РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 22
статия Chaparova J., E. Kalcheva, M. Koleva. Numerical investigation of multiple periodic solutions of fourth-order semi-linear ODE.// American Institute of Physics CP, 2012, No 1497, pp. 152-159, ISSN 978-0-7354-1111-1. (SJR rank: 0.176 /2012, SJR SCImago Journal and Country Rank)
статия Chaparova J., E.Kalcheva. Three approaches toward sublinear emden-fowler equation.// Proceedings of the Union of Scientists-Ruse, 2010, No 5, pp. 7-13, ISSN 1311-9184.
статия Chaparova, J., Kalcheva, E. Existence and multiplicity of periodic solutions of second-order ODE with sublinear and superlinear terms.// Proceedings of the Union of Scientists-Rusе, 2014, No 11, pp. 14-22
статия Kalcheva E. On the existence of multiple periodic solutions of fourth-order semilinear differential equations.// PROCEEDINGS of the Union of Scientists-Ruse, 2013, No 10, pp. 19-26, ISSN ISSN 1314-3077.
статия Андреев, Хр., И. Палов, Е. Кузманов, Е. Калчева. Изследване на диелектрическата проницаемост на семена от царевица, обработени в електромагнитно поле.// Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, 2001, брой том 38, сери, стр. 60-64
доклад Chaparova J., E. Kalcheva. Three approaches toward sublinear Emden—Fowler equation. IN: Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, 7, Ser. 5, Ruse, 2009
доклад Kalcheva E., M. Koleva, J. Chaparova. Evaluating double and triple integrals with SWP. IN: Proceedings of the 45-th Jubilee Conference, Mathematics and Informatics, Rousse, University of Rousse, 1999, pp. 119–126, ISBN 1311-3321.
доклад Kalcheva E., S. Tersian. On some applications of the maximum principle. IN: НТ на РУ, Русе, 2004, pp. 35-43, ISBN 1311-3321.
доклад Kalcheva E., S. Tersian. Nontrivial solutions of fourth-order differential equations rising in phase transition models. IN: Юбилейна научна сесия, Варна, ТУ-Варна, 1997
доклад Kаlcheva Е./Stefanova/,M.Aladgem. A program generator for solution of linear equation system with sparce matrices. IN: Proceedings Summer Universities, Varna, 1983, pp. 126-132
доклад Андреев, Хр., И. Палов, Е. Кузманов, Е. Калчева. Изследване на диелектрическата проницаемост на семена от царевица, обработени в електромагнитно поле.. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, 2001, брой том 38, стр. 60-64, Русе, Печатна база-Русе, 2001, стр. 60-64
доклад Дочев Д.,Е. Калчева/Стефанова/. Многокритериалная динамическая система при неопределености. В: Научни трудове том 26,серия 9, Русе, 1984, стр. 184-190
доклад Калчева Е., М.Колева, Ю.Чапарова. Фамилия периодични решения на полулинейни ОДУ от четвърти ред, получени със симетрична теорема на хребета. В: Трудове на научната конференция на РУ, том 51, сер. 6.1-Математика, информатика и физика, Русе, 2012, стр. 33-39, ISBN ISSN 1311-3321.
доклад Калчева Е., Н.Димитров. Върху някои свойства на функцията sin(n.arctgx). В: Научни трудожве на РУ'10,том 49, серия 6.1, РУ, Печатна база РУ, 2010, стр. 28-32
доклад Калчева Е.,М.Колева,Ю.Чапарова. Пресмятане на двойни и тройни интеграли чрез софтуерния продукт Scientific WorkPlace. В: Научни трудове на РУ,том 37, серия 8,Математика и информатика., Русе, 1999, стр. 119-124, ISBN 1311-3321.
доклад Калчева Е.,Р.Раев. Равнинна задача от теория на еластичността за полулинеен/хармоничен/ материал при кръгови области. В: Научно тематичен сборник от доклади на научна сесия, Долна Митрополия -Плевен, 1997, стр. 167-171, ISBN 954-713-021-8.
доклад Павлов П.,Е.Калчева. Върху една нелинейна задача на равнинната теория на еластичността. В: Научни трудове на РУ,том 38, серия 8,Майски научни четения., Силистра, 2001, стр. 177-179, ISBN 1311-3321.
доклад Палов Ив.К.Сираков,Е.Калчева. Анализ на траекторията на движение на семената в устройство за предсеидбената им електромагнитна обработка. В: Научни трудове том 41,серия 1,1, Русе, РУ Ангел Кънчев, 2004, стр. 95-100
доклад Сираков К.,Е.Калчева,Ст.Стефанов,Ив.Палов. Математичен модел на топлинните процеси при химично делитиране на памукови семена. В: Научни трудове том 38,серия 9, Силистра, 2001, стр. 139
учебно пособие Tерзиян Ст.,Е.Калчева,Д.Пеева. Методическо ръководство за упражнения по приложна математика. Русе, ВТУ, 1994, ISBN 000.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.