РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 16 от общо 16
статия Sokolova, H. Success as a new dimension of cultural variability: linear vs. relational cultures: aspects of success in Bulgaria and Hungary.// Rhetori and Communications' Special issue – papers of 4th ESTIDIA conference “Dialogues without borders: strategies of interpersonal and inter-group communication”, 2018, No 33, ISSN 1314-4464.
статия Соколова, Х. Интеркултурни аспекти на представите за успех сред българите и унгарците: измерението линейност vs. свързаност.// РЕТОРИКА И КОМУНИКАЦИИ, 2017, брой 26 - 01/2017, ISSN ISSN 1314-4464.
статия Соколова, Х. Операционализация на успеха в европейските култури и приложението ѝ в образователни и управленски практики – теоретични допускания.// Управленски решения за адаптиране на българската икономика към динамичната международна среда, 2017, брой 1, стр. 70-84, ISSN 978-619-7242-23-2.
доклад Pencheva, M. H. Sokolova. Intercultural Training in Business and Education: the case of the Danube Region. IN: Proceedings of the 8th International Conference The Danube - Axis of European Identity, June 26, 2018., Kyiv National University of Culture and Arts, Kiev, Ukraine, под печат, 2018
доклад Sokolova, H. APPROACHES TO INTERCULTURAL TRAINING IN THE DANUBE REGION. IN: Proceedings of Ruse University Scientific Conference: Reports Awarded with "Best Paper" Crystal Prize‘17, Ruse, Bulgaria, Ruse University Press, 2017, pp. 109-113, ISBN 78-954-712-733-3.
доклад Sokolova, H. Application of the Linear and Contextual Dimensions of Success in Cultural Compatibility Tests. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2016, volume 55, book 5.2., Ruse, Bulgaria, Ruse University Press, 2016, pp. 43-52, ISBN 1311-3321.
доклад Sokolova, H. Achievement, Happiness and Trust – Hungary’s Location on the Map of Cultural Values. IN: Journal of Danubian Studies and Research, Vol 5, No 1 (2015), Galati, Romania, Danubius University Press, 2015, pp. 34-43, ISBN 2284 – 5224.
доклад Sokolova, H. Success as a Cultural Value: a Comparison Between the Notions of Success and Well-being in Bulgaria and Hungary. IN: Journal of Danubian Studies and Research, Vol. 4, No. 2 (2014), Galati, Romania, Danubius University Press, 2014, pp. 159-168, ISBN 2284 – 5224.
доклад Sokolova, H. Understanding the Value of Cultural Dialogue in Bulgaria, Romania and Hungary (The Cases of Cluj-Napoca /Kolozsvár/ and BRIE – Ruse – Giurgiu). IN: 10th IACCM Annual Conference and 3rd CEMS/IACCM Doctoral Workshop “Cultural Aspects of Cross-Border Cooperation”, 29th June-1st July 2011, Ruse, Bulgaria., Ruse, 2011, pp. 250-259
доклад Попова, Ю., Н. Иванова, Х. Соколова. Възгледи за успеха в съвременните социални и хуманитарни изследвания. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2015, том 54, серия 5.2, РУ, 2015, стр. 175-179, ISBN 1311-3321.
доклад Соколова, Х. «Дефицитът на съчувствие» в контекста на бежанската криза в Европа. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2015, том 54, серия 5.2, РУ, 2015, стр. 171-174, ISBN 1311-3321.
доклад Соколова, Х. Основни ценностни сходства и различия между българите и унгарците в началото на 21 век. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2014, том 53, серия 5.2, Русе, 2014, стр. 242-247
доклад Соколова, Х. Унгарци в Русе през втората половина на XIX век. В: Унгаристични изследвания: юбилеен сборник, София, Изток - Запад, 2014, стр. 177-186, ISBN 978-619-152-483-9.
доклад Соколова, Х. Просперитет или оцеляване: успех „по български”. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2014, том 53, серия 5.2, Русе, 2014, стр. 248-251
доклад Соколова, Х. Успехът в езика на българи и унгарци (изследване от гледна точка на междукултурната комуникация). В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2013, том 52, серия 5.2, Русе, 2013, стр. 141 – 144
други трудове Соколова, Х. Операционализация на успеха в ценностните ориентации на обществата в България и Унгария (сравнително интеркултурно изследване), Дисертационен труд, 2016, стр. 270
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.