РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 62
монография Филип Цветанов, Иванова Елена. КОМПЮТЪРНИ СИМУЛАЦИИ НА КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ. Благоевград, Университетско издателство „Неофит Рилски” Благоевград, 2017, ISBN 978-954-00-0125-8.
студия Ivaylo Stoyanov, Teodor Iliev, Grigor Mihaylov, Elena Ivanova, Panagiotis Kogias. Smart Grid Communication Protocols in Intelligent Service for Household Energy Use. Cybernetics Approaches in Intelligent Systems, Computational Methods in Systems and Software 2017, v, Springer, Cham, 2018, pp. 380-389, ISBN 978-3-319-67618-0.
статия Elena Ivanova, T Iliev, Gr Mihaylov, V Keseev, Iv Stoyanov. Significant Simulation Parameters for RESTART/LRE Method in Teletraffic Systems of Ultra Broadband Convergence Networks.// Computational and Statistical Methods in Intelligent Systems, 2018, No 1, pp. 69-77
статия Ivanova E. P., T. Ilev, Gr.Mihaylov, I. Stoyanov, V. Yehorov. Working together: Education, research and development for 5G networks.// Automation of technological and business processes, 2015, No 4, pp. 4-8, ISSN 2312-3125.
статия Ivanova Е., S. Radeva, D. Radev. Rare Events and Quality of Services for IPv6 networks.// Journal of Electrotechnics and Electronics (E+E), 2011, No 7-8, ISSN 1313-3985.
статия Mihaylov Gr., T. Iliev, E. Ivanova. Algorithm for Content Adaptation of Multimedia Information.// International Journal of Engineering, Business and Enterprise Applications (IJEBEA), 2015, No 11, pp. 1-7, ISSN 2279-0039.
статия Mihaylov,G., E. Ivanova, T. Iliev. Analysis of the Vehicle-to-Vehicle Radio Channel Characterization.// Information, Communication and Control Systems and Technologies, 2014, No 1, pp. 8-11
статия Radev R., E. Ivanova, R. Raev, S. Radeva. Modeling and Simulation of a HandoverPriority Scheme with RESTART.// Information, Communication and Control Systems and Thechnologies, 2012, No 1, pp. 30-36, ISSN 1314-7455.
статия Raev R, Ivanova E, Dudin E, Radev D. EDUCATIONAL PLATFORM FOR TELETRAFFIC ENGENEERING.// EDULEARN, 2014, No 1, pp. 1-4, ISSN 978-84-617-0.
статия Stoyanov I., T. Iliev, Gr. Mihaylov, E. Ivanova, P. Kogias. Smart Grid Communication Protocols in Intelligent Service for Household Energy Use.// Cybernetics Approaches in Intelligent Systems, Springer, 2017, No 1, pp. 380-389, ISSN 2194-5357.
статия Биков Ц., Т. Илиев, Е. Иванова. Алгоритми за разпределение на ресурсите, приложими при комуникацията устройство до устройство.// Известията на Съюза на учените - Русе, 2016, брой 13, стр. 75-80
статия Елена Иванова. Симулация на редки събития в телетрафичен модел на широколентов хендовър.// Съюз на учените, 2013, брой 1, стр. 28-32, ISSN 1311-106X.
статия Иванова E, T. Илиев, Гр. Михайлов. МОДЕЛИРАНЕ НА UBcN МРЕЖИ.// Компютърни науки и технологии, 2015, брой 1, стр. 55-61
статия Иванова Е. , Т. Илиев. Тенденции в развитието на следващо поколение мрежи.// Известия на Съюза на учените, 2015, брой 1, стр. 50-54, ISSN 1311-106X.
статия Кесеев В., Е. Иванова, Т. Илиев, Г. Михайлов. ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КОНТРОЛ И НАМАЛЯВАНЕ НА КРАЖБИТЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ.// Известия на съюза на учените - технически науки, 2017, брой 14, стр. 22-27, ISSN 1311-106X.
статия Михайлов Гр, Т. Илиев, Е. Иванова. Схеми за контрол на мощността за комуникация устройство-до-устройство в 5G мобилни мрежи.// Известия на Технически университет Габрово, 2016, брой 52, стр. 77-80, ISSN 1310-6686.
доклад Iliev L., I. Stoyanov, T. Iliev, E. Ivanova. Investigation of electromagnetic compatibility of high frequency polymer-welding machines. IN: 38 International Convention on Information and Telecommunication Technology, Electronics and Microelectronics MIPRO 2015, Opatija, Croatia, 2015, pp. 617-620
доклад Iliev T., Gr. Mihaylov, E. Ivanova, I. Stoyanov, D. Radev. Experimental Study of the Basics Parameters and the Field Strength of a Television Transmitter in the Single Frequency Network (SFN). IN: Radioelektronika (RADIOELEKTRONIKA), 2017 27th International Conference, Brno, Czech Republic, IEEE, 2017, pp. 1 - 4, ISBN 978-1-5090-4591-4.
доклад Iliev T.; Gr. Mihaylov; T. Bikov; E. Ivanova; I. Stoyanov; D. Radev. LTE eNB traffic analysis and key techniques towards 5G mobile networks. IN: 2017 40th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO), Opatia, Croatia, IEEE, 2017, pp. 497 - 500, ISBN 978-953-233-090-8.
доклад Iliev, L.A., I.S. Stoyanov, T.B. Iliev, E.P. Ivanova, Gr.Y. Mihaylov. Investigation of a Small Handheld PCB Nesting Two Antennas NFC 13.56 MHz and to RF 868 MHz. IN: 39th International convention MIPRO 2016, Opatia, Croatia, 2016, pp. 550-553
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.