РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 29
монография Андреева, М. Коцев, Е. Йорданова, Д., Пенчева М. Новите тенденции на трудовия пазар в Европейския съюз и влиянието им върху организациите в България, глава ІV Организационна среда и отношение към труда. Русе, Примакс, 2010, стр. 86-96, ISBN 978-954-8675-04-8.
монография Андреева, М. Коцев, Е., Йорданова, Д., Пенчева М. Новите тенденции на трудовия пазар в Европейския съюз и влиянието им върху организациите в България, глава ІІ Състояние на програмите и мерките по заетостта в България в контекста на глобална криза. Русе, Примакс, 2010, стр. 46-65, ISBN 978-954-8675-04-8.
монография Йорданова, Д. Раздел ІІ, т.4 "Нови подходи за въздействие върху пазара на труда в регионите". //В: Петков, А., Андреева, М., Кирова, М. и кол. Изследване цикличността на иновациите в икономическите системи. Русе, AGroup, 2011, стр. 66- 84, ISBN ISBN 978-954-8039.
монография Коцев, Е. Интегриране на индивида и групата в организацията. Русе, А Груп, 2008, стр. 124, ISBN 978-954-8039-01-7.
студия Коцев, Е. Ценностни ориентации за трудова реализация при студентите в условията на глобална икономическа криза. Русе, Примакс, 2010, стр. 65-86, ISBN 978-954-8675-04-8.
студия Коцев, Е. Влияние на индивидуалните различия в процеса на интегриране на индивида в организацията. Русе, Примакс, 2007, стр. 102-127, ISBN 978-954-9972-77-1.
студия Коцев, Е., Б. Стойчева. Изследване влиянието на възрастта, пола и работата върху нагласата за иновативност. В: Изследване цикличността на иновациите в икономическите системи, авт. колектив, AGroup, Русе, 2011, стр. 217-229, ISBN 978-954-8039-06-2.
статия Kotsev, E. A European Approach to Human Resource Development – the Experience of a Bulgarian Industrial Company.// Review of International Comparative Management, 2005, No 6, pp. 227-232
статия Коцев, Е. Актуални аспекти на интегрирането на хората в организацията.// Известия ИУ Варна, 2008, брой 2, стр. 94-106
статия Коцев, Е. Ефективни техники за интегриране на индивиди и групи в организацията.// Бизнес посоки БСУ, 2008, брой 2
статия Коцев, Е. Европейски императиви към производителите на облекла в България.// Известия на Съюза на учените – Русе сер. “Обществени науки”, 2006, брой 2, стр. 14-18
статия Коцев, Е. Проект за диверсификация на ЕТ “Анаконда” в сферата на плетачния бизнес.// Бизнес управление, 1998, брой 2, стр. 76-89
доклад Kotsev E, Y. Dimitrov. How to make a profit in the training and consultancy business – a true story of a Bulgarian organization. IN: Proceedings of international conference “Internationalization of Entrepreneurship Training and Education - IntEnt’99”, Sofia, 1999
доклад Kotsev E. N. PERSPECTIVE OPPORTUNITIES ON LABOR MARKET SUPPLY: A COLLATERAL IMPLICATION OF THE INNOVENTER PROJECT. IN: Proceedings of the University of Ruse, University of Ruse, 2019
доклад Kotsev, E. Small Businesses and External Consultants: Is It Time for New Relations,. IN: International Conference “The European Entrepreneurship in the Globalising Economy – Challenges and Opportunities”, Varna, 2008
доклад Kotsev, E. The Case Method as an Effective Tool for Human Resource Development – International Opportunities. IN: International Conference “Human Resource Management - an Important Factor for European Integration”, Varna, 2000
доклад Kotsev, E. The Rousse Business and Management Centre. IN: Proceedings of the North American Case Research Association Annual Meeting, Santa Rosa, California, 1999
доклад Коцев Е. Н. Нагласата за социално предприемачество - фактор за привличане и задържане на служители. В: Устойчиво управление на човешките ресурси в съвременната икономическа реалност, Икономически университет - Варна, "Наука и икономика", 2019, стр. 25-34, ISBN 978-954-21-1005-7.
доклад Коцев, Е. Възможности за подобряване на подбора чрез партньорско участие в проекти: на примера на две шивашки организации. В: Сборник с доклади от международна научна конференция “Мениджмънт и инженеринг”, Созопол, 2006
доклад Коцев, Е. Обучение и развитие на човешките ресурси с помощта на европейски фондове. В: Научна конференция на Бургаски свободен университет, Бургас, 2006
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.