РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 7 от общо 7
статия Levski D., Ts.Gotsov, K. Krastev, A. Manukova, V. Dimov. Embedded Automatic Weather Station.// Electronics - constructions, technologies, applications, Poland, 2011, No 10, pp. 159-163, ISSN 0033-2089.
доклад Gotsov Ts. Methods for Linearizing Nonlinear Curve in PLC Controller. IN: Scientific Forum on Innovative Trends in Engineering and Science 2015, Greece, 2015
доклад Gotsov Ts. Remote Sensing of Weather Elements. IN: Challenges in Engineering and Information Science 2015, Romania, 2015, pp. 42-45, ISBN 978-954-8483- 35.
доклад Kadirova, S. Y., I. B. Evstatiev, A. V. Manukova, Zh. D. Kolev, Ts. A. Gotsov. Investigation of the efficiency of an electronic system for control of the meal pretreatment temperature in vegetable oil extraction installation. IN: International symposium ISB-INMA TEH, Agricultural and mechanical engineering, Bucharest, 27-29 October, Romania, 2016, pp. 219-226, ISBN Print: ISSN 2344.
доклад KRASTEV K., Ts. GOTSOV, A. MANUKOVA. Single-board server and software application used in weather station. IN: Proceedings of IAC-EIaT 2014 – International Academic Conference on Engineering, Internet and Technology, Prague, December 12 - 13, 2014, Prague, Czech Republic, Czech Institute of Academic Education z.s., 2014, pp. 261-266, ISBN 978-80-90579.
доклад Krastev K., Ts. Gotsov, A.Manukova-Marinova. Embedded System for Measurements and Data Acquisition with Web Interface Based on ARM Processors. IN: ANNUAL JOURNAL OF ELECTRONICS, vol. 8, Faculty of Electronic Engineering and Technologies, Technical University of Sofia, 2014, pp. 204-207, ISBN 1314-0078.
доклад Гоцов Цв., А. Манукова. Синтез на електронна система за мониторинг на параметрите на климатичните елементи на почвата. В: Научни трудове на Русенски Университет ”А. Кънчев”, том 53, серия 3.1 (приета за отпечатване), Русе, Издателски център при Русенски Университет ”А. Кънчев”, 2014, ISBN 1311-3321.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.