РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 125
статия Borisov S., J. Raychev, G. Hristov, I. Beloev, P. Zahariev. A platform for evaluation of the unmanned aerial vehicles telemetry protocols and their parameters.// Scientific Journal "ELECTROTECHNICA & ELECTRONICA", ("E+E"), 2017, No 1-2/2017, pp. 1-9, ISSN 0861-4717.
статия Gyuretsov T., J. Raychev, G. Hristov, P. Zahariev. Challenges for providing security in the Internet of things.// Scientific Journal "ELECTROTECHNICA & ELECTRONICA", ("E+E"), 2016, No 11-12/2016, pp. 20-23, ISSN 0861-4717.
статия Hristov G., P. Zahariev, I. Beloev. A Review of the Characteristics of Modern Unmanned Aerial Vehicles.// Acta Technologica Agriculturae, 2016, No 2/2016, pp. 33-38, ISSN 1338-5267.
статия Hristov G., Zahariev P., Iliev T. Study on the impact of node density and sink location in WSN.// Technological Developments in Networking, Education and Automation, Springer, 2010, No 1, pp. 539 – 542 (SJR rank: 0.1 /2011, http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100242804&tip=sid&clean=0)
статия Iliev M. P., G. Hristov, P. Zahariev. Simulation evaluation of combined data delivery approaches for wireless sensor networks.// Списание “Е+Е”, 2011, No 7
статия Iliev M. P., P. Zahariev, G. Hristov. Comparative analysis of data delivery approaches for wireless sensor networks.// Списание “Е+Е”, 2011, No 7
статия Iliev T., G. Hristov, P. Zahariev, M. P. Iliev. Performance of the Duo-Binary Turbo Codes in WiMAX Systems.// Novel Algorithms and Techniques in Telecommunications and Networking, Springer, USA, 2010, No 1, pp. 161-165, ISSN 978-90-481-3661-2. (SJR rank: 0.103 /2011, http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100242816&tip=sid&clean=0)
статия Iliev T., G. Hristov, P. Zahariev, M. P. Iliev. Application and evaluation of the LDPC codes for the next generation communication systems.// Novel Algorithms and Techniques in Telecommunications, Automation and Industrial Electronics, Springer, USA, 2008, No 1, pp. 532–536, ISSN 978-1-4020-8736-3. (SJR rank: 0.1 /2011, http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100242203&tip=sid&clean=0)
статия Kyuchukova D., G. Hristov. Conducting Experiments using a Platform for Evaluation and Assessment of SDN performance.// Elektrotechnica & Electronica (E+E), 2016, No 9-10/2016, pp. 17-22, ISSN 0861-4717.
статия Plamen Z. Zahariev, Georgi V. Hristov. Performance evaluation of data delivery approaches for wireless sensor networks.// Procedia Computer Science, 2011, No 3, pp. 714-720, ISSN 1877-0509. (SJR rank: 0.16 /2011, http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19700182801&tip=sid&clean=0)
статия Zahariev P., Hristov G., Tsvetkova I.,. An Approach towards Balanced Energy Consumption in Hierarchical Cluster-based Wireless Sensor Networks.// Journal of Computing and Information Technology Vol.20, 2012, No 3, pp. 159-165, ISSN 1330-1136. (SJR rank: 0.146 /2012, http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100199727&tip=sid&clean=0)
статия Александров Й., Г. Христов, Т. Илиев, Н. Бенчева. Система за отдалечено управление на моторизирана единица.// Списание „МТМ”, 2010, брой 3, стр. 45-48, ISSN 1313-0226.
статия Захариев П., Г. Христов, М. П. Илиев. Модел за определяне броя и ефективния радиус на клъстери в безжични сензорни мрежи.// Известия на Техническия университет Габрово, 2009, брой 38, стр. 68-72
статия Илиев Т., Христов, Г. Експериментална оценка на битовата и модулационна грешки при предаване на квадратурно амплитудно модулирани цифрови телевизионни сигнали.// „Известия на съюза на учените–Русе”, 2007, брой 6, стр. 45-48
статия Христов, Г. Експериментално изследване на модели на ТСР изтoчници.// Известия на Техническия университет Габрово, 2009, брой 38, стр. 73-78
статия Христов, Г., Илиев, Т. Метод за подобряване усвояването на мрежови ресурси при транспортния протокол.// „Известия на съюза на учените – Русе”, 2009, брой 7, стр. 52-58
статия Христов, Г., Т. Илиев,. Преглед и сравнение на подходите за аналитично моделиране на TCP протокола.// Списание ''Известия на съюза на учените" Русе, 2007, брой 1, стр. 50-54
доклад G. Hristov, P. Zahariev and D. Kyuchukova. Challenges and solutions for real-time remote console access to telecommunication equipment. IN: 13th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training - ITHET 2014, York, England, 2014
доклад Georgi Hristov, Plamen Zahariev, Nina Bencheva, Ivaylo Ivanov. Designing the Next Generation of Virtual Learning Environments – Virtual Laboratory with Remote Access to Real Telecommunication Devices. IN: Proceedings of the 24th EAEEIE Annual Conference, Chania, Greece, 2013
доклад Hristov G, D. Kyuchukova, S. Borisov, P. Zahariev. Improving virtual learning environments by development and integration of 3D models of real devices. IN: ITHET 2015, Lisbon, Portugal, 2015
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.