РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 35
статия Georgiev G., E. Stoyanov, I. Tscvetkov, S. Stefanova, D. Stoykov, H. Roth. Step by step towards the Virtual Lab organisation.// International Journal INFORMATION Theories & Applications, 2002, No 1, pp. 153-159
статия Georgiev G., N.Evstatieva, I.Tzvetkov. Inductive-Capacitive Current Stabilizer Powered by an Asynchronous Generator.// Journal of Engineering Studies and Research (Romania), 2012, No 3 - Vol.18, pp. 69-74, ISSN 2068-7559.
статия I.Tsvetkov, B. Borisov. A Possibility Use Embedded Ip Devices For Telemetry And Remote Control Some Processes Bulgaria.// In. Agriculture. International Scientific Conference, Rousse,, 2006, No 1, pp. 660-665
статия Tsvetkov, I., A. Andreev, B. Borisov, S. Mitev. Comparative Survey of the Relative GPS Fix Accuracy.// Journal of Agricultural Machinery Science, Antalya, Turkey, 2008, No 4, pp. 319-324
статия Tsvetkov, I., B. Borisov, A. Andreev, S. Mitev. Implementation of ZigBee Telemetry Systems in Agriculture. , p. 349-357, , 2008..// AWICTSAE08 Conference proceedings, Alexandroupolis, Greеce, 2008, No 1, pp. 349-357
статия Venelin Todorov, V. Dimitrov, I. Tsvetkov. A NUMERICAL STUDY ON QUASI MONTE CARLO METHODS BASED ON RANDOMLY SHIFTED LATTICE RULE FOR COMPUTATION OF MULTIPLE INTEGRALS.// JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, 2018, No 13, pp. 21-30, ISSN 1314-6289.
статия Venelin Todorov, Valentin Dimitrov, Iliyan Tsvetkov, Yuri Dimitrov. QUASI-MONTE CARLO METHODS FOR COMPUTATION OF MULTIDIMENSIONAL INTEGRALS RELATED TO BAYESIAN MODELS IN INTERNATIONAL MIGRATION FORECASTING.// JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, 2018, No 13, pp. 13-20, ISSN 1314-6289.
статия Бечев, Б., Б. Банев, И. Цветков, Б. Борисов. Сравнително изследване на преходните процеси в пулсационната система на доилен агрегат.// Селскостопанска техника, 2008, брой 6, стр. 8-13
статия Проданов, П., Б.Борисов, Св. Митев, Ил.Цветков, Я.Илиев. Изследване влиянието на надморското равнище върху производителността на вакуумни помпи.// ССТ, Сф, 2011, брой 1, стр. 36-43
доклад Dzhurov V., M. Kostova, T. Stancev, I.Cvetkov. LAZER SPECTROSCOPY AS A METHOD FOR REMOTE TRANCE DETEKTIONOF EXPLOSIVES. IN: INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 2016, SHUMEN, c/0 Jusautor,Shumen, 2016, pp. 231-236, ISBN 2367-7902.
доклад Dzhurov, V., I. Tsvetkov, T. Stanchev, V. Dimitrov. EXPLORING THE SPECTRAL CHARACTERISTICS OF MATERIALS WITH BLASTING ACTION BY THE HELP OF STEREO CAMERA. IN: International conference: Technique, Technologies, Education, Security, V. Tarnovo, 2017
доклад Georgiev G., I. Tczetkov, S. Stefanova, R. Catthoor. A Structural Approach for Virtual Labs Development. IN: Conference, Buchurest, 2001
доклад Банев Б., Г. Динева, И. Цветков. Изследване на основните параметри на три типа четириканални пулсационни системи. В: Научна конференция с международно участие „ИНОВАЦИИ И РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО В БЪЛГАРИЯ“ 16-17 май, Стара Загора, 2013
доклад Георгиев Г.Р. ; Т.М.Стоянова; И.С Цветков; Д.В.Киряков. Трифазни заваръчни токоизточници с индуктивно-капацитивна стабилизация. Сравнение и насока за оптимизация. В: Международна научна конференция на РУ “А.Кънчев” 2011г., Русе, 2011
доклад Георгиев Г.Р., Т.М.Стоянова, И.С. Цветков, Д.В.Киряков. Трифазни заваръчни токоизточници с индуктивно-капацитивна стабилизация. Сравнение и насока за оптимизация.. В: МНУ РУ, Русе, РУ, 2011
доклад И.Цветков, Андреев А., Станчев Т.Й., Георгиев Г.Р. Компютърен стенд за изпитване хидравличните системи на земеделски машини за пиково налягане. В: МНК РУ, Русе, РУ, 2011
доклад Илиян Цветков. Микропроцесорен модул за измерване и хармоничен анализ на параметрите на трифазен електрически ток. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, том 54, серия 3.1, Русе, 2015, стр. 99-103
доклад Киряков. Д., Г.Рашков, Ил.Цветков. Внедряване на електрофилтри в птицевъдни ферми. В: НС на РУ»А.Кънчев», октомври 2013г., Русе, РУ, 2013, стр. 131-136, ISBN 1311-3321.
доклад Русев Д., Б. Борисов, И. Цветков. Проучване на ефективността от използването на различните марки зърнокомбайни в условията на България. В: научна конференция РУ “Ангел Кънчев”/СУ, Русе, 2006
доклад Станчев Т., И. Цветков. Оценка на топлофизичните характеристики на ограждащите елементи в животновъдни сгради за осигуряване на микроклимата в климатични зони 1 и 7. В: Научна конференция с международно участие, Тракийски униферситет аграрен факултет, (под печат)., Стара Загора., 2012
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.