Trifonov. Investigation of technological parameters influence on the energy consumption for microclimate control in hydroponic installation. IN: Sixth International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering, Ruse, Bulgaria, 11-12 November, 2015, pp. 278-285, ISBN 1311-9974.
доклад Trifonov D. Investigation of the energy fluxes in a hydroponic installation. IN: Sixth International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering, Ruse, Bulgaria, 11-12 November, 2015, pp. 286-291, ISBN 1311-9974.
доклад Габровска-Евстатиева К., Евстатиев Б., Манолова Б., Григоров И., Трифонов Д. Зависимост на потребяваната от абонати на топлофикационни дружества енергия от температурата на околната среда. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ-2016, том 55, серия 3.1, Русе, 2016, стр. 47-52
доклад Евстатиева Н., Г. Рашков, Д.Трифонов. Алгоритъм за работа на електронна система за изследване на енергийните потоци в инсталация за камерно производство на зелен фураж. В: Сборник с доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ «Васил Левски», В.Търново, 3-4 юли, 2014, стр. 73-80, ISBN 1314-1937.
доклад Евстатиева Н., Д. Трифонов. Изследване влиянието на производителността върху разхода на енергия в инсталация за камерно производство на зелен фураж. В: Енергиен Форум, Сборник, София, Научно-технически съюз на енергетиците в България, 2017, стр. 128-135, ISBN 2367-6728.
доклад Евстатиева Н., Д. Трифонов. Алгоритъм за работа на електронна система за управление на хелиостат. В: Сборник с доклади от научно-технически семинар „Възобновяеми енергийни източници в трансграничния регион Румъния – България”. RES-OP-DEV MIS-ETC code:222, Русе, 2012, стр. 244 – 248, ISBN 978-954-8675-36-9.
доклад Евстатиева Н., Д. Трифонов, Б. Евстатиев. Моделиране на процеса в инсталация за камерно производство на зелен фураж. В: Енергиен Форум, Сборник Част Трета, 22-25 юни, 2016, София, Научно-технически съюз на енергетиците в България, 2016, стр. 90-97, ISBN 2367-6728.
доклад Трифонов Д., Н.Евстатиева. Електронна система за управление на инсталация за камерно производство на зелен фураж. В: Енергиен Форум, Сборник Част Трета, 22-25 юни, 2016, София, Научно-технически съюз на енергетиците в България, 2016, стр. 78-89, ISBN 2367-6728.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.