РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 54
статия Stankov, E., Stanchev, H. Determination of diesel engine performances with sunflower methyl ester fuel.// The annals of the University of Galati, Romania, 2007, No 2007, pp. 62 p
статия Станков Е., К. Бързев. Сравнително пътно изследване показателите на лек автомобил при използване на метановодородни смеси.// INTERNATIONAL VURTUAL JOURNAL MACHINES, TECHNOLOGIES, MATERIALS,, 2010, брой 8-9, стр. 4-6, ISSN 1313-0226.
статия Станчев, Х., Станков, Е., Бабанов, С., Абед Али, А. Сравнително изследване на бензинов двигател при работа с различни горива.// Международно виртуално списание МТМ, 2010, брой 10-11, стр. 48-51
доклад Stankov, E., Hadjiev, K. DEVELOPMENT OF THE TECHNOLOGIES FOR METHANE-HYDROGEN FUEL MIXTURE FOR TRANSPORT VEHICLES AND ITS ROLE IN THE ECOLOGICAL STRATEGIES FOR THE URBAN BUS TRANSPORT. IN: SCIENTIFIC BULLETIN- UNIVERSITY OF PITESTI, Romania, 2007, pp. 199-204, ISBN 1453-1100.
доклад Stankov, Е., Barzev, K. Trends and Paces in the development of Hydrogen Vehicles. IN: 2-nd International Conference on Thermal Engines and Environmental Engineering- METIME, Galati, Romania, 2007
доклад Бързев К., Е Станков, С.Кереков. Използуване на водорода като допълнително гориво в двигателите с принудително възпламеняване. В: Сборник статии на Национална научно-техническа конференция БУЛТРИБ, София, 2005, стр. 98-107, ISBN 954-9566-33-1.
доклад Бързев К., Е, Станков. Перспективи по използването на водорода в транспортния сектор. В: Енергиен форум, Варна, 2004
доклад Бързев К.,Е.Станков,С.Кереков. Резултати от проучване на чужд опит относно изследване на системи за комбинирано захранване на транспортни двигатели с водород+ природен газ. В: Сборник статии на Национална научно-техническа конференция БУЛТРИБ, София, 2005, стр. 94-97, ISBN 954-9566-33-1.
доклад Бързев, К., Ем. Станков, Пл. Йорданов. Сравнително изследване на дизелов двигател при работа с добавка на алкохоли. В: Сб. Научни трудове на ВТУ „А. Кънчев”, Русе, 1989
доклад Великов П.,Е.Станков,. Обзорно изследване за влиянието на малки добавки водород върху работния процес на бензинов двигател. В: Сборник доклади на студентска научна сесия– СНС-13 на РУ”А.Кънчев, факултет „Транспортен”, Русе, 2013, стр. 39-44, ISBN 1311-3321.
доклад Димитров, С., Ц.Петков,Е.Станков,В.Петров. Тристепенен редуктор за захранване на четиритактовите карбураторни двигатели с вътрешно горене с втечнен въглеводороден газ. В: Сборник научни трудове на ВТУ „Ангел Кънчев”-Русе, томХХІІІ, серия 2, Русе, 1981, стр. 93-97
доклад Маринов О.,Ц.Петков,Е.Станков. Икономическа и екологична ефективност при използуването на природния газ в автомобилния транспорт на Р. България. В: Осма НТК ЕКО - Варна, Варна, 2002, стр. 88-95, ISBN 954-20-00030.
доклад Митков, Ат.,Ц.Петков,Е.Станков. Оптимизиране на експлоатаци-онните регулировъчни параметри на карбураторен двигател за постигане на минимална токсичност на отработилите газове при малки и средни натоварвания. В: Семинар на СБА с международно участие”Опазване на околната среда от замърсяването и шума на автомобилния транспорт”, София, 1984, стр. 71-76
доклад Михайлов М. ,В.Иванов, Е.Станков, К.Хаджиев, П.Тепавичаров. Клапан за подаване и дозиране на водород. В: Научни трудове на РУ"А.Кънчев", том 44, серия 4, Русе, 2005, стр. 89-95, ISBN 1311-3321.
доклад Николай Йорданов, Кирил Хаджиев, Емилиян Станков. Конструктивни особености на неразделни горивни уредби за дизеловите двигатели на автомобилите Volkswagen. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ, Русе, 2015, ISBN 1311-3321.
доклад Петков Ц., К. Бързев, Ем. Станков. Сравнително експлоатационно изследване на автомобил „Москвич 2140” с бензиноводородно захранване. В: Сб. Научни трудове на ВТУ „А. Кънчев”, Русе, 1989
доклад Петков Ц., К. Бързев, Ем. Станков. Автомобилни ДВГ – алтернативни горива и токсичност. В: Национална конференция по опазване на околната среда, София, КОПС при Министерски съвет, 1987
доклад Петков Ц., К. Бързев, Ем. Станков. Конструктивни промени на двукамерен карбуратор при захранване с бензин и водород. В: Сб. Научни трудове на ВТУ „А. Кънчев”, Русе, 1986
доклад Петков Ц., К. Бързев, Ем. Станков. Исследование влияния добавки водорода на показателей двигателя с искровым зажиганием. В: Симпозиум СЭВ по теме IV-З, „Защита атмосферы от загрязниния токсичным выбросами от передвижны средст с двигателями с внутренего сгорания”, Русе, 1985
доклад Петков Ц., К. Бързев, Ем. Станков. Особености двигателя с искровым зажиганием при работе на бензино-водородных смесях на холостому и принудительном холостом ходу. В: Симпозиум СЭВ по теме IV-З, Русе, 1985
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.