РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 97
монография Георгиев Г., Н.Евстатиева. Изследване на приложението на асинхронните генератори за производство на електрическа енергия с ветрогенератори. Русе, ПРИМАКС, 2013, стр. 144, ISBN 978-954-8675-74-1.
статия Georgiev G., N.Evstatieva. Universal Three-Phase Ferroresonance Stabilizers.// Journal of Engineering Studies and Research (Romania), 2013, No 1 - Vol. 19, pp. 18-24, ISSN 2068 - 7559.
статия Georgiev G., N.Evstatieva, I.Tzvetkov. Inductive-Capacitive Current Stabilizer Powered by an Asynchronous Generator.// Journal of Engineering Studies and Research (Romania), 2012, No 3 - Vol.18, pp. 69-74, ISSN 2068-7559.
статия Георгиев Г. Р., Х. Н. Дюлгерян, А.Н.Новакова. Уредба за полуавтоматично заваряване надлъжните шевове на греди от подемнотранспортни машини.// Машиностроене, 1986, брой 6, стр. 269-271, ISSN 0025-455Х.
статия Георгиев Г.Р. , Трифонов Н. Н., Ангелов Н. А. Автономен асинхронен генератор за нуждите на АПК.// Селскостопанска техника, 1986, брой 7
статия Георгиев Г.Р. Един автономен заваръчен токоизточник.// сп."Селскостопанска техника", 1990, брой 2
статия Георгиев Г.Р. Особености в работата на параметричен източник на ток при реактивен товар.// сп. Електропромишленост и приборостроене, 1986, брой 9
статия Георгиев Г.Р. "Системи, поддържащи неизменен ток в променливо товарно съпротивление и възможност за практическото им приложение в електродъговото заваряване".// сб.Научни трудове, том XX,серия , 3, Русе,, 1978, брой с.3
статия Георгиев Г.Р. , Н. Н. Трифонов. Режими на работа на един тип параметричен източник на ток с трансформатор с магнитен щунт.// Електропромишленост и приборостроене, 1989, брой 8
статия Георгиев Г.Р., Г.С.Георгиев, Е.Павликянов, Д.Иванов. Определяне напрежението на асинхронен генератор посредством планиран експеримент.// Селскостопанска техника, 1999, брой 1, стр. 53-55, ISSN 0037-1718.
статия Георгиев Г.Р., Е.Павликянов, Д.Иванов, Г.С.Георгиев. Анализ на дросели за трифазни индуктивно-капацитивни стабилизатори на ток.// Електротехника и електроника, 1999, брой 1-2
статия Георгиев Г.Р.,Н.Н.Трифонов. Съвместна работа на асинхронен генератор и параметричен източник на ток.// сп. Електропромишленост и приборостроене, 1987, брой 2
статия Георгиев, Г.Р. Сравнително изследване на два параметрични източника на ток с трансформатор с магнитен ШУНТ.// сп."Електропромишленост и приборостроене",, 1989, брой 7
статия Димитров И. , Х. Грозев, Н.А.Ангелов, Г.Р.Георгиев. Изследване на асинхронен електродвигател с вграден еласто-редуктор.// Машиностроене, 1987, брой 5, стр. 205-208, ISSN 0025-455Х.
статия Желязкова И.И., Г.С. Георгиев, Г. Рашков. Организация на измервателни системи в събитийна програмна среда.// Автоматика и информатика, 1999, брой 6
статия Киряков Д. В., Г. Георгиев, Ч. Г. Костадинов. Работа на електрофилтър в птицевъдна ферма с подово отглеждане на птици.// Селскостопанска техника, 2012, брой 3, стр. 35-39, ISSN 0037-1718.
статия Николов Д.Г., Г.Р.Георгиев, Х. Н. Дюлгерян. Технология и комплексна инсталация за механизирано заваряване на редукторни кутии.// Машиностроене, 1987, брой 2, стр. 77-79, ISSN 0025-455Х.
статия Николов Н. Т. , Г.Р.Георгиев. "Параметрический источник тока на основе трансформатора с магнитным ШУНТОМ.// Техническая электродинамика, Киев, 1983, брой 1, стр. 31-35
статия Трифонов Н. Н. , Г.Р.Георгиев. Изследване на еднофазен параметричен източник за електродъгово заваряване.// сп."Заваряване", 1979, брой 3
статия Трифонов Н. Н. , Г.Р.Георгиев. Режим на заваръчна дъга с променлив ток, захранвана от еднофазен параметричен източник.// сп. "Заваряване", 1980, брой 4
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.