РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 47
монография Атанасова Г., П. Христова. Алгоритмите - средство за създаване на умения за моделиране на реалността. Издателски център при Русенски университет, Медиатех Плевен, 2017, стр. 116, ISBN 978-619-207-126-4.
статия Atanasova G. Business Process Simulation Essence and Component Based Conceptual Architecture.// International Journal of Computer Science and Information Security, 2018, No 6, Vol. 16, ISSN 1947-5500.
статия Atanasova G., K. Grigorova. An Educational Tool for Novice Programmers.// Proceedings of the Union of Scientists - Ruse, book 5, 2011, No 8, pp. 120-124, ISSN 1311-9974.
статия Atanasova G., P.Hristova. Methodological aspects of the initial training of students for participation in programming contests.// CEUR-WS Proceedings BCI-AICT 2015 Balkan Conference on Informatics: Advances in ICT Proceedings of the 2015 Balkan Conference on Informatics: Advances in ICT Craiova, Romania, September 2-4, 2015., 2015, No Vol-1427, pp. 1-9, ISSN 1613-0073.
статия Atanasova G., Pl. Hristova, K. Grigorova. An approach to flow charts comparing.// Proceedings of the Union of Scientists- Ruse, 2012, No 5, pp. 52 - 60, ISSN 1314-3077.
статия Atanasova Galina. THE CRITICAL THINKING ESSENCE AND ITS RELATIONSHIP WITH ALGORITHM THINKING DEVELOPMENT.// PROCEEDINGS OF THE UNION OF SCIENTISTS – RUSE, 2015, No 12, ISSN 1314 - 3077.
статия Atanasova Galina. CRITICAL THINKING SKILLS IMPROVEMENT VIA ALGORITHMIC PROBLEMS.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, 2015, No 12, ISSN 1314 - 3077.
статия Atanasova, G. AN EMPIRICAL STUDY OF A MODEL FOR TEACHING ALGORITHMS.// PROCEEDINGS of the Union of Scientists - Ruse, 2014, No 5, ISSN 1314-3077.
статия Atanasova, G. Didactic aims and perspectives in computer science teaching.// PROCEEDINGS of the Union of Scientists - Ruse, 2013, No 5, pp. 60-65
статия Atanasova, G. Conventional knowledge testing in comparison with intelligent test in algorithm area – an experimental study.// Известия на съюза на учените – Русе, серия 5, “МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ФИЗИКА”, 2010, No 7
статия Atanasova, G. Learning algorithms – an important precondition for qualitative teaching the programming.// Izvestia na US-Rousse, Seria 5, Mathematics, Informatics, and Physiscs, 2003, No Vol. 4
статия Galina Atanasova. BASIC USE CASES IN PROGRAMMING CONTESTS TRAINING SYSTEM.// PROCEEDINGS OF THE UNION OF SCIENTISTS – RUSE, 2017, No 14, pp. 96-102, ISSN 1314 - 3077.
статия Galina Atanasova, I. Kamеnarov. BUSINESS PROCESS GENERATION OPPORTUNITIES.// PROCEEDINGS OF THE UNION OF SCIENTISTS – RUSE, 2016, No VOL . 13, pp. 68-73, ISSN 1314-3077.
статия Galina Atanasova, K. Grigorova. THE PLACE AND THE ROLE OF BUSINESS PROCESSES GENERATION IN THEIR LIFE CYCLE.// PROCEEDINGS OF THE UNION OF SCIENTISTS – RUSE, 2016, No 13, pp. 62-67, ISSN 1314-3077.
статия Grigorova K., P. Hristova, G. Atanasova, J. Trelewicz. Levels of Business Structures Representation.// IBM Research Report, RJ10349 (A0506-007), 2005, No 1, pp. 1-8
статия Атанасова, Г. Фундаменталните знания у бъдещите ИТ специалисти – изискване за развитие на софтуерния бранш.// Информационние технологии: Современние подходи к развитию економики региона. Монография, 2012, брой Русе Primax, ISSN 978-954-8675-32-1.
статия Желязкова И., Атанасова Г. Технология на работа в Задачно-Ориенитирана Среда за Разработване на Алгоритми (ЗОСРА).// Известия на съюза на учените – Русе, секция „Математика, Информатика и Физика”, 2004, брой 5, стр. 121-130
доклад Atanasova G. Е., Zheliazkova I. I. An UML Project of a Task-Oriented Environment for Teaching Algorithms. IN: Proceedings of International Conference “Modern E-learning”, Varna, 2008, pp. 31-38
доклад Atanasova G., P. Hristova. PEDAGOGICAL APPROACH FOR FINDING AND TRAINING TALENTED STUDENTS FOR TAKING PART IN INFORMATICS COMPETITIONS. IN: Ninth international scientific conference “The teacher of the future”, Durres, Albania, (с импакт фактор: 1.023 /2015, Global Impact and Quality Factory), 2016, pp. 113-117, ISBN 1857-92.
доклад ATANASOVA G., Pl. HRISTOVA. SECONDARY SCHOOL KNOWLEDGE GAPS FILLING VIA INTRODUCTORY DISTANCE COURSE IN INFORMATICS. IN: The 11th Annual International Conference on Computer Science and Education in Computer Science, June 04-07, Boston, MA. USA, 2015
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.