РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 10 от общо 10
студия Димитрова,И. Петър Пенчев. Изследване на някои резултати от прилагани амортизационни политики.//Аспекти на неопределеността в икономическия живот (Сборник статии по проект ФНИ № 2015-ФБМ-01). Русе, Примакс, 2015, стр. 88-114, ISBN 978-619-724-2089.
статия Kolev D., E. Stanev. Facebook usage for marketing measurement (by the example of meat industry organizations in Bulgaria).// e-journal Dialogue, 2013, No 2, pp. 72-82
статия Kolev, D. Stanev, E. Facebook as a Tool for Marketing Measurements (By the Example of Telecommunication Operators in Bulgaria).// IJCRM, 2017, No Vol.8, ISSN 2456-0979.
статия Kolev, D., Stanev. E. FACEBOOK USAGE FOR MARKETING MESUREMENTS PART 2, By the example of meat industry organizations in Bulgaria.// Годишник на Висше училище по телекомуникации и пощи, 2019, No том III, pp. 21-25, ISSN ISSN 2367-8437.
доклад Stanev, E. The Bulgarian Banking System in 2016: A Costly Safe Box for the Small Depositor. IN: Reports Awarded with "Best Paper" Crystal Prize - 55th Annual Science Conference of Ruse University, Ruse, Bulgaria, 2016, pp. 267-274, ISBN 1311-3321.
доклад Stanev, E. A Study on the Fees and Commissions Burden on the Small Savers of the Bulgarian Banking Sector in 2019. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE, Rousse, Bulgaria, 2019, ISBN 2603-4123.
доклад Станев, Е. Разкриване на времевите лагове при навлизането на глобалната финансова криза в българския банков сектор. В: Сборник с доклади от международна научна конференция "Икономиката в променящия се свят : национални, регионални и глобални измерения", том 3, ИУ Варна, 2015, стр. 66-72, ISBN 978-954-21-0835.
доклад Станев, Е. SCDS като измерител на системен риск и доверие в контекста на глобалната финансова криза. В: Сборник с доклади от СНС'15, Русе, 2015, ISBN 1311-3321.
доклад Станев, Е. Рискове на антикризисната парична политика. В: Научни трудове на русенския университет, Русе, 2014, стр. 20-23, ISBN 1311-3321.
доклад Станев, Е. Капиталова адекватност на банковата система в България в контекста на глобалната финансова криза. В: Научни трудове на русенския университет, Русе, 2014, стр. 156-159, ISBN 1311-3321.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.