РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 162
монография Евстатиев, И. Изследване на процесите при производство на енергия от възобновяеми източници. Русе, Русенски университет, 2012, стр. 184, ISBN 978-954-8467-57-5.
статия Evstatiev I. Operation algorithm and structure of an electronic system for control of energy fluxes in the sectional heat exchangers.// JESR, 2012, No 3, Volume 18, pp. 53-60, ISSN 2068-7559.
статия Evstatiev I., G. Georgiev. Tracing a Line with TV Camera. Evalution Criteria.// Annual School Lectures, Volume 23, 2002, No 1, pp. 90-92
статия Evstatiev I., G. Georgiev. Tracing a Line with TV Camera. System and Algorithm for Control.// Annual School Lectures, Volume 23, 2002, No 1, pp. 107-110
статия Evstatiev I., G. Georgiev. A Generic Algorithm for Plotter Control Signal Processing.// Annual School Lectures, Volume 21, 1999, No 2, pp. 74-79
статия Evstatiev I., N. Mihailov, G. Georgiev, B. Evstatiev. Mathematical model of the energy and temperature-humidity processes in a stock-breeding farm with dosed distributed inflow of air. Part 2. Algorithms.// Journal of engineering studies and research (Romania), 2011, No 17 (2), pp. 63-67, ISSN 2068-7559.
статия Evstatieva N., I. Evstatiev. Modelling the Energy and Mass Flows in Evaluating the Energy Efficiency of Industrial Systems.// Journal of Entrepreneurship & Innovation, 2016, No Issue 8, pp. 28-41, ISSN 1314-0175.
статия Georgiev G., I. Evstatiev. Plotter Control Signal Processing by Personal Computer in Real-Time.// Annual School Lectures, Volume 21, 1999, No 2, pp. 80-84
статия Mihailov N., I. Evstatiev, G. Georgiev, B. Evstatiev. Mathematical model of the energy and temperature-humidity processes in a stock-breeding farm with dosed distributed inflow of air. Part 1. Basic hypotheses and relations.// Journal of engineering studies and research (Romania), 2011, No 17 (2), pp. 89-93, ISSN 2068-7559.
статия Palov Iv., Iv. Evstatiev, K. Sirakov. Research on the electrical resistance of maize seed germs.// Agricultural engineering, Raudondvaris, Lithuania, 2005, No 37 (2), pp. 27-33, ISSN ISBN 1822-2706.
статия Андонов К., И. Евстатиев. Алгоритъм за управление на процеса сушене в камера с алтернативно енергоосигуряване.// Селскостопанска техника, 2003, брой 6
статия Андонов К., И. Евстатиев, В. Рангелов. Тегловен дозатор за концентрирани фуражи.// Механизация на земеделието, 1994, брой 10, стр. 22-23
статия Андонов К., И. Евстатиев, Л. Михайлов. Алгоритъм за предварително оптимизиране на режима в сушилна камера.// Селскостопанска техника, 2004, брой 1, стр. 16-19
статия Андонов К., И., Евстатиев, Л., Михайлов, К., Ениманев. Алгоритъм за управление на енергопреобразуваща примка.// Селскостопанска техника, 2003, брой 3, стр. 23-26, ISSN ISSN 0037-1718.
статия Андонов К., К., Ениманев. Алгоритъм за управление на хибридна схема за енергоосигуряване на камера за съхранение на продукция.// Селскостопанска техника, 2003, брой 4, стр. 15-20, ISSN ISSN 0037-1718.
статия Андонов К., О. Динолов, А. Новакова, И. Евстатиев, Б. Евстатиев, К. Коев, А. Кръстева. Автоматизирана система за оценка и управление на енергопотреблението при сушене и съхранение на продукция.// Енергетика, 2009, брой 8, стр. 27-34, ISSN 0324-1521.
статия Андонов К., Я. Нейков, И. Евстатиев, К. Ениманев. Критерии за оценка на енергийното състояние на температурно-влажностни процеси.// Селскостопанска техника, 2001, брой 3, стр. 22-27, ISSN ISSN 0037-1718.
статия Георгиева Л., И. Евстатиев, Н. Ангелов, И. Митев. Система за управление на машина за наваряване на шлици.// Електротехника и електроника, 1999, брой 1-2, стр. 14-17
статия Евстатиев И., К. Андонов. Устройство за дозиране и раздаване на концентриран фураж.// Селскостопанска техника, 1995, брой 3-4, стр. 27-30
статия Евстатиев И., К. Андонов, Г. Габровски. Механо-математичен модел на автономен тегловен дозатор за комбинирани фуражи и смеси.// Селскостопанска техника, 1994, брой 1, стр. 30-34
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.