РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 21
статия Bratoeva, E. SOCIAL WORK BASED ON THE RELIGIOUS BELIEFS OF PEOPLE WITH ONCOLOGICAL DISEASES AND AIMED AT IMPROVING THEIR QUALITY OF LIFE.// International Scientific Journal Theoretical & Applied Science, 2020, No 7 (87), pp. 19-25, ISSN ISSN 2308-4944. (Impact factor: 8.997 /2020, Registered in Publishers International Linking Association (Lynnfield, MA, USA))
статия Bratoeva-Vasileva, E. ROLES AND TASKS OF THE ONCOLOGICAL SOCIAL WORKER IN THE PALLIATIVE CARE TEAM..// SocioBrains, 2020, No 73, pp. 16-21, ISSN 2367-5721.
статия Bratoeva-Vasileva, E. ANALYSIS AND ASSESSMENT OF THE LEVEL OF INDEPENDENCE OF PERSONS WITH ONCOLOGICAL DISEASES IN WORKING AGE.// SocioBrains, 2020, No 73, pp. 22-31, ISSN 2367-5721.
статия Bratoeva-Vasileva, E. T. Rеsearch of the physical condition and analysis of its impact on the quality of life of cancer patients.// ISJ Theoretical & Applied Science, 2019, No 11 (79), pp. 584-590, ISSN 2308-4944. (Impact factor: 8.716 /2019, Registered in Publishers International Linking Association (Lynnfield, MA, USA))
статия Братоева, Е. Изследване на риска от развитие на личностово разстройство при пациенти с онкологични заболявания.// Обща медицина, 2020, брой бр.4, том XX, стр. 19-28, ISSN ISSN 1311-1817 УД. (със SJR ранг: 0 /2019, EBSCO Scopus Excerpta Medica БД Българска медицинска литература)
доклад Bratoeva, E. STUDY OF SOCIAL RELATIONSHIPS AS A COMPONENT OF QUALITY OF LIFE IN CLIENTS WITH ONCOLOGICAL DISEASES OF WORKING AGE. IN: 57th Science Conference of Ruse University - SSS,, Bulgaria, 2018, ISBN ISSN 1311-3321.
доклад Bratoeva, E. PSYCHOSOCIAL WORK IN PATIENTS / CLIENTS WITH ONCOLOGICAL DISEASES. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2017, volume 56, book 8.2., UNIVERSITY OF RUSE, 2017, ISBN FRI-2.114-1-SW-07.
доклад Братоева Е. "Проучване на социалните взаимоотношения като компонент от качеството на живот при клиенти с онкологични заболявания в трудоспособна възраст". В: 57-ма годишна научна конференция на Русенски университет и Съюз на учените -Русе "Нови индустрии, дигитална икономика, общество- проекции на бъдещето", PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2018, volume 57, 2018
доклад Братоева Е. "Ролята на социалната работа за подобряване на качеството на живот". В: Научна конференция "10 години специалност Социални дейности- Медицински колеж Плевен", Медицински колеж Плевен, 2017
доклад Братоева Е. "РОЛЯТА НА СОЦИАЛНАТА РАБОТА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ". В: 56-та годишна конференция на Русенския университет "Индустрия 4.0. Бизнес среда.Качество на живот.", PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2017, volume 56, book 8.2., 2017, ISBN FRI-2.114-1-SW-07.
доклад Братоева Е. Психо-социални потребности на пациентите/клиентите с онкологични заболявания и клинична социална работа. В: Втора научно-практическа конференция с международно участие "Социална работа, мениджмънт и социално развитие:съвременни предизвикателства, перспективи и иновативни практики", Технически университет Варна, 2017, стр. 99-103
доклад Братоева Е. "Влияние на онкологичната диагноза върху психичното здраве на болния човек.". В: 56-та годишна конференция на Русенския университет "Индустрия 4.0. Бизнес среда.Качество на живот.", PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2017, volume 56, book 8.2., 2017, ISBN FRI-2.114-1-SW-08.
доклад Братоева Е. Модел на психо-социална грижа при клиенти с онкологични заболявания в Германия в контекста на клиничната социална работа. В: Втора научно-практическа конференция с международно участие "Социална работа, мениджмънт и социално развитие:съвременни предизвикателства, перспективи и иновативни практики", Технически университет Варна, 2017, стр. 104-107
доклад Братоева Е. ДУХОВНОТО ИЗМЕРЕНИЕ НА СОЦИАЛНАТА РАБОТА. В: XXIХ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ на Съюз на учените - Стара Загора, SCIENCE & TECHNOLOGIES, 2019, стр. 76-84, ISBN 1314-4111.
доклад Братоева Е. ИНТЕГРИРАНЕ НА СОЦИАЛНАТА РАБОТА ПРИ ЛИЦА С ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В ПАЛИАТИВНАТА ГРИЖА. В: XXIХ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ - СТАРА ЗАГОРА, SCIENCE & TECHNOLOGIES, 2019, стр. 85-90, ISBN 1314-4111.
доклад Братоева, Е. Функции и задачи на социалния работник в ролята на Case Menager при управление на случай.. В: Годишна университетска научна конференция НВУ "Васил Левски" 2020, НВУ "Васил Левски" Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", 2020, стр. 1567-1575, ISBN 2367-7481.
доклад Братоева, Е. Развитие и актуално състояние на социалната работа с лица с онкологични заболявания в Република България.. В: Годишна университетска научна конференция НВУ "Васил Левски" 2020, НВУ "Васил Левски", Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", 2020, стр. 1546-1555, ISBN 2367-7481.
доклад Братоева, Е. Концепции за качеството на живот на лица с онкологични заболявания.. В: Годишна университетска научна конференция НВУ "Васил Левски" 2020, НВУ "Васил Левски" Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", 2020, стр. 1556-1566, ISBN 2367-7481.
доклад Братоева, Е. RESEARCH ON THE LEVEL OF RECEIVED SUPPORT FROM PERSONS WITH ONCOLOGICAL DISEASES FROM THE NEAR FAMILY ENVIRONMENT. IN: 58-ма годишна научна конференция на Русенски университет и Съюз на учените -Русе „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето - II", UNIVERSITY OF RUSE, 2019
доклад Братоева, Е. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЗАИМОВРЪЗКА МЕЖДУ СТЕПЕНТА НА ИЗПИТВАНА БОЛКА И ДИСКОМФОРТ ОТ ЛИЦА С ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И ЗАВИСИМОСТТА ИМ ОТ УПОТРЕБА НА ВЕЩЕСТВА. В: III научно-практическа конференция с международно участие "Социална работа, мениджмънт и социално развитие:съвременни предизвикателства, перспективи и иновативни практики 2019", Технически университет Варна, 2019, стр. 138-141, ISBN 978-954-20-0803-3.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.