РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 15 от общо 15
статия Sokolova, H. Success as a new dimension of cultural variability: linear vs. relational cultures: aspects of success in Bulgaria and Hungary.// Rhetori and Communications' Special issue – papers of 4th ESTIDIA conference “Dialogues without borders: strategies of interpersonal and inter-group communication”, 2018, No 33, ISSN 1314-4464.
статия Соколова, Х. Интеркултурни аспекти на представите за успех сред българите и унгарците: измерението линейност vs. свързаност.// РЕТОРИКА И КОМУНИКАЦИИ, 2017, брой 26 - 01/2017, ISSN ISSN 1314-4464.
статия Соколова, Х. Операционализация на успеха в европейските култури и приложението ѝ в образователни и управленски практики – теоретични допускания.// Под печУправленски решения за адаптиране на българската икономика към динамичната международна среда, 2017, брой 1, стр. 70-84, ISSN 978-619-7242-23-2.
доклад Sokolova, H. APPROACHES TO INTERCULTURAL TRAINING IN THE DANUBE REGION. IN: Proceedings of Ruse University Scientific Conference: Reports Awarded with "Best Paper" Crystal Prize‘17, Ruse, Bulgaria, Ruse University Press, 2017, pp. 109-113, ISBN 78-954-712-733-3.
доклад Sokolova, H. Application of the Linear and Contextual Dimensions of Success in Cultural Compatibility Tests. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2016, volume 55, book 5.2., Ruse, Bulgaria, Ruse University Press, 2016, pp. 43-52, ISBN 1311-3321.
доклад Sokolova, H. Achievement, Happiness and Trust – Hungary’s Location on the Map of Cultural Values. IN: Journal of Danubian Studies and Research, Vol 5, No 1 (2015), Galati, Romania, Danubius University Press, 2015, pp. 34-43, ISBN 2284 – 5224.
доклад Sokolova, H. Success as a Cultural Value: a Comparison Between the Notions of Success and Well-being in Bulgaria and Hungary. IN: Journal of Danubian Studies and Research, Vol. 4, No. 2 (2014), Galati, Romania, Danubius University Press, 2014, pp. 159-168, ISBN 2284 – 5224.
доклад Sokolova, H. Understanding the Value of Cultural Dialogue in Bulgaria, Romania and Hungary (The Cases of Cluj-Napoca /Kolozsvár/ and BRIE – Ruse – Giurgiu). IN: 10th IACCM Annual Conference and 3rd CEMS/IACCM Doctoral Workshop “Cultural Aspects of Cross-Border Cooperation”, 29th June-1st July 2011, Ruse, Bulgaria., Ruse, 2011, pp. 250-259
доклад Попова, Ю., Н. Иванова, Х. Соколова. Възгледи за успеха в съвременните социални и хуманитарни изследвания. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2015, том 54, серия 5.2, РУ, 2015, стр. 175-179, ISBN 1311-3321.
доклад Соколова, Х. «Дефицитът на съчувствие» в контекста на бежанската криза в Европа. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2015, том 54, серия 5.2, РУ, 2015, стр. 171-174, ISBN 1311-3321.
доклад Соколова, Х. Основни ценностни сходства и различия между българите и унгарците в началото на 21 век. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2014, том 53, серия 5.2, Русе, 2014, стр. 242-247
доклад Соколова, Х. Унгарци в Русе през втората половина на XIX век. В: Унгаристични изследвания: юбилеен сборник, София, Изток - Запад, 2014, стр. 177-186, ISBN 978-619-152-483-9.
доклад Соколова, Х. Просперитет или оцеляване: успех „по български”. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2014, том 53, серия 5.2, Русе, 2014, стр. 248-251
доклад Соколова, Х. Успехът в езика на българи и унгарци (изследване от гледна точка на междукултурната комуникация). В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2013, том 52, серия 5.2, Русе, 2013, стр. 141 – 144
други трудове Соколова, Х. Операционализация на успеха в ценностните ориентации на обществата в България и Унгария (сравнително интеркултурно изследване), Дисертационен труд, 2016, стр. 270
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.