РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 34
статия Lehov, G., P. Petkov. Design of a Collocated Robust Controller for a Flexible-Link Manipulator.// Information, Communication and Control Systems and Technologies, 2012, No 1, pp. 52-56.
статия Lehov, G., P. Petkov. Uncertainty Modelling and Robust Control of a Flexible-Link Manipulator.// Information Technologies and Control, 2004, No 3, pp. 17-23.
статия Витлиемов, В.Г., Г.Л. Лехов. Пряк оптимизационен синтез на фрикционна брахистохрона.// Механика на машините, 2003, брой 1, стр. 106-109.
статия Георгиев, Г. Ст., Г. Л. Лехов, И. В. Иванов. Модел с параметрична неопределеност на манипулатор с еластично звено и пиезо-актуатор.// Механика на машините, т. 21 (100), 2013, брой 1, стр. 32 - 37, ISSN 0861-9727.
статия Лехов, Г. Синтез на робастни управляващи устройства на манипулатор с еластично звено.// Механика на машините, 2009, брой 3, стр. 91-95.
статия Лехов, Г. Управление на манипулационни роботи с използване на приблизително диференциране на ставните положения: устойчивост и качество.// Автоматика и информатика, 2002, брой 7, стр. 42-46.
статия Лехов, Г. Робастно адаптивно управление на манипулационни роботи с използване на линеен наблюдател от повишен ред.// Механика на машините, 2002, брой 3, стр. 62-67.
статия Лехов, Г. Управление на манипулационни роботи с използване на комбинирани наблюдатели от понижен ред.// Автоматика и информатика, 2001, брой 3-4, стр. 63-67.
статия Лехов, Г., С. Цонев. Точност на собствените честоти на динамичния модел на манипулатор с еластично звено.// Механика на машините, 2003, брой 5, стр. 160-164.
статия Лехов, Г., С. Цонев. Управление на манипулатор с еластично звено във вертикална равнина.// Механика на машините, 2003, брой 2, стр. 67-70.
статия Петков, П., Г. Лехов. µ-синтез на управляващо устройство на манипулатор с еластично звено.// Автоматика и информатика, 2003, брой 2, стр. 32-36.
доклад Angelov, N., G. Lehov. Position Control of Electric Drives. IN: Proceedings of the International Conference on Power Electronics and Motion Control, vol. 1, Warsaw, Poland, 1994, pp. 175-178.
доклад Cheshankov, B., G. Lehov. Robust Adaptive Control of Robot Manipulators Using a Linear Extended - Order Observer. IN: Proceedings of the 15th International Conference on Systems Engineering, Las Vegas, USA, 2002, pp. 397-403.
доклад Cheshankov, B., G. Lehov. PID Control of Robot Manipulators Using a Linear Extended - Order Observer. IN: Proceedings of the 14th International Conference on Systems Science, vol. 2, Wroclaw, Poland, 2001, pp. 220-233.
доклад Lehov, G. Observer - Based PID Control of Robot Manipulators. IN: Proceedings of the 10th International Workshop on Robotics in Aple-Adria-Danube Region, Vienna, Austria, published in CD-ROM, Paper RD-88, Vienna, Austria, 2001, pp. 1-6.
доклад Lehov, G. A robust observer - based controller for robot manipulators. IN: Proceedings of the 7th International Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region, Bratislava, Slovakia, 1998, pp. 51-56.
доклад Lehov, G. An adaptive PID - based robot controller without velocity measurements. IN: Proceedings of the 6th International Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region, Cassino, Italy, 1997, pp. 235-240.
доклад Lehov, G. PID control of robots using only joint position measurements. IN: Proceedings of the 7th International Conference on Power Electronics and Motion Control, vol. 3, Budapest, Hungary, 1996, pp. 675-679.
доклад Lehov, G. Adaptive Control of Robots Using Only Joint Position Measurements. IN: Proceedings of the Fifth International Conference on Differential Equations and Applications, Rousse, 1995, pp. 77-86.
доклад Lehov, G. An adaptive PID - based robot controller. IN: Proceedings of National Conference on Automatics and Informatics, Sofia, 1995, pp. 1-4.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.