РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 35
статия Kuzmanov Em., Iv. Palov, N. Armyanov, K. Sirakov. Comperative analysis of the laboratory research results for pre-sowing electrical treatment of tomato seeds.// Списание “Agricultural Engineering“, Raudondvaris, Lithuania, 2010, No vol. 42, Nо, pp. 60 - 70
статия Kuzmanov Em., Iv. Palov, N. Armyanov, K. Sirakov,. Comparative analysis of the laboratory research results for sowing electrical treatment of tomato seeds,.// Agricultural engineering, Raudondvaris, Lithuania, 2010, No p.9, pp. -, ISSN -.
статия Palov Iv., K. Sirakov, Em. Kuzmanov, H. Andreev. Results of the contrastive research of maize seeds pre-sowing electrical treatment resuls.// Biosystems engineering and processes in agricultural -Raudondvaris, Lithuania, 2008, No N13, pp. 239-245, ISSN -.
статия Palov Iv., K. Sirakov, Em. Kuzmanov, H. Andreev, V. Jakov. Results from laboratory tests after separated pre-sowing treatment of wheat seeds with electromagnetic energy.// Agricultural engineering,Raudondvaris-Lithuania, 2009, No res. pap.41, pp. 86-97
статия Palov Iv., St. Stefanov, K. Sirakov, Em. Kuzmanov, Y.Neikov. Increasing the production of grain and technical crops biomass by preliminary electromagnetic treatment of seeds.// Publishing house “Leni AN-Rousse , Bulgaria, Ireland , Denmark,Hungary,Biomass Mobilizacion, EU Project № 245449-, 2010, No 1, pp. 64-79, ISSN 978-594-8190.
статия Андреев, Хр., И. Палов, Е. Кузманов, Е. Калчева. Изследване на диелектрическата проницаемост на семена от царевица, обработени в електромагнитно поле.// Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, 2001, брой том 38, сери, стр. 60-64
статия Андреев,Хр., Е.Кузманов. Определяне производителността на електростатичен сепаратор за леки зеленчукови семена.// Селскостопанска техника, 2001, брой № 2, стр. 33-37
статия Ив.Палов, Г.Патенова, Е. Кузманов, К. Сираков, Г. Гинчев. Резултати от предсеитбени електрически обработки на семена от фасул,.// Сп. „Селскостопанска техника”,София, 2011, брой 6
статия Кузманов Ем., Ив. Палов, К. Сираков, Н. Армянов, Н. Недялков. Резултати от предварителни лабораторни изследвания на кълняемата енергия и кълняемостта след предсеитбени електрически обработки на семена от зеленчукови култури.// Сп. “Селскостопанска техника”, София, 2010, брой 3/2010, стр. 24 - 32с.
статия Кузманов, Е. Възможност за експресно окачествяване на пшеничено зърно в полеви условия.// Селскостопанска техника, 2003, брой № 2, стр. 33-35
статия Кузманов,E., Н.Стефанов, В.Стефанов. Оптимизиране работата на електрофилтър предназначен за малки помещения.// Селскостопанска техника, 2000, брой № 1, стр. 47-49
статия Кузманов,Е. Компютърно управление на система електрозадвижване.// Сп. “ Автоматика и информатика”,, 2001, брой № 5-6, стр. 40-45
статия Палов Ив., Емил Кузманов, Никола Армянов, Кирил Сираков. Резултати от полеви изследвания на последействието при енергийно стимулиране на семена от пшеница.// сп., 2011, брой -
статия Палов Ив., К. Сираков, Е. Кузманов, Н. Армянов. Результаты исследования предпосевных электромагнитных оброботок семян.// ж.Механизация и электрификация сельского хозяства, Москва, №4, 2012. под печат, 2012, брой 4
статия Палов, Ив. Й., Е. К. Кузманов, К. А. Сираков, Н. К. Армянов, Н. A. Недялков. Резултати от полеви изследвания след разделена предсеитбена обработка на пшенични семена с електромагнитна енергия..// сп. Селскостопанска техника, 2010, брой кн. 3, стр. 24 - 32
статия Попов,Р., Е.Кузманов. Методика за идентификация на динамичните параметри на модели на дизелова горивна апаратура с центробежен регулатор на честотата на въртене.// Селскостопанска техника, 2005, брой № 2, стр. 20-27
доклад Andreev, Ch. E. Kuzmanov. Palov, I., N. Armianov. State of Institute еlectrotechnological treatment of agricultural production in Bulgaria. IN: PROCEEDINGS of the International Conference,of AgEng, Lithuanian, Roudondvaris,Agricultural Engineering,, 2000, pp. 32(3), 149-156
доклад Palov I., Ch. Andreev, E. Kuzmanov. Results from laboratory tests of maize seeds, treated in electromagnetic field. IN: PROCEEDINGS of the International Agricultural Conference, Lithuanian Institute of AgEng Roudondvaris, 2001
доклад Palov I., Ch. Andreev, E. Kuzmanov, N. Armianov. Results from pre-sowing electromagnetic treatment of maize seeds. IN: PROCEEDINGS of the International Conference Agricultural Engineering, Research papers, Lithuanian Institute of AgEng Roudondvaris, 2001, pp. 33(3), 43-52
доклад Palov,Iv., Pozeliene, Em.Kuzmaniv, Hr.Andreev. PRE-SOWING ELEC-TROMAGNETIC TREATMENT OF MAIZE SECDS. IN: Internatoinal Cinference, Rousse, 2002, pp. 202-207.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.