РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 4 от общо 4
доклад Пиримова, В., Русева, Г. Краткосрочни ефекти от инвестициите в строителство и машини върху БВП в България. В: Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия, Варна, Издателство „Наука и икономика”, 2017, стр. 300-308, ISBN 978-954-21-0951-8.
доклад Русева, Г. Дългосрочни неокласически и ендогенни ефекти от инвестициите върху БВП и растежа в България. В: Научни трудове, Том 56, серия 5.1., Икономика и мениджмънт, Русе, България, Русенски университет, 2017, стр. 80-85, ISBN 1311-3321.
доклад Русева, Г. Краткосрочни кейнсиански ефекти от инвестициите върху БВП на България. В: Научни трудове, Том 56, серия 5.1., Икономика и мениджмънт, Русе, България, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2017, стр. 75-79, ISBN 1311-3321.
доклад Русева, Г. Дългосрочни ефекти от инвестициите в строителство и машини върху БВП в България. В: Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия, Варна, Издателство „Наука и икономика”, 2017, стр. 309-318, ISBN 978-954-21-0951-8.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.