РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 31
статия Авакян Х., В. Христов, Р. Русев, А. Смрикаров, Н. Василев. Микрокомпютърна система за режимометриране на транспортни средства.// Електропромишленост и приборостроене, 1989, брой 6, стр. 36-38
статия Авакян Х., Р. Иванов, А. Смрикаров, Д. Станчев, Н. Василев. Микрокомпютърна система за определяне на динамичните качества на автомобили, трактори и кари.// Електропромишленост и приборостроене, 1988, брой 11, стр. 30-32
статия Авакян,Х., А. Смрикаров, Д. Станчев, Р. Иванов. Микрокомпютърна система за оценка на динамичните свойства на мотокари.// Машиностроене, 1991, брой 1, стр. 10-12
статия Луканчевски, М., Н. Костадинов, Х. Авакян. Решение за контактни центрове: базови блокове.// Ютилитис, 2006, брой 3, стр. 40 – 41, ISSN 1312-3017.
статия Луканчевски, М., Н. Костадинов, Х. Авакян. Система "ТелеУслуги" - ново качество в обслужването от телефонни кабини.// Съобщения и информатика, 1995, брой 11, стр. 10-12, ISSN 0861-1858.
статия Луканчевски, М., Х. Авакян, Н. Костадинов. Цифрови качества към А-29.// Съобщения и информатика, 1995, брой 4, стр. 2-4, ISSN 0861-1858.
статия Станчев Д., Х. Авакян, А. Смрикаров, Н. Станчева. Обосноваване параметрите на първичните преобразователи на микропроцесорни системи за изследване на мотокари.// Машиностроене, 1991, брой 12, стр. 425-427
доклад Krastev, G., Ts. Georgiev, B. Hristov, H. Avakian. Мобилна изследователска лаборатория. В: Proceedings of International Conference Automatics and Informatics’09, Sofia, Bulgaria, 2009, стр. I-143-I-146, ISBN 1313-1850.
доклад Loukantchevsky, M., N. Kostadinov, H. Avakian. Computer System Architecture for ‘140’ Phone Call Processing. IN: Proc. of the CompSysTech2001, Sofia, 2001, pp. III.10-1 – III.10-4
доклад Авакян Х. М. Луканчевски Н. Костадинов. Имитационно моделиране на специализирани системи за телефонни услуги. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Русенски университет, 2015, стр. 105-111, ISBN 1311-3321.
доклад Авакян Х. Специализирани системи за телефонни услуги. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, Русенски университет, 2015, стр. 155-161, ISBN 1311-3321.
доклад Авакян Х., Р. Иванов, А. Смрикаров, Д. Станчев. Микрокомпьютерная система для определения динамических качеств автомобилей, тракторов и мотопогрузчиков. В: Третей польско-советской научно-технической конференции, Вроцлав - Полша, 1988
доклад Авакян,Х., А.Смрикаров, К.Жеков, Ц.Георгиев. Изследване на система за определяне динамичните свойства на автомобили, трактори и кари. В: Шеста международна конференция "Системи за автоматизация на инженерния труд и научните изследвания" (SAER’92), Варна, 1992
доклад Георгиев,Г., Д. Станчев, Г. Габровски, Х. Авакян. Влияние на параметрите на индукционния първичен преобразувател върху минималната регистрирана скорост. В: Международна конференция, Варна, 1992
доклад Костадинов, Н., М. Луканчевски, Х. Авакян. Автоматизиране на услугите от телефонни кабини. В: Национална конференция с международно участие, София, 1994, стр. 226-229, ISBN 954-900020-1-2.
доклад Костадинов, Н., Х. Авакян, М. Луканчевски. Подход за изграждане на блок за контрол на повикванията на IP-базиран операторски център. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Русенски университет, 2013, стр. 144-148, ISBN 1311-3321.
доклад Луканчевски, М., Н. Костадинов, Х. Авакян. Поддръжка на CSP в екзоядрото fiberOS. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Русенски университет, 2014, стр. 109-114, ISBN 1311-3321.
доклад Луканчевски, М., Н. Костадинов, Х. Авакян. Относно недетерминизма при обработката на събитията в една SMT/DLP машина. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Русенски университет, 2012, стр. 111-116, ISBN 1311-3321.
доклад Луканчевски, М., Н. Костадинов, Х. Авакян. Решение на задачата за разпределено взаимно изключване чрез проектен шаблон. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Русенски университет, 2011, стр. 111-115, ISBN 1311-3321.
доклад Луканчевски, М., Н. Костадинов, Х. Авакян. Компютърна система за обслужване на заявките към телефонни услуги 144. В: Национална конференция КомпСисТех’2000, София, 2000, стр. V.20-1 - V.20-4
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.