РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 52
студия Ivaylo Stoyanov, Teodor Iliev, Grigor Mihaylov, Elena Ivanova, Panagiotis Kogias. Smart Grid Communication Protocols in Intelligent Service for Household Energy Use. Cybernetics Approaches in Intelligent Systems, Computational Methods in Systems and Software 2017, v, Springer, Cham, 2018, pp. 380-389, ISBN 978-3-319-67618-0.
статия Ivanova E. P., T. Ilev, Gr.Mihaylov, I. Stoyanov, V. Yehorov. Working together: Education, research and development for 5G networks.// Automation of technological and business processes, 2015, No 4, pp. 4-8, ISSN 2312-3125.
статия Mihaylov Gr., T. Iliev, E. Ivanova. Algorithm for Content Adaptation of Multimedia Information.// International Journal of Engineering, Business and Enterprise Applications (IJEBEA), 2015, No 11, pp. 1-7, ISSN 2279-0039.
статия Mihaylov,G., E. Ivanova, T. Iliev. Analysis of the Vehicle-to-Vehicle Radio Channel Characterization.// Information, Communication and Control Systems and Technologies, 2014, No 1, pp. 8-11
статия Stoyanov I., T. Iliev, Gr. Mihaylov, E. Ivanova, P. Kogias. Smart Grid Communication Protocols in Intelligent Service for Household Energy Use.// Cybernetics Approaches in Intelligent Systems, Springer, 2017, No 1, pp. 380-389, ISSN 2194-5357.
статия Иванова E, T. Илиев, Гр. Михайлов. МОДЕЛИРАНЕ НА UBcN МРЕЖИ.// Компютърни науки и технологии, 2015, брой 1, стр. 55-61
статия Илиев Т., Михайлов Гр. Анализ на влиянието на броя на потребителите върху разпространението на мултимедийна информация в стандарта LTE.// Известия на съюза на учените – Русе, 2013, брой 7, стр. 33-38
статия Кесеев В., Е. Иванова, Т. Илиев, Г. Михайлов. ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КОНТРОЛ И НАМАЛЯВАНЕ НА КРАЖБИТЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ.// Известия на съюза на учените - технически науки, 2017, брой 14, стр. 22-27, ISSN 1311-106X.
статия Михайлов Гр, Т. Илиев, Е. Иванова. Схеми за контрол на мощността за комуникация устройство-до-устройство в 5G мобилни мрежи.// Известия на Технически университет Габрово, 2016, брой 52, стр. 77-80, ISSN 1310-6686.
статия Михайлов, Гр., Т. Илиев. Сравнителен анализ на методите за прогресивна корекция на грешката в стандарта IEEE 802.16e.// Известия на Съюза на учените – Русе, Серия Технически науки, 2012, брой 1, стр. 40-46
статия Михайлов, Гр., Т. Илиев. Симулационно изследване на предаването на видео информация през LTE мрежа.// Известия на Техническия университет Габрово, 2012, брой 44, стр. 70-74
доклад Iliev T., Gr. Mihaylov, E. Ivanova, I. Stoyanov, D. Radev. Experimental Study of the Basics Parameters and the Field Strength of a Television Transmitter in the Single Frequency Network (SFN). IN: Radioelektronika (RADIOELEKTRONIKA), 2017 27th International Conference, Brno, Czech Republic, IEEE, 2017, pp. 1 - 4, ISBN 978-1-5090-4591-4.
доклад Iliev T., I. Stoyanov, Gr. Mihaylov, S. Sadinov. Синхронизация на предавателите в едночестотни мрежи. В: International Scientific Conference Unitech 2017, Габрово, 2017, стр. II-114-II-118
доклад Iliev T.; Gr. Mihaylov; T. Bikov; E. Ivanova; I. Stoyanov; D. Radev. LTE eNB traffic analysis and key techniques towards 5G mobile networks. IN: 2017 40th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO), Opatia, Croatia, IEEE, 2017, pp. 497 - 500, ISBN 978-953-233-090-8.
доклад Iliev, L.A., I.S. Stoyanov, T.B. Iliev, E.P. Ivanova, Gr.Y. Mihaylov. Investigation of a Small Handheld PCB Nesting Two Antennas NFC 13.56 MHz and to RF 868 MHz. IN: 39th International convention MIPRO 2016, Opatia, Croatia, 2016, pp. 550-553
доклад Iliev, T., Gr. Mihaylov. 3GPP LTE system model analisys and simulation of video transmission. IN: Proceedings in Advanced Research in Scientific Areas, Slovak Republic, 2012, pp. 2016-2021
доклад Iliev, T.B., Mihaylov, Gr.Y., Ivanova, E.P., Stoyanov, I.S. Power control schemes for device-to-device communications in 5G mobile network. IN: 2017 40th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO), Opatia, Croatia, IEEE, 2017, pp. 416 - 419, ISBN 978-1-5090-4591-4.
доклад Ivanova E., T. Iliev, G. Mihaylov, F. Tsvetanov, D. Radev. Significant Simulation Parameters for RESTART/LRE Method in Teletraffic Systems of Broadband Convergence Networks. IN: 8th ICT Innovation Conference, Ohrid, Macedonia, 2016
доклад Ivanova E., T. Iliev, Gr. Mihaylov, I. Stoyanov, F. Tsvetanov, E. Otsetova, D. Radev. Computer Modeling and Simulation of Teletraffic Models for 5G Networks. IN: 38 International Convention on Information and Telecommunication Technology, Electronics and Microelectronics-MIPRO 2015, Opatija, Croatia, 2015, pp. 479-482
доклад Ivanova, E., T. Iliev, Gr. Mihaylov and R. Rashkov. Significant Simulation Parameters for RESTART/LRE Method in Teletraffic Systems of Network of Queues. IN: Automation Control Theory Perspectives in Intelligent Systems, Proceedings of the 5th Computer Science On-line Conference 2016, Czech Republic, Springer, 2016, pp. 325-336, ISBN 978-3-319-33387-8.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.