РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 79
статия Bratoev, Kr., G. Vezirska, G. Mitev, G. Gerdjikov. Study of the tillage and planting influence on the maize yields..// International Scientific Journal of Science, Business, Society, 2017, No 2, pp. 58-62
статия Bratoev, Kr., G.V. Mitev. Universal device for improvement of seeders for operating in reduced tillage..// International Scientific Journal Mechanization in Agrecultute & Conserving of the Resources, 2016, No 4, pp. 9-12
статия G. Mitev, Kr. Bratoev, J. Demirev, V. Dobrinov, T. Todorov. Machine injection of water holding materials under the plough layer-theoretical motivation of the pipeline parameters.// Macnines, Technologies, Materials, 2013, No 7, pp. 49-52
статия Georgi Mitev, Krasimir Bratoev, Jivko Demirev. Improvement of plant growing techniques in dry up and water scarcity conditions.// Journal of Enviromental Science and Engineering A, 2013, No 10, pp. 593-605, ISSN 2162-5298/2162-53.
статия Glenna L., G.V. Mitev. Gobal neo-leberalism, global ecological modernization and swine SAFO in rural Bulgaria.// Journal of Rural Studies, 2009, No 25, pp. 289-298, ISSN 0743-0167.
статия K.Bratoev, G.Mitev. ANALYSIS OF THE STRIP TILLING TECHNOLOGY – PART I.// NTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL SCIENCE. BUSINESS. SOCIETY, 2016, No 3, pp. 29-36, ISSN 2367 - 8380.
статия Krasimir Bratoev, Georgi Mitev, Tihomir Todorov. Theoretical interpretation of the working process on machine for exact fixing of seeds into biodegradable band.// Macnines, Technologies, Materials, 2013, No 6, pp. 60-66, ISSN 1313-0226.
статия Mitev, G.V. Applying SWOT analysis in assessing the capacity of Agricultural Production in conditions of drought and changing climate..// Mechanization in Agriculture, 2016, No 22, pp. 44-47, ISSN 0861-9638.
статия Mitev, G.V. Types of tillage as a prerequisite for retention or alteration of physical and mechanical propertiers of soil..// Mechanization in Agriculture & Conserving the Resources, 2016, No 5, pp. 11-17, ISSN 0861-9638.
статия Mitev, G.V. Expert evaluation of Technology and Technological complex of Machines Designed for Mechanization Production of Bulb-flower Bulbs.// Bulgarian Journal of Agricultural Sciences, 1996, No 2, pp. 275-281
статия Mitev, G.V., Kr. bratoev. Experimental study to the machine for dressing of water holding materials into the soil..// Mechanization in Agriculture, 2017, No 4
статия Mitev, G.V., P.D. Dimitrov, P.T. Radulov. Theoretical study of combine soil tillage method against erosion. (Теоретично изследване на метод за комбинирана противоерозионна обработка на почвата).// Bulgarian Journal of Agricultural Sciences, 1999, брой 4-6, стр. 2-9
статия Naydenov, V., G.V. Mitev, Alex Keen. Computer vision system for bulb separation from tulips (Компютърна визуална система за сортиране на луковици от лалета).// Bulgarian Journal of Agricultural Sciences, 1999, брой 5
статия Turker, U., T. Erdem, A. Tagarakis, S. Fountas, G. Mitev, B. Akdemir, T.A. Gemtos,. A feasibility study of Variable Rate Irrigation in Black Sea Area: Water and Energy Saving from the Application.// Journal of Information Techology in Agriculture, 2011, No 1
статия Yordanova, D., Ivanov, V., Barzev, K., Kolev, I., Mitev, G., Bratanov, D. Encouragment of the Relationships Science – Business Through Establishment of Centers for Technology Transfer in Bulgaria (The Case of the University of Rousse).// European Integration Studies,Vol.3, 2009, No Vo.3 No1, pp. 23-29 (SJR rank: 0 /2009, Index Copernicus International)
статия Георги Митев, Красимир Братоев, Живко Демирев, Стилиян Манушков, Тихомир Тодоров. Обосноваване параметрите на работни органи за едновременно и послойно внасяне на водоакумулиращи материали в подорния слой на почвата.// Механизация на земеделието, 2013, брой 5, стр. 3-5, ISSN 0861-9638.
статия Димитров П.Д., Г.В. Митев, П.Т. Радулов. 1. Ефективност на метода за комбинирана противоерозионна обработка на почвата..// Известие на Съюза на учените Русе, 1999, брой №1, стр. 35-37.
статия Димитров П.Д., Г.В. Митев. Ново техническо средство за комбинирана противоерозионна обработка на площи с окопни култури на наклонени терени..// Известие на Съюза на учените Русе, 1998, брой 1, стр. 48-49
статия Димов, Д.П., Г.В. Митев, Вл. Тодоров. Необходимост от изграждане на единна система за информационно осигуряване и оперативно управление на земеделското производство.// Селскостопанска техника, 1997, брой 4-5, стр. 54-59
статия Манушков, Ст., Г.В. Митев, Ж. Демирев. Машини за обработване на почвата без обръщане на пласта..// Научни трудове на Русенския Университет "Ангел Кънчев", 2013, брой т. 52, стр. 191-197
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.