РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 34
монография E.Velikova, E.Barbeau, H.Shin, A.Friedlander, S.Shirali, A.Andžāns (Eds.). Proceedings of the Topic Study Group4: Activities and Programs for Gifted Students (The book contributed to the 10’th International Congress on Mathematical Education, July 4-11, 2004, Denmark). R., Latvia, University of Latvia, University of Rousse, 2004, pp. 109, ISBN 9984-770-17-6.
монография Velikova, E. Results of Training under the Project DANET. R., G.Dochev, 2011, pp. 164, ISBN 978-954-8675-28-4.
монография Velikova, E. & A. Andzans (Eds.). Promoting Creativity for All Students in Mathematics Education, The book contributed to the DG9: Promoting Creativity for All Students in Mathematics Education, ICME11, Mexico, 2008. R., Bulgaria, University of Rousse, University of Latvia, 2008, pp. 384, ISBN 978–954–712–420-2.
монография Velikova, E.A. (Ed.). Proceedings of the Third International Conference “Creativity in Mathematics Education and the Education of Gifted Students”, 4-9 August, 2003, Rousse, Bulgaria. Athens, Greece, V-Publications, 2003, pp. 392, ISBN 960–8073–10–3.
монография Великова, Е. Резултати от обучението по проекта ДАНЕТ. Р., Г.Дочев, 2011, стр. 178, ISBN 978-954-8675-29-1.
монография Великова, Е. Изследователската дейност в обучението по геометрични трансформации. Р., РУ “А. Кънчев”, 2006, стр. 180, ISBN -10:954-712-349-1.
монография Великова, Е. Алгоритми за доказване на неравенства за триъгълника. Р., РУ “А.Кънчев”, 2006, стр. 109, ISBN -10:954-712-350-5.
монография Великова, Е. Висша математика с Maple. Р., РУ “А. Кънчев”, 2006, стр. 176, ISBN -10:954-712-348-3.
статия Mihaylova M., I. Mazilu, E. Velikova. Transition from 2D to 3D in GeoGebra.// Romanian Journal in Mathematics and Computer Sciences, Technical University of Civil Engineering Bucharest, CONSPRESS Publishing House, Romania, 2014, No Vol. 4, Issu, pp. 209-222, ISSN ISSN: 2247 – 689X.
статия Василева-Иванова, Р. К., Е. А. Великова. Модел на проектно-ориентирано обучение по математика.// списание „Педагогически новости” , Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2014, брой 1, стр. 46-56, ISSN ISSN 1314-7714.
статия Петкова, М.М., Е.А. Великова. Ролята на педагогическите технологии в учебния процес - теоретичен анализ.// Годишно научнотеоретично списание „Педагогически новости”, Русенски университет „А. Кънчев”, 2014, брой 1, стр. 57-66, ISSN 1314-7714.
доклад Georgieva, D., E. Velikova, S. Karakoleva. Developing Mathematical Skills by Generating Problems with Computer. IN: Proceedings of the 55th Annual Science Conference RU&US'16 Smart Specialization–Innovative Strategy for Regional Economic Transformation, 28-29.10.2016, Vol. 54, 6.4. Education-Research and Innovatio, CHRISTAL PRIZ “THE BEST PAPER”, Ruse, Bulgaria, University of Ruse,, 2016
доклад Mierlus-Mazilu, I, E. Velikova, M. Mihaylova. FutureMath Project - Innovative Pedagogical Methods, Techniques, Materials and Resources. IN: Session Education – Research and Innovation, 56th Annual Conference of Ruse University Industry 4.0 Business Environment. Quality of Life. “Angel Kanchev” University of Ruse, Union of Scientists, 27-2, Ruse, Bulgaria, “Angel Kanchev” University of Ruse, 2017
доклад Mihaylova, M., E. Velikova, I. Mierlus-Mazilu. Research in Development of Geometry Problem Solving Skills by GeoGebra. IN: Session Education – Research and Innovation, 56th Annual Conference of Ruse University Industry 4.0 Business Environment. Quality of Life. “Angel Kanchev” University of Ruse, Union of Scientists, 27-2, Ruse, “Angel Kanchev” University of Ruse, 2017
доклад Mihaylova, M., I. Mierlus-Mazilu, E. Velikova. Trends in Higher Education and Innovative Pedagogical Practices. IN: Proceedings of the Scientific Conference Traditions and Innovations, UR&US'14, 25-24.10.14, Ruse, Section Pedagogy and Psychology, Ruse, Bulgaria, University of Ruse, 2014, pp. 162-167
доклад Petkova, M., E. Velikova. Mathematical Problem Posing on the Basis of GeoGebra Multi-platform. IN: Proceedings of the Scientific Conference 70 Years of Traditions and Innovations RU&US'15, 09-10.10.2015, Ruse, Vol. 54, Session 6.4: Education - Research and Innovations, CHRISTAL PRIZ, Ruse, Bulgaria, University of Ruse, 2015, pp. 28-39, ISBN 1311-3321.
доклад Petkova, M.M., E.A. Velikova. GeoGebra Constructions and Problems for Arbelos and Archimedean circles. IN: GeoGebra Global Gathering 2015, 15-17 July, 2015, Linz, Austria, 2015
доклад Vasileva-Ivanova R., M. Petkova, E. Velikova, I. Mierlus-Mazilu. INTERACTIVE MATHEMATICS FOR ENGINEERS WITH MAPLE USAGE. IN: Proceedings of the 1st International Workshop on "New learning scenarios in digitalized world", 24th May 2017, Bucharest, Romania, 2017, pp. 19-30, ISBN 978-973-100-438-9.
доклад Velikova E., R. Vasileva-Ivanova. The modernization of mathematics education in Bulgaria. IN: Proceedings of the XV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "ORIENTATIONS AND VENTURES IN EDUCATION", Chlewiska, Poland, 2017
доклад Velikova, E. Stimulating Mathematical Creativity. IN: Proceedings of the Topic Study Group 29: Mathematics and Creativity, the 13th International Congress on Mathematical Education, July 24-31, 2016 in Hamburg / Germany, Ruse, Bulgaria, University of Ruse, 2016
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.