РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 52
монография Димитрова, И. Счетоводният анализ и счетоводната политика в предприятието. Русе, PRIMAX, 2016, стр. 166, ISBN 978-619-7242-18-8.
монография Димитрова, И. Капитал, амортизации, амортизациионна политика (Фирмената амортизационна политика като средство за възпроизводство на капитала). Издателски център при Русенски университет "Ангел Кънчев", МЕДИАТЕХ - Плевен, 2015, стр. 295, ISBN 978-619-207-030-4.
студия Велчева, Й., А. Петков, А. Любенова, И. Димитрова, Р. Димитрова. Финансово-икономически анализ. Русе, Печатна база при РУ „А. Кънчев”, 2007, ISBN -.
студия Димитрова И., Д. Янкова. Изследване на взаимовръзката между разходите за труд и производителността на труда. Научни трудове на УНСС, том 1, УНСС - София, 2020, стр. 275-307, ISBN 0861-9344.
студия Димитрова, И. Финанси и отчетност (на неправителствените организации). Русе - издание по TEMPUS IB_14350-1999, РУ, 2000, стр. 74, ISBN 954-712-235-6.
студия Димитрова,И. Петър Пенчев. Изследване на някои резултати от прилагани амортизационни политики.//Аспекти на неопределеността в икономическия живот (Сборник статии по проект ФНИ № 2015-ФБМ-01). Русе, Примакс, 2015, стр. 88-114, ISBN 978-619-724-2089.
статия Dimitrova, I., Y. Velcheva. FIXED BIOLOGICAL ASSETS – SPECIFICS OF THEIR REPORTING AND RELATED PROBLEMS.// Narodnostopanski arhiv, 2016, No 3, pp. 17-29, ISSN 0323-9004.
статия Dimitrova,I. Comparative Analysis of the State Depreciation Policy of Bulgaria and other Countries.// Journal of Entrepreneurship & Innovation, 2016, No 8, pp. 1-18, ISSN 1314-0175.
статия Dimitrova,I., Y.Velcheva. Simulation Models for Evaluation and Selection of Depreciation Policy for Agricultural Companies in the Republic of Bulgaria.// Journal of Modern Accounting and Auditing, 2013, No Vol. 9, №10, pp. 1322-1333, ISSN 1548-6583.
статия Trifonov, E., I. Dimitrova. Applying the accelerations factors in depreciation analysis.// Entrepreneurship&Innovation, 2015, No 7, pp. 28-43, ISSN 1314-0175.
статия Димитрова И., Д. Николова. Практически анализ на ефекта и ефективността от дейността на предприятия от различни отрасли.// Управленски решения за адаптиране на българската икономика към динамичната международна среда (Сборник статии по Проект 01-ФБМ-2016), 2017, брой 1, стр. 85-97, ISSN 976-619-7242-23-2.
статия Димитрова, И. Анализ и оценка на амортизационните методи за рационализиране на паричния поток в предприятието.// Български счетоводител, 2007, брой 14, стр. 7-16, ISSN 1310-7186.
статия Димитрова, И. Амортизационната политика на предприятията - средство за повишаване на конкурентоспособността им.// Счетоводна политика, 2006, брой 9-10, стр. 36-44, ISSN 1312-2142.
статия Димитрова, И. Амортизирането в счетоводната методология.// Български счетоводител, 2006, брой 18, стр. 10-15, ISSN 1310-7186.
статия Димитрова, И. Бюджетирането в системата на управленското счетоводство.// Известия на Съюза на учените - Русе, серия "Обществени науки", 2003, брой 4, стр. 18-27, ISSN 1311-1094.
статия Димитрова, И. Предизвикателствата на заобикалящата ни икономическа среда в услуга на развитието на управленското счетоводство.// Български счетоводител, 2003, брой 6, стр. 2-5, ISSN 1310-7186.
статия Димитрова, И. Творческият подход у счетоводните дейци в пазарните условия.// Български счетоводител, 2003, брой 15, стр. 3-7, ISSN 1310-7186.
статия Димитрова, И. Възможности за реализиране на социално-икономическата същност на счетоводството.// Български счетоводител, 2002, брой 10, стр. 10-14, ISSN 1310-7186.
статия Димитрова, И. Как да обосновем необходимостта от привлечен капитал за фирмения бизнес.// Български счетоводител, 2000, брой 9, стр. 3-11, ISSN 1310-7186.
статия Димитрова, И. Изследване на методи и показатели за оценка на инвестиционни проекти.// Известия на Съюза на учените - Русе, серия "Обществени науки", 1999, брой 3, стр. 28-34, ISSN 1311-1094.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.