РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 52
статия Evtimov I., R. Ivanov, G. Staneva, G. Kadikyanov. A Study on Electric Bicycle Energy Efficiency.// TRANSPORT PROBLEMS, 2015, No 3, pp. 131-140, ISSN 1896-0596. (SJR rank: 0.21 /2015, Scopus)
статия Evtimov, I., R. Ivanov, G. Kadikyanov, G. Staneva. Energy Consumption and CO2 Emissions for Life Cycle of Electric and Conventional Cars.// MATEC Web of Conferences, 2018, No 234, 02007, pp. 1-5, ISSN ISSN 2261-236x. (SJR rank: 0.151 /2017, Scopus)
статия Ivanov R., K. Georgiev, G. Kadikyanov, G. Staneva,. An Experimental Research on the Wear of Truck Tire.// TRANSPORT PROBLEMS, 2015, No 4, pp. 91-98, ISSN 1896-0596. (SJR rank: 0.21 /2015, Scopus)
статия Ivanov, R., M. Sapundzhiev, G. Kadikyanov, G. Staneva. Energy Characteristics of Citroen Berlingo Converted to Electric Vehicle.// Transport Problems, 2018, No 3, pp. 151-161, ISSN ISSN 1896-0596. (SJR rank: 0.205 /2017, Scopus)
статия Ivanov, Y., R. Ivanov, G. Kadikyanov, G. Staneva, I. Danilov. A study of the fuel consumption of hybrid car Toyota Yaris.// Transport Problems, 2019, No 1, pp. 155-167, ISSN 2300-861X. (SJR rank: 0.205 /2017, Scopus)
статия Kadikyanov G., D. Lyubenov, I. Evtimov, Y. Ivanov. A Study of Pressures in Pneumatic Tyre Influence on Vehicles Braking Deceleration.// INTERNATIONAL VURTUAL JOURNAL Machines, Technologies, Materials, 2014, No Issue 7, pp. 29-32, ISSN 1313-0226.
статия Kadikyanov, G., I. Minkovska, G. Staneva. A Study of the Influence of Some Exploitation Factors on the ATV Stability.// TRANSPORT PROBLEMS, 2017, No 12, Spec. Ed, pp. 147-156, ISSN 1896-0596. (SJR rank: 0.205 /2017, Scopus)
статия Minkovska, I., G. Kadikyanov, R. Ivanov, R. Rusev. Improving ATV’s stability by means of a gyroscopic mechanism.// MATEC Web of Conferences, 2017, No 133 02005, pp. 1-4, ISSN 2261-236x. (SJR rank: 0.151 /2017, Scopus)
статия Rusev R., R. Ivanov, G. Staneva, G. Kadikyanov. A Study of the Dynamic Parameters Influence over the Behavior of the Two-Section Articulated Vehicle during the Lane Change Maneuver.// TRANSPORT PROBLEMS, 2016, No 1, pp. 29-40, ISSN 1896-0596. (SJR rank: 0.284 /2016, Scopus)
статия Staneva G., G. Kadikyanov, R. Ivanov, R. Rusev, L. Kunchev. Application of Communication Systems for Investigation of the Vehicle Performance.// INTERNATIONAL VURTUAL JOURNAL Machines, Technologies, Materials, 2012, No Issue 2, pp. 26-29, ISSN 1313-0226.
статия Аврамов, Е., Г. Кадикянов, Г. Станева. Силов анализ на мобилна уредба за изследване на пневматично колело.// Известия на Съюза на учените – Русе, 2012, брой Технически н, стр. 84-88, ISSN 1311 - 106Х.
статия Кадикянов, Г., В. Стоянов, Е. Маринов. Повърхностна обработка на алуминиеви детайли от зeмеделската и транспортна техника.// Известия на Съюза на учените – Русе, 2007, брой Серия 1, Том, стр. 72-74, ISSN 1311-106X.
доклад Iliev S., Kadikyanov G. Simulation tools for diesel engine systems design. IN: Международна младежка научно-техническа конференция „Технологии и иновационни решения”, Тракийски университет, гр. Одрин, 2011
доклад Ivanov R., G. Kadikyanov, R. Rusev, T. Totev. A Mobile Testing System for Vehicle Performance Estimation. IN: Quality and Reliability of Technical Systems, Nitra, 2010, pp. 256-259, ISBN 978-80-552-0390-4.
доклад Ivanov R., I. Evtimov, G. Kadikyanov. Electric vs Conventional Car. IN: CAR2011, Piteshti, 2011, ISBN 1453-1100.
доклад Kadikyanov G., V. Stoyanov, D. Bekana, E. Marinov. Study of Friction Coefficient between Parts of Aluminum and Iron Containing Alloys. IN: Quality and Reliability of Technical Systems, Nitra, 2010, pp. 337-341, ISBN 978-80-552-0390-4.
доклад Kadikyanov, G., G. Staneva. A Study of the Sound Level on Hybrid Vehicle. IN: X INTERNATIONAL CONFERENCE TRANSPORT PROBLEMS 2018, Katowice, 2018, pp. 310-317, ISBN 978-83-945711-6-4.
доклад Kadikyanov, G., I. Minkovska. An Experimental Study of ATV's Stability. IN: X INTERNATIONAL CONFERENCE TRANSPORT PROBLEMS 2018, Katowice, 2018, pp. 303-309, ISBN 978-83-945711-6-4.
доклад Lyubenov, D., G. Kadikyanov . A Study of the ABS Influence on Vehicles Deceleration. IN: Trans&MOTAUTO’14, vol. 2, Varna, 2014, pp. 43-46, ISBN 1310-3946.
доклад Абед Али, А., Х. Станчев, Г. Кадикянов, А. Симонян. Сравнителни изследвания на бензинови двигатели при работа с бензин и втечнен въглеводороден газ. В: Научни трудове на РУ’2010, том 49. серия 4, Русе, 2010, стр. 33-37, ISBN 1311-3321.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.