РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 59
статия Stanchev, H. Alternative fuels – present and future development.// The annals of the University of Galati, Romania, 2007, No 2007, pp. 54 p
статия Stankov, E., Stanchev, H. Determination of diesel engine performances with sunflower methyl ester fuel.// The annals of the University of Galati, Romania, 2007, No 2007, pp. 62 p
статия Бабанов, С., Станчев, Х. Технологии за подобряване икономическите и екологични показатели на двигатели с принудително възпламеняване на горивната смес.// Международно виртуално списание МТМ, 2010, брой 3, стр. 40-44
статия Попов, Р., Станчев, Х., Русев, Р., Стоянов, А. Експериментално изследване на статичните и динамичните характеристики на горивонагнетателна помпа В-2, снабдена с регулатор тип РВ.// Селскостопанска техника, 2005, брой 1, стр. 45-50
статия Станчев, Х., Бабанов, С. Приложение на математични методи за определяне на оптимални закони за управление на бензинови двигатели.// Селскостопанска техника, 2010, брой под печат, стр. ххх
статия Станчев, Х., Станков, Е., Бабанов, С., Абед Али, А. Сравнително изследване на бензинов двигател при работа с различни горива.// Международно виртуално списание МТМ, 2010, брой 10-11, стр. 48-51
доклад Bachvarov, D., Stanchev, H. One approach to solving the flow field of compressible fluid in inlet manifold of petrol engine. IN: CAR 2000, Pitesti, Romania, 2000, pp. ICE-131p
доклад Bencheva, N. Stanchev, H. et all. Method for theoretical creation of economical characteristics of automobiles and traktors. IN: CONAT 1999, Brashov, Romania, 1999, pp. CD-issue
доклад Krastev, G., Stanchev, H. One approach to determination of optimal spark advance angle of petrol engine. IN: SMAT 2001, Craiova, Romania, 2001, pp. Vol.III -227
доклад Krastev, G., Stanchev, H. An approach to control of spark ignition engine at idling. IN: Motor Sympo’92, Slovakia, 1992
доклад Krastev, G., Stanchev, H., Ivanov, V. Idle speed control for improving petrol engine performances. IN: ESFA’98, 5-6 Nov, Busharest, Romania, 1998, pp. 348
доклад Marinov, E., Stanchev, H., Iliev, A. Laboratory system for valve timing changing. IN: AMMA 2002, Cluj-Napoca, Romania, 2002, pp. Vol II-27
доклад Russeva, J. Stanchev, H., Ivanov, V. Some problems, concerning the identification of knock combustion in petrol engines. IN: CONAT 1999, Brashov, Romania, 1999, pp. CD-issue
доклад Russeva, J., Stanchev, H., Ivanov, V. Spark advance angle control under knock conditions. IN: CONAT 1999, Brashov, Romania, 1999, pp. CD Issue
доклад Stanchev, D., N. Bencheva, I. Ginkov, N. Stanchva. Theoretical Investigation of Mechanical Efficiency of Tractor’s and Track’s Transmission. IN: Proceedings of the IXth International Conference CONAT’99, Brashov, 1999
доклад Stanchev, D., Stanchev, H. et all. Method for engine adaptation to the vehicle.. IN: CONAT 1999, Brashov, Romania, 1999, pp. CD-issue
доклад Stanchev, H. Some aspects of the future development of internal combustion engines for vehicle application. IN: Trans&Motauto 2006, Варна, 2006, pp. Vol. I – 19
доклад Stanchev, H. Calculation of gas exchange processes in internal combustion engines. IN: SMAT 2001, Craiova, Romania, 2001, pp. Vol. III – 365
доклад Stanchev, H., Abed Ali, A. Fuel injection systems in gasoline engines (An overview). IN: Trans&Motauto’2008, Sozopol, 2008, pp. Vol. I, 25
доклад Stanchev, H., Babanov, S. Engine performances enhancement through modified fuels. IN: Int. conference ”Quality and reliability of technical systems”, Nitra, Slovakia, 2010, pp. 329 p.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.