РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 48
статия Atanasov Ivo, Desislava Atanasova. Genetic Algorithms as a Toolkit for Automated Technological Design in CAD/CAM Environment.// Knowledge Based Automated Software Engineering (KBASE) (book), 2012, No 1, pp. 153-162, ISSN 978-1-4438-3771-2.
статия Ангелов П., И.Атанасов. Обучението по CAD/CAM системи - традиции и настояще.// CIO: CAD/CAM & GIS, 2008, брой 8, стр. 38-41
доклад Atanasov I., D.Atanasova. Optimizing Turning Cutting Conditions on Technology Cost Criterion Using Genetic Algorithms. IN: Scientific Forum on Innovative Trends in Engineering and Science - 2015, Kavala, Greece, 2015, PARNAS, 2015, pp. 119-122, ISBN 978-954-8483-34-6.
доклад Atanasov Ivo, D. Atanasova. Multimedia System in CAD/CAM Training. IN: Proceedings of the Union of Scientists vol. 6, Rousse, Mathematics, Informatics and Physics, 2006
доклад Atanasova D., I. Atanasov. Sofware System for Automated Selection of Cutting Tool for CNC Machines Turning Operation. IN: Scientific Forum on Innovative Trends in Engineering and Science - 2015, Kavala, Greece, 2015, PARNAS, 2015, pp. 102-105, ISBN 978-954-8483-34-6.
доклад Atanasova D., Y. Mladenov,, I. Atanasov. A Software system for determining the cutting edge profile of disc cutter teeth. IN: Proceedings in Manufacturing Systems – ICMaS’12, Bucharest, Romania, 2012, pp. 177-182, ISBN 2067-9238.
доклад Mladenov Y., D. Atanasova, I. Atanasov. Profiling of a disc cutter for cutting large wheels. IN: Proceedings in Manufacturing Systems – ICMaS’12, Bucharest, Romania, 2012, pp. 199-204, ISBN 2067-9238.
доклад W.Iliew, M.Markow, K.Popow, K.Grigorowa, I.Atanasow, S.Nawasardjan, R.Rusew. Ein Soft- und Hardwarekomplex fuer Programierung von CNC-gesteuerten Werkzeugmaschinen. IN: INFERT'86, Dresden, DDR, TU-Dresden, DDR, 1986, pp. 89-94
доклад Атанасов И. Обзор на технологичните възможности и нови тенденции при разработването на CAM системите. В: XXIV МНТК "АДП - 2015", Созопол, юни, 2015, Издателство на ТУ - София, 2015, стр. 519 - 525
доклад Атанасов И. Особености при програмирането на нишково електроерозийна обработка в среда FeatureCAM. В: XXIII Международна научно-техническа конференция АДП'2014, София, Издателство на ТУ-София, 2014, стр. 552-556, ISBN 1310-3946.
доклад Атанасов И., В.Костадинов. Програмиране обработката на детайли от ролкова система за производство на безшевни тръби чрез макропрограмирането на ПТК "МНЕМО-16". В: Научна сесия '89 "Наука, обучение, производство", посветена на 35 години ВТУ - Русе, Русе, Издателство на ВТУ, 1989, стр. 115-121, ISBN УДК 681.3+621.9-5.
доклад Атанасов И., Д. Атанасова. Съвременни тенденции при разработване и практическо приложение на интегрирани CAD/CAM среди. В: XXVII МНТК "АДП 2018", Созопол, 21 - 24 юни, 2018 г., ТУ - София, ТУ - София, 2018, стр. 298 - 303, ISBN ISSN - 1310 - 394.
доклад Атанасов И., Д. Атанасова. ПОДХОД ЗА АВТОМАТИЗИРАНО ТЕХНОЛОГИЧНО ПРОЕКТИРАНЕ НА ОПЕРАЦИЯ ФРЕЗОВАНЕ ЗА БУТИЛКОВИ ФОРМИ В СРЕДАТА НА САМ СИСТЕМАТА FeatureCAM – МОДУЛ MILL. В: XXVI MНТК "АДП 2017", София, ТУ-София, 2017
доклад Атанасов И., Д. Атанасова. Автоматизиран избор на стругови режещи инструменти с приложение на генетичните алгоритми в CAM среда. В: XXIV МНТК "АДП - 2015", Созопол, юни, 2015, Издателство на ТУ - София, 2015, стр. 526 - 531
доклад Атанасов И., Д. Атанасова. Генетичните алгоритми като инструментариум за автоматизирано технологично проектиране в CAD/CAM среда. В: XXIII Международна научно-техническа конференция АДП'2014, София, Издателство на ТУ-София, 2014, стр. 547-551, ISBN 1310-3946.
доклад Атанасов И., Д. Атанасова. Оптимизиране режимите на рязане при струговане в CAD/CAM среда с приложение на генетични алгоритми. В: XXII МНТК "АДП 2013", София, ТУ-София, 2013, стр. 545-550, ISBN 1310-3946.
доклад Атанасов И., Д.Атанасова. Метод за автоматизирано технологично проектиреане на операция струговане с приложение на функцията AFR в CAM система FeatureCAM. В: Двадесет и пета международна научно - техническа конференция АДП - 2016, Созопол, юни, 2016, Издателство на ТУ - София, 2016, стр. 367 - 373, ISBN ISSN - 1310 -3946.
доклад Атанасов И., Д.Атанасова. Генетичните алгоритми като инструментариум при механичната обработка на ротационно-симетрични детайли в CAD/CAM среда. В: XX МНТК “АДП-2011”, кат.АДП, ТУ-София Созопол, 2011, София, Издателство на ТУ- София, 2011, стр. 630-635, ISBN 1310-3946.
доклад Атанасов И., Д.Атанасова. Приложение на генетичните алгоритми за оптимизиране на технологичната операция в CAM среда. В: Научни трудове на Русенски университет, серия 2, том 48, Русе, Издателство на РУ, 2009, стр. 43-47, ISBN 1311-3321.
доклад Атанасов И., Д.Атанасова, К.Куцаров. CAD/CAM система AutoCAD/МНЕМО за типови ротационно-симетрични детайли. В: 5. International Conference on Advanced Mechanical Engineering @ Tehnology, AMTECH'99, Beyond 2000, Proceedings CAD/CAM System, Пловдив, НТС - Пловдив, 1999
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.