РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 71
монография Горанова Евгения. Изследване на възможностите за създаване на адаптивна мултимедийна среда за обучение по информационни технологии. Русе, Издателски център на Русенски университет, 2016, стр. 140, ISBN 978-954-7593-305.
студия Богданова, Т., Евг.Горанова. Дигитално обучение в дигитален свят. Издателски център на Русенски университет "Ал Кънчев", РИТТ- Силистра, 2017, стр. 70, ISBN 978-954-759-341-1.
студия Горанова Eвгения. Изследване ползваемостта на мултимедийна среда за обучение по компютърни науки. Русе, Издателски център на Русенски университет, 2015, стр. 40, ISBN 978-954-7593-25-1.
студия Горанова, Евг. Синергетична методика при обучение в мултимедийна среда. Известия на Научен център " Св. Дазий Доростолски" книга IX, 2017, Издателски център на Русевски университет "Ангел Кънчев", 2017, стр. 105-126, ISBN 1313-7395.
статия Daniela Tuparova Evgenia Goranova Valentina Voinohovska Petya Asenova Georgi Tuparov Iliya Gudzhenov. Teachers' attitudes towards use of e-Assessment – results from survey in Bulgaria.// Social and Behavioral Sciences, 2015, No volume 191, pp. 2236–2240, ISSN 1877-0428. (Impact factor: 0.42 /2014, http://www.journals.elsevier.com/procedia-social-and-behavioral-sciences, Scopus)
статия Evgenia Goranova, Daniela Tuparova, Margarita Teodosieva. One Approach for Development and Assessment of ICT Teachers Competencies in Multimedia Educational Environment - Selected Paper of 4th World Conference on Information Technology (WCIT-2013).// Global Journal on Technology,, 2014, No Vol 5, pp. 184-190
статия Goranova Evgenia. Creation of Electronic Learning Objects for the High Cognitive Levels of Bloom’s Digital Taxonomy.// Knowledge international Journal, 2019, No Vol. 31.2, pp. 585-590, ISSN 2545-4439. (Impact factor: 1.822 /2018, http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/)
статия Goranova, Evg., D.Tuparova, M. Teodosieva. One Approach for Development and Assessment of ICT Teachers Competencies in Multimedia Educational Environment.// Selected Paper of 4th World Conference on Information Technology (WCIT-2013).// Global Journalon of Technology, 2014, No No Vol 5, pp. pp. 184-190
статия Горанова Евг. Синергетичен подход към процеса на обучение по информационни технологии.// Математика и информатика, 2013, брой 5, стр. 463-475, ISSN ISSN 1310 – 2230.
статия Горанова Евгения. Педагогически и ергономичен подход при разработване на мултимедийна среда за обучение по компютърни науки.// Математика и информатика, 2015, брой 3, стр. 279-289, ISSN 1310 – 2230.
статия Горанова Евгения. Дидактически аспекти на използване на мултимедийна среда в процеса на обучение.// сп. Образование, 2015, брой 4, стр. 47-62, ISSN 0861-475X.
статия Горанова, Евг. Модел на дигитална компетентност на учителите по информационни технологии.// Образование, 2014, брой 4, стр. 63-80, ISSN ISSN 0861-475X.
статия Горанова, Евг. Използване на програмата Learning Content Development Sysytem в обучението по информационни технологии.// Образование, 2014, брой 5, стр. 5-13, ISSN ISSN: 0861-475Х.
доклад Goranova Evgenia Popandonova-Zhelyazova Ekaterina. RESEARCH ON THE POSSIBILITIES FOR CREATING AN ADAPTIVE MULTIMEDIA TEACHING ENVIRONMENT IN INFORMATION TECHNOLOGIES. IN: 8th International Conference of Education, Research and Innovation, Seville (Spain), ICERI2015 Proceedings, Web of Science, 2015, pp. 265-270, ISBN 978-84-608-2657-6.
доклад Goranova Evgenia. RESEARCH ON THE EFFICIENCY OF THE TRAINING IN COMPUTER SCIENCE THROUGH MULTIMEDIA ENVIRONMENT. IN: 7th International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona, Spain, EDULEARN 15 Proceedings, Web of Science, 2015, pp. 2297-2301, ISBN 978-84-606-8243-1.
доклад Goranova, E. and V. Voinohovska,. RESEARCHING THE COGNITIVE STYLES OF LECTURERS WHO DEVELOP MULTIMEDIA LEARNING ENVIRONMENTS. IN: ICERI2017 Proceedings, 10th annual International Conference of Education, Research and Innovation, Seville, Spain, IATED, 2017, pp. 749-754, ISBN 978-84-697-6957-7.
доклад Goranova, E., D. Tuparova, M. Teodosieva. One approach for development and assessment of ICT teachers competencies in multimedia educational environment. IN: In 4th World Conference on Information Technology - WCIT, 2013, Brusells, Belgium, Global Journal on Tehnolgy, 2013, ISBN 2147-5369.
доклад Goranova, E., Sv. Tsankov, V. Voinohovska. Benefits of learning through multimedia environment of teachers in computer science. IN: 7th International Conference of Education, Research and Innovation, Seville (Spain), ICERI2014 Proceedings, Published by IATED Academy, Web of Science, 2014, pp. 4764-4769, ISBN 978-84-617-2484-0.
доклад Goranova, E., V. Voinohovska. STUDENTS’ ATTITUDES TOWARD THE USE OF M-LEARNING – A STUDY IN THE BULGARIAN SECONDARY SCHOOLS. IN: 11th International conference of education, research and innovation, Seville, Spain, Proceedings of ICERI2018 Conference, Proceedings of ICERI 2018 Conference, Seville, Spain, 2018, pp. 5257-5263, ISBN 978-84-09-05948-5.
доклад Goranova, E., V. Voinohovska, R. Rusev. RESEARCHING THE COGNITIVE STYLES OF STUDENTS TRAINED IN INFORMATIONAL TECHNOLOGIES THROUGH MULTIMEDIA LEARNING ENVIRONMENT. IN: EDULEARN 2016, 8th annual International Conference on Education and New Learning Technologies, ISI Conference Proceedings, Barcelona (Spain), IATED Academy, 2016, pp. 7188-7196, ISBN 978-84-608-8860-4.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.