РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 5 от общо 5
доклад Иванова E. Приложението на ОП “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2007 - 2013”, СХЕМА “АЗ МОГА”: квалификационни услуги и обучения за заети лица – един от факторите за развитие на човешкия потенциал. В: Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2012, 22-24 ноември, Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, 2012
доклад Иванова Е., Л. Генова. Маркетингът - път към културните аспекти на глобализацията. В: НК, СА, Свищов, 2011, стр. 227-231, ISBN 978-954-23-0593-4.
доклад Иванова, Е. Дистанционното обучение – една съвременна възможност за иновации в сектора на образованието.. В: Сборник с доклади на Международна научна конференция "Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката", том III, Варна, Издателство “Наука и икономика”, 2012, стр. 200-207, ISBN ISBN 978-954-21-0.
доклад Иванова, Е. Проучване на потребителските предпочитания в областта на чуждоезиковото обучение. В: Научни трудове на Русенския университет, том 49, серия 5.1, Русе, Печатна база на РУ, 2010, стр. 219-225, ISBN 1311-3321.
доклад Любeнов Л., Е. Иванова. Маркетингoв инструментариум на образователните услуги в условията на дигитална икономика. В: Научни трудове на Русенския университет, том 50, серия 5.1, Русе, Печатна база на РУ, 2011, стр. 116-120, ISBN 1311-3321.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.