РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 27
монография Нанева А., Г. Вълчев, Е. Трифонов, Л. Любенов, Л. Доганова, М. Косева, Ст. Николова. Надеждност на икономическите системи. Русе, Печатна база РУ, 2005, стр. 178-208, ISBN 954-712-271-1.
монография Трифонов, Е. Макроикономически проблеми на пазарното стопанство. Русе, Печатна база РУ "Ангел Кънчев", 2003, стр. 522, ISBN 954-712-198-7.
монография Трифонов, Е. Пазарът: микроикономически въпроси. Русе, Печатна база РУ "Ангел Кънчев", 2003, стр. 238, ISBN 954-712-197-9.
студия Димитрова,И. Изследване на някои резултати от прилагани амортизационни политики.//Аспекти на неопределеността в икономическия живот (Сборник статии по проект ФНИ № 2015-ФБМ-01). Русе, Примакс, 2015, стр. 88-114, ISBN 978-619-724-2089.
студия Найденов, Н., А. Петков, Е. Трифонов, Д.Йорданова, Н.Колев. Студенти в предприятието - Модел за повишаване на професионалната квалификация и за кариерно ориентиране на студенти от бизнес – факултети чрез участие в сътрудничество между университети и предприяти. Русе, Примакс, 2015, стр. 35, ISBN 978-354-8675-96-3.
статия Trifonov, E., I. Dimitrova. Applying the accelerations factors in depreciation analysis.// Entrepreneurship&Innovation, 2015, No 7, pp. 28-43, ISSN 1314-0175.
статия Трифонов, Е. Икономиките в прехода и цивилизационните парадигми.// Право без граници, 2003, брой 3-4, стр. 30-40
статия Трифонов, Е. Икономиките в прехода и цивилизационните парадигми.// Диалог, 2003, брой 1, стр. 50-69
статия Трифонов, Е. Някои проблеми на икономическата теория като метод и икономически реформи.// Алтернативи, 2002, брой 1-2, стр. 44-49, ISSN 1311-1132.
статия Трифонов, Е. Някои проблеми на икономическата теория и икономически реформи.// Алтернативи, 2002, брой 1-2, стр. 44-48
статия Трифонов, Е. Идеологически елементи в икономическата теория и стопански реформи.// Алтернативи, 2002, брой 5-7, стр. 49-51
статия Трифонов, Е. Икономически анализ на правото и стопанските реформи.// Алтернативи, 2001, брой 1-2, стр. 52-59, ISSN 1311-1132.
статия Трифонов, Е. Икономическата теория като "инструментално знание" - някои особености.// Алтернативи, 2001, брой 9-10, стр. 18-22, ISSN 1311-1132.
статия Трифонов, Е. Съвременният пазар и преходът към пазарна икономика.// Банки Инвестиции Пари, 1999, брой 9-10, стр. 12-21, ISSN 1310-0114.
статия Трифонов, Е. Политически фактори и държавна икономическа политика.// Банки Инвестиции Пари, 1998, брой 4, стр. 3-15
статия Трифонов, Е., Л. Доганова. Икономическата теория като интелектуален инструмент.// Известия, 1999, брой 3, стр. 13-18, ISSN 1311-1094.
доклад Найденов, Н., Д. Йорданова, Н. Колев, А.Петков, Ем. Трифонов. Методика за изследване на проблемите на сътрудничеството „университети – предприятия” с цел повишаване пригодността за заетост на студентите. В: Международна научна конференция „Лидерство и организационно развитие“, София, Университетско издателство, 2016, стр. 695-702, ISBN 978-954-07-4129-1.
доклад Трифонов, Е. Валутен съвет и икономическа стабилизация. В: Макроикономическа стабилизация и икономически растеж, София, Университетско издателсто "Стопанство", 2002, стр. 77-83
доклад Трифонов, Ем. Пет въпроса относно предмета на икономическата теория. В: Национална научна конференция по Политическа икономия - Сборник с доклади, Русе, Печатна база към РУ "Ангел Кънчев", 2016, стр. 49-57, ISBN 978-954-712-706-7.
учебник Минчев Д., Е. Трифонов, Л. Доганова. Икономика. Русе, Печатна база РУ "Ангел Кънчев", 2006, ISBN 978-954-712-324-3.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.